Pernille Jensen og Sussi Knop Madsen er begge nysgerrige. De sagde ja, da de blevet spurgt, om de ville deltage i projekt Kvinder i Morgendagens Ledelse.

Af Kir Klysner, freelancejournalist.

Nu er Pernille Jensen valgt til en central post i Dansk Firmaidrætsforbund, og Sussi Knop Madsen siger gerne ja til et konkret projekt i organisationen igen.

”Jeg synes, at det var en ære at blive spurgt.” Sussi Knop Madsen tænker tilbage til 2016, hvor Kvinder i Morgendagens Ledelse begyndte i Dansk Firmaidrætsforbund. Styregruppen valgte at udpege 12 kvinder til et nyt projekt. Formålet var at skabe mangfoldighed i forhold til køn i organisationen. Samtidig var der et håb i styregruppen om, at flere kvinder ville stille op til den centrale ledelse.

”Jeg var nysgerrig, og så fangede de mig nok også på en god dag”, husker Pernille Jensen, som står for zumba i Roskilde Firma og Familieidræt.
”Jeg var aldrig kommet ind i Foreningsudvalget, hvis jeg ikke havde deltaget i projektet, for så havde jeg jo bare passet mine aktiviteter i Roskilde.”

Svært at gennemskue organisationen

over to år mødtes de til netværksmøder. Her stod det hurtigt klart, at der var et fælles ønske om mere in­ formation om, hvad Dansk Firmaidrætsforbund er for en størrelse.

”Det er svært at gennemskue, når man ser det udefra. Det var rigtig spændende at høre, hvad de for­skellige udvalg arbejder med, og så var der også en følordning”, siger Pernille Jensen.

Det gjorde Sussi Knop Madsen brug af. Hun deltog i to møder i kommunikationsudvalget.
”Jeg følte mig godt modtaget, og jeg blev inkluderet i diskussionerne på lige fod med de øvrige medlemmer”, fortæller Sussi Knop Madsen, som er næstformand i Ry Familie og Firma Idræt (RFFI).

Pernille Jensen fik også en god debut i Foreningsudvalget.
”Det var rigtig spændende at være med til første møde. Mine idéer bliver efterspurgt, og der er ingen, der siger: 'du er ny her'.”

Kreativitet, lydhørhed og humor

”Sådanne projekter er en rigtig god idé. Det skubbede i hvert fald til mig. Jeg havde over en periode overvejet, om jeg skulle fortsætte mit arbejde som bestyrelsesmedlem i RFFI, men projektet har været en motiverende faktor for mig til at fortsætte mit arbejde i foreningen”, siger Sussi Knop Madsen.

Begge hovedpersoner i denne artikel håber på at kunne inspirere andre kvinder til at engagere sig i organisationen.
”Det er jo forskelligt fra person til person, hvad der engagerer dem, men jeg mener, at der skal være hu­ mor og friheden til at være kreativ. Jeg har fx lokket to piger med som frivillige til Bike & Run Stafetten ved at sige, at de skulle heppe på mænd i tights. Nu har de sagt ja til at stille op til bestyrelsen i Roskilde Firma og Familieidræt”, fortæller Pernille Jensen.

”For mig som kvinde er det vigtigt, at familieliv, arbejdsliv og det frivillige foreningsliv skal kunne gå op i en højere enhed. I virkeligheden tror jeg, at dette betyder meget for begge køn. Det vigtigste må være at opleve lydhørhed og interesse for hinandens ideer og synspunkter, når man arbejder i foreningsregi. Netop dette oplever jeg såvel i RFFI som i Dansk Firmaidrætsforbunds regi”, siger Sussi Knop Madsen.

 

Tør tage chancer

”I mit arbejde i RFFI og ikke mindst inspireret af samarbejdet med min formand er jeg blevet meget bevidst om at have mod til at prøve nye tiltag, tage chancer og også afslutte aktiviteter, når der ikke længere er basis for dem. Denne bevidsthed er blevet styrket af min deltagelse i projektet Kvinder i Morgendagens Ledelse.”

Sussi Knop Madsen, næstformand Ry Familie og Firma Idræt.

Læs mere om
Firmaidrættens udvikling af kvindelige ledere 

”Jeg var aldrig kommet ind i Foreningsudvalget, hvis jeg ikke havde deltaget i projektet, for så havde jeg jo bare passet mine aktiviteter i Roskilde.”

Pernille Jensen, Roskilde Firma og Familieidræt

Vi har hele tiden haft førertrøjen på

Fire hurtige spørgsmål til næstformand i Dansk Firma­idrætsforbund, Ragna Knudsen, som har været formand for styregruppen bag Kvinder i Morgendagens Ledelse.

Hvorfor igangsatte Dansk Firma­ idrætsforbund dette projekt?

”I Dansk Firmaidrætsforbunds rammeaftale med Kulturministeriet er der anført, at firmaidrætten vil være en foregangsorganisation inden for dansk idræt, når det gælder ligestilling. Vi har arbejdet målrettet med ligestilling tilbage fra 2006, hvor vi søsatte projektet Kvinder på Toppen og besluttede at fortsætte det positive arbejde med ligestilling i projekt Kvinder i Morgendagens Ledelse, hvilket har vist sig at være en rigtig god beslutning.”

Hvorfor er det vigtigt, at der er både mænd og kvinder i bestyrelserne?

”Vi bliver bedre til at skabe aktiviteter for begge køn og får mere nuancerede holdninger på bordet.”

Hvilke barrierer ser du, der er, for at kvinder engagerer sig i bestyrelsesarbejde?

”Der kan være flere barrierer, fx hvis man præsenterer kvinder og mænd for en liste med ti ting, som de skal kunne, så vil mænd sige ja, hvis de mestrer to af tingene. Mange kvinder skal være 140 procent sikre på, at de kan det hele, og allerhelst vil de kunne to ting mere end det, der står på listen. Mange kvinder skal lige have et skub – en personlig henvendelse – der fortæller, 'at det lige netop er dig, vi står og mangler'.”

Hvorfor har I valgt at gøre det på denne måde?

”Der er selvfølgelig flere måder at gøre det på, men vi har valgt at prikke 12 kvinder på skulderen, som vi i styregruppen havde kigget ud. Vi har involveret dem i processen og hørt, hvad de kunne tænke sig, og hvad de synes, de manglede af ballast for at engagere sig. Det har været supergivtigt og har fungeret helt perfekt.”