Pernille Aude, der er medlem af Dansk Firmaidræts bestyrelse, er nu også valgt til at stå i spidsen for et udvalg med fokus på motion på arbejdspladsen i det europæiske firmaidrætsforbund, European Federation for Company Sport (EFCS). Det står klart efter det seneste møde i EFCS’s øverste ledelse, Executive Committee, der fandt sted i Genéve, Schweiz. 

EFCS arbejder for at styrke og øge idrætsdeltagelsen på de europæiske arbejdspladser – og udviklingen af området er organiseret i fire udvalg – Sport, Marketing, Diversity og Health. 

Pernille Aude er nyvalgt som forkvinde for udvalget Health Management Committee, der arbejder for at skabe rammer om vidensdeling om effekter af motion på arbejdspladsen på tværs af europæiske landegrænser – og for at give konkrete ideer til, hvordan arbejdspladser i Europa i endnu højere grad kan komme i bevægelse. 

Jeg er stolt og glad over at være blevet valgt til forkvinde for Health Management Committee under EFCS. Jeg glæder mig tilsammen med resten af udvalget at få sat gang i de to konkrete opgaver, som vi har valgt at fokusere på de næste to år, så vi kan få udbredt glæden og fordelene ved motion på arbejdspladserne endnu mere på tværs af Europa”, siger Pernille Aude, medlem af Forbundsstyrelsen i Dansk Firmaidræt og nyvalgt forkvinde for Health Management Committee under EFCS. 

Store ambitioner de kommende år – og konkrete aktiviteter 

Udvalget har høje ambitioner for de kommende års arbejde med at dele viden om motion på arbejdspladsen på tværs af Europa. 

I 2023 står Pernille Aude og udvalget Health Management Commiittee i spidsen for en stor konference i København om effekterne af kollegamotion. Konferencen bliver afholdt under European Week of Sport i uge 41, hvor Arbejdspladsernes Motionsuge/Danmarks Motionsuge samtidigt ruller hen over landet. 

I 2024 har udvalget ambitioner om at stille skarpt på at udvikle et inspirationskatalog, der skal give arbejdspladser i hele Europa konkrete ideer til, hvordan de sætter netop deres arbejdsplads i bevægelse.  

Danmark er et af de lande som er meget langt fremme, når det gælder motion på arbejdspladsen. Vi ved, hvor meget det påvirker medarbejdernes humør, daglige trivsel og sygefravær, hvilket jo i høj grad også kommer virksomhederne til gode. Den viden og erfaring vi har på området, vil vi naturligvis meget gerne dele og udveksle med resten af Europa. 

Udvalgets fokus er derfor at udvikle et inspirationskatalog på baggrund af vores egne erfaringer i vores respektive lande hvor vi motiverer arbejdspladser i de europæiske lande til at arbejde videre med fordelene ved motion på arbejdspladsen. Inspirationskataloget er både for medarbejderne og for virksomhederne, og i sidste ende skulle det gerne resultere i, at virksomhederne prioriterer motion på arbejdspladsen i deres daglige strategi”, siger Pernille Aude. 

Om European Federation for Company Sport (EFCS)
  • European Federation for Company Sport (EFCS) er det europæiske firmaidrætsforbund og arbejder for bl.a. politisk for at styrke idrætsdeltagelsen på europæiske arbejdspladser.
  • Dansk Firmaidræt er – ligesom 37 andre lande – medlem af EFCS.
  • EFCS står – i samarbejde med medlemslandene – bl.a. bag breddeidrætsfestivalen, European Company Sport Games (ECSG), der kommer til Frankrig i 2023.
  • Dansk Firmaidræt er også repræsenteret i EFCS’s øverste ledelse, hvor formand for Dansk Firmaidræt, Peder Bisgaard, er vicepræsident. I udvalget Sport Management Committee er forbundsstyrelsesmedlem, Claus Schou, medlem.
  • Læs mere om European Federation for Company Sport her.