Dansk Firmaidræt tilbyder samarbejder og partnerskaber både lokalt i form af vores foreninger og på nationalt plan. Vi samarbejder gerne på tværs af organisationer og vidensområder og kobler aktører i nye konstellationer for at få det stærkeste udgangspunkt for at ramme plet for de unge.

Du kan også dykke ned i vores cases og se, hvordan vi eksempelvis samarbejder.

Christina Hartlev
Christina Hartlev
Udviklingskonsulent

Samarbejder og partnerskaber

Vores samarbejdspartnere tæller blandt andet Erhvervsskolernes Elevorganisation, Produktionsskoleforeningen, Danske SOSU-skoler, Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, PenSam, FOA, Psykiatrifonden, eSport Danmark, Antidoping Danmark og de danske skolehjem.

Case: Friske lunger i arbejde

Projektet Friske Lunger i Arbejde er et samarbejde med Lungeforeningen og 3F. Projektets formål er at forebygge, at elever på erhvervsskolerne begynder at ryge samt hjælpe elever, der allerede ryger med at kvitte cigaretterne. Fokusset er især på elever i Grundforløb 1 og Grundforløb 2 inden for Transport, Teknologi og Byggeri. Friske Lunger i Arbejde er for skolen, der ønsker at give lærere kompetencer til at undervise elever om lungesundhed.

Du kan læse mere om projektet, selve opbygningen og formålet lige her.

Case: I form til fremtiden

I form til fremtiden var et partnerskabsprojekt gennemført i perioden 2014-2017 og var en helhedsorienteret indsats for lærere og elever på landets social- og sundhedsskoler samt produktions- og erhvervsskoler. Formålet var at øge elevernes deltagelse og lyst til fysisk aktivitet, fremme de unges trivsel og ikke mindst styrke deres sundhedskompetencer. Projektet viste, at unge gerne vil deltage i motion og bevægelse. Der skal dog konkrete skoleaktiviteter for eleverne samt opkvalificering af lærerne til for at få mere aktivitet ind i skoledagen.

Partnerskabsprojektet blev gennemført med tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet og var et bredt samarbejde mellem PenSam, FOA, Elevernes Erhvervsskoleorganisation, Schools on the Run, Syddansk Universitet, Psykiatrifonden og Produktionsskoleforeningen. Du kan blive klogere på alle de erfaringer projektet gav i slutrapporten OPTUR UNITED – livet er en holdsport.