Aktive fællesskaber gennem motion og bevægelse

Vi ønsker at hjælpe de unge med at finde sammenhold gennem motion og bevægelse, og aktiviteter som temadage, forløb, aktivitetsdage og Ung Cup er nogle af de aktive værktøjer, vi bruger til at ryste de unge sammen og give dem en sjov fællesskabsgivende oplevelse gennem motion og bevægelse.

Alt for mange unge har udfordringer med mistrivsel. Motion og bevægelse er en del af løsningen, og vi kæmper derfor for strukturelle ændringer, så motion og bevægelse bliver en del af uddannelsesmiljøet for alle unge, hvor især de erhvervsfaglige uddannelser halter langt bagefter de gymnasiale uddannelser.

Vi kæmper i høj grad for at gøre bevægelsen blivende på skolerne – og meget gerne i projekter og samarbejder med den lokale firmaidrætsforening.

Hvad vil vi?

 • Vi vil være med til at skabe aktiviteter på ungdomsuddannelserne med særligt fokus på erhvervsfaglige ungdomsuddannelser.

 • Vi vil styrke de skoler, hvor ambitionerne er gensidige – og med et stærkt fokus vil vi forankre eksisterende aktiviteter og udvikle nye.

 • Vi vil inspirere til hverdagsaktiviteter, aktivitetsforløb og events.

Bliv skolemedlem i Dansk Firmaidræt

Som skole kan I tegne et skolemedlemskab hos Dansk Firmaidræt, som indeholder:

 • Ung Cup
  Deltag i Ung Cup – Danmarks sjoveste skole- turnering for landets ungdomsuddannelser.
 • Tæl Skridt
  Tæl Skridt med og mod din skole, og få mere bevægelse og sjov konkurrence ind i skole- og arbejds- dagen.
 • Arbejdspladsernes Motionsuge
  Deltag i Arbejdspladsernes Motionsuge, og få konkrete tilbud og inspiration til mere bevægelse, herunder materialer og træning med en online instruktør.
 • Årshjul
  Få sparring og vejledning til at tilrettelægge et års- hjul med masser af bevægelses- og trivselsfremmende aktiviteter fordelt ud over året.
 • Inspirationskatalog
  Få inspiration til bevægelse, der understøtter den faglige læring og styrker trivslen. Kataloget er ud- viklet til undervisere med øvelser, der kan anvendes  i og udenfor undervisningen og som aktive pauser.
 • Inspirations- og erfaringsnetværk med konsulentsparring
  Få adgang til en række webinarer fordelt over året med inspiration til bevægelse i og udenfor skole- dagen samt erfaringsdeling i lærernetværk.
 • Bevægelsespolitik
  Få en handlingsorienteret bevægelsespolitik, som tager udgangspunkt i det brede positive sundheds- begreb og jeres visioner og mål.  Med mulighed for tilkøb som aktivitets- dag, udstyrspakke, anføreruddannelse  og meget mere.

Med mulighed for tilkøb som aktivitetsdag, udstyrspakke, anføreruddannelse og meget mere.

Læs mere, og bliv skolemedlem

"Vi kan se, at eleverne er helt anderledes, når de går fra foreningen. De har et helt andet humør og kropsholdning. De smiler, og de griner, og de har måske talt med nogle andre, end de ville i skolen. Det er ikke noget, de måske selv er bevidste om, men vi kan i hvert fald se, at det har en stor betydning."
Stine Sandø
Underviser hos SOSU H
"De unge har aldrig haft så mange muligheder som i dag, men samtidig er presset på deres skuldre også det tilsvarene større. Derfor er det vigtigt med aktiviteter, fællesskaber og frirum, hvor de unge kan udvikle sig med og sammen med andre og finde deres vej i livet."
Noemi Katznelson
Centerleder ved CeFU

Få nyheder og tilbud om aktiviteter til din skole

Christina Hartlev
Christina Hartlev
Udviklingskonsulent