Roskilde Firma og Familieidræt er netop blevet hyldet og kåret som ”Årets Forening” til Dansk Firmaidræts årlige visionsmøde lørdag d. 13. april 2024.

I kåringen blev der særligt lagt vægt på Roskilde Firma og Familieidræts progressive arbejde de senere år med både uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser – og for fællesskabet i Dansk Firmaidræt.

"I 2020 kiggede vi ind i og lagde en klar plan og satte os mål i bestyrelsen. Vi besluttede, hvad det var, vi ville – og det var at have et klart fokus på arbejdspladser og erhvervsskolerne. Vi er en forening, der ikke har vores egne faciliteter, så vi er nødt til at komme ud med kollegamotion til arbejdspladserne og aktiviteter for de unge på skolerne," siger Claus Schou, formand for Roskilde Firma og Familieidræt.

Foreningens fokus på unge og ungdomsuddannelser

Roskilde Firma og Familieidræt har det seneste halvandet år på en gennemtænkt og engageret måde kastet sig ud i et projekt med fokus på at sikre motion og sammenhold for eleverne på Roskilde Tekniske Skole. Projektet er udviklet i samarbejde med ledelsen og elever på skolen, og foreningen er nået i mål med nedenstående aktiviteter:

  • Projektudvikling og ansøgning af midler i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole
  • I forbindelse med Arbejdspladsernes Motionsuge afholdt foreningen kickoff med 100 elever og 10 lærere med otte forskellige udfordrende og sjove samarbejdsaktiviteter.
  • Fire aktivitetsdage for eleverne i Roskildehallerne med aktiviteter og turneringer.
  • Tre kolleger og deres leder har gennemført anføreruddannelsen og arbejder med at implementere kollegamotion for de unge og kollegerne på skolen.

Derudover afholder foreningen hvert år en stor aktivitetsdag for ZBC, hvor elever og deres lærere deltager i mange forskellige puls- og samarbejdsaktiviteter.

Foreningen indstillede en kandidat til Dansk Firmaidræts nye ungeudvalg og klædte kandidaten godt på til indstillingen. Kandidaten blev ikke valgt ind, men foreningen fortsatte den gode kontakt, og kandidaten er nu tilknyttet bestyrelsen og skal hjælpe foreningen med at sætte fokus på de unges interesseområder og kommunikation til den unge målgruppe.

Foreningens fokus på arbejdspladser og kolleger

Over de seneste år har Roskilde Firma og Familieidræt arbejdet målrettet på at få Zonen i Roskilde til at blive en realitet. Foreningen har ikke egne faciliteter, så det har været nødvendigt at tænke anderledes i forhold til det oprindelige koncept for zonerne. Foreningen har set muligheder i stedet for begrænsninger, og foreningen er lykkes med følgende:

  • Udviklingsworkshop med bestyrelsen og rammesætning af projektet.
  • Stort kommunikations- og rekrutteringsarbejde med fokus på at få arbejdspladser i Roskilde til at fange interesse for Zonen samt rekruttere til en opstartsarbejdsgruppe.
  • Opstartsworkshop med involverende proces om, hvad Zonen skal være og skal kunne, hvem målgruppen skal være, og hvordan der kan kommunikeres bedst. Til workshoppen deltog ca. 15 kolleger fra syv større og mindre arbejdspladser.
  • Sammensætning af styregruppe med fire lokale arbejdspladser.
  • Styregruppen har udarbejdet et solidt og realistisk årshjul, som er tæt på at blive lanceret.
  • Kickoff for alle virksomheder i Roskilde med fremtidsforsker Anne Skare Nielsen som hovedtaler blev gennemført i marts 2024

Roskilde Firma og Familieidræt afholder selvfølgelig derudover en række idræts- og motionsaktiviteter til glæde for kolleger på lokale arbejdspladser. Hver uge har foreningen badminton, bowling, floorball, svømning, vandaerobic, yoga og zumba – og foreningen står også bag turneringer i fodbold, indefodbold og padel.

Foreningen støtter lokal indsats for børn og unge i mistrivsel

Til september i 2024 er det fjerde år i streg, at Roskilde Firma og Familieidræt som hovedarrangør står for planlægning og afvikling af Julemærkeløbet i Roskilde, herunder rekrutteringen af frivillige.

Julemærkeløbet har til formål at samle penge ind til aktiviteter for børn og unge i mistrivsel på Julemærkehjemmet Liljeborg i Roskilde. I 2023 var der deltagerrekord med 360 deltagere, hvor de indsamlede 42.000 kr.

Foreningen afholder Firmaidræt Open i 2024

Sidst, men absolut ikke mindst, afholder Roskilde Firma og Familieidræt Firmaidræt Open 2024. Det er en stor og vigtig opgave at være foreningsarrangør af Dansk Firmaidræts største idrætsstævne, som kræver vedholdenhed, overblik og en frivillighedsindsats ud over det sædvanlige.

Foreningen gør dermed en stor indsats til glæde for hele firmaidrætten og alle danske kolleger.

Hvis I som årets forening 2024 skal give andre foreninger ét godt råd, hvad er det så?

Det korte, kontante råd fra Mads Jensen er: "Se muligheder og ikke begrænsninger."

Formand Claus Schou uddyber:

"Kast jer ud i nye ting, og vær åben. Hvis vi skal tiltrække den unge generation, så er vi nødt til at være åbne og have en organisering, hvor der er plads og vide rammer. Hvis man som et ungt menneske skal være med i vores fællesskab, så skal man have muligheden for at komme helt ind i maskinrummet i bestyrelsen. Det er jo her, at det er ekstra sjovt – og hvor vi træffer beslutningerne."

FAKTA: Om prisen Årets Forening

Årets Forening uddeles hvert år af Dansk Firmaidræt.

Kåringen af Årets Forening sker på baggrund af indstillinger fra frivillige i firmaidrætten.

Årets Forening får skulpturen ’Ejgon Bertelsens Mindepokal’, som er evigt vandrende.
Året efter overrækkelsen får foreningen et blivende minde i form af en kalligrafi udført af kunstneren YAN.

Se, hvem der tidligere år har vundet hæderen "Årets Forening" i Dansk Firmaidræt