FAQ – Trivsel og mistrivsel blandt unge

Trivsel og mistrivsel i skolen er og bliver et vigtigt emne, fordi det påvirker de unges daglige liv og fremtid. I en rapport fra Sundhedsstyrelsen ser vi også, at mistrivsel blandt unge er steget markant gennem de seneste fire år. [1]

Der er mange måder at omfavne trivslen på. Dog kan det som underviser eller rektor virke som en uoverskuelig opgave at forbedre trivslen i skolen. Vi vil gerne hjælpe dig på vej med nogle af de mest almindelige spørgsmål inden for trivsel og mistrivsel blandt unge, så du kan sætte trivsel på skoleskemaet.

Hvad indebærer trivsel og mistrivsel blandt unge?

Trivsel er mange ting. Det er fællesskab, relationer, egen sundhed og velbefindende i dagligdagen. Men trivslen kan også være med til at påvirke motivationen for læring og for at gennemføre uddannelsen.

En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at der er en tydelig sammenhæng mellem trivsel og frafald fra uddannelse.[2] Undersøgelsen viser også, at faglig og social trivsel hører sammen. Eleverne trives bedre, når de har succes med det faglige, og de lærer bedre, når de trives.

Hvordan kan motion bidrage til bedre trivsel?

Forskning viser, at trivsel og bevægelse går hånd i hånd. Bevægelse i undervisningen adskiller sig fra den vante skoledag og sætte eleverne i nye omgivelser. Det skaber et rum, hvor de unge lærer at forstå hinanden på nye måder, forbedre fællesskabet og dermed skabe bedre relationer til hinanden.

Bevægelsesaktiviteter som konkurrencer, teambuilding eller gåture spreder sig som ringe i vandet og er med til at bygge den gode stemning op, der bliver fundamentet for resten af skoledagen.

Vil du blive klogere på trivslen i tal? Vi har samlet flere relevante artikler og data om sammenhængen mellem bevægelse og trivsel på vores vidensside.

Hvorfor skal jeg som leder lægge tid og ressourcer i trivsel?

De unge bruger størstedelen af deres hverdag i uddannelsessystemet. Trivslen er vigtig for deres mulighed for at forbedre sig læringsmæssigt, samtidig med at den spiller en rolle for deres lyst til at fuldføre deres uddannelse.

Som rektor eller ledelse på en ungdomsuddannelse er målet, at så mange som muligt gennemfører deres uddannelse. Derfor giver det god mening at sætte fokus på, hvad I kan gøre på uddannelsesinstitutionerne for at forbedre trivslen. Derudover er hovedfokus selvfølgelig elevernes velbefindende. En bedre trivsel kan gøre en kæmpe forskel for dem – både nu og på længere sigt.

Hvorfor skal jeg som underviser lægge tid og ressourcer i trivsel?

Som underviser har du sikkert travlt i forhold til læreplaner og elevernes læringsmål, og du føler måske, at det er svært at give plads til bevægelsesaktiviteter. Men både trivsel og bevægelse bidrager også til det faglige. Du behøver derfor ikke at se bevægelse som noget, der skal stå i stedet for det faglige, men mere som en positiv tilføjelse.

Som underviser kan du bringe bevægelsen ind med specifikke fysiske tiltag i netop dit fag, som kan være med til at opfylde læringsmålene. Sådan forbedrer du det faglige i takt med bevægelsen og trivslen, uden at spænde ben for de overordnede bekendtgørelser og læringsmål.

Kræver det nogle særlige kompetencer for mig som underviser?

Det korte svar er nej. Det kræver ikke det store af dig at forbedre de unges trivsel gennem forskellige bevægelsesaktiviteter. Du behøver ikke at have en idrætsfaglig baggrund, og I behøver ikke at have en sportshal. En parkeringsplads eller et ryddet gulv er rigeligt.

Du kan også blive en del af vores anføreruddannelse, hvor vi hjælper dig godt i gang med at forstå hvorfor og hvordan du kan implementere bevægelse i hverdagen.

Skal jeg afsætte tid til forberedelse af aktiviteterne?

Måske bekymrer du dig om, at du skal sætte meget tid af til forberedelse af de aktiviteter, som du finder på. Men virkeligheden er, at du ikke behøver at afsætte hele lektioner eller meget af din forberedelsestid. Det kræver blot lidt fantasi. Læs mere om konkrete aktiviteter, der kan formindske mistrivslen på skolen nedenfor.

Hvilke trivselsaktiviteter kan jeg implementere?

Det skal ikke være en hindring, at eleverne er i dårlig fysisk form eller er på forskellige niveauer. Alle kan være med, så længe du vælger aktiviteter, hvor fokus ikke nødvendigvis er på teknik og kondital, men på samarbejde og bevægelse af kroppen.

Lav fx benspændskort på en gåtur med samtaler om alt fra “fortæl om din bedste ferie” til “hvem var dit barndomsidol?”. En gåtur, der både giver skridt i benene og eleverne mulighed for at lære hinanden bedre at kende. Der findes et hav af aktive værktøjer til at få mere bevægelse ind i undervisningen.

Er du nysgerrig på, hvordan det kan se ud i praksis? Så tag et kig på vores artikel, der omhandler bevægelse i undervisningen.

> Bevægelse i undervisningen

 

[1] Frirum som værn mod mistrivsel - Dansk Ungdoms Fællesråd og Tænketanken Mandag Morgen, 2022

[2] Elevtrivsel på erhvervsuddannelserne – Danmarks Evalueringsinstitut, 2020