Som tidligere formand for ”Motion på Arbejdspladsen” var jeg af den overbevisning, at det var en nyskabelse, da forbundet i nullerne markedsførte dette tiltag over for danske virksomheder for at øge sundheden og livskvaliteten.

Men det gik op for mig, da jeg mødte 84-årige Leif Rislund, at det ikke forholdt sig således, idet man midt i 1930'erne begyndte at spille fodbold i pauserne på Orlovsværftet i København. 

Dengang havde arbejderne to halvtimes pauser i løbet af arbejdsdagen, og aktiviteten blev afviklet på "Spånnehaven" - det sted hvor man for mange år siden fremstillede og opmagasinerede master til Søværnets sejlskibe. Smedene havde fundet ud af, at der på pladsen mellem masterne sagtens kunne spilles fodbold. Man mødtes i arbejdstøj og træsko, og værkstederne spillede mod hinanden.

Efter et par år var det blevet så vel organiseret, at kobbersmedene fremstillede en flot kobberpokal, der kunne overrækkes til det værksted, der vandt turneringen det pågældende år. Man spillede hvert år indtil krigen 1940-45 satte en stopper for fornøjelsen. Da værftet efter krigen kom i gang igen, overgik værkstedsturneringen som et arrangement under Orlovsværftets Idrætsforening.

Turneringen blev nu afviklet en lørdag i oktober på Holmens egen bane som en " Five-a-side" turnering, som blev spillet på en almindelig fodboldbane. Hver halvleg var på kun 5 minutter, og på de almindelige fodboldmål var der påmonteret et pointmål i hver side af målet, så man altid kunne finde frem til en vinder af kampene - så den gamle pokal kunne overrækkes til det vindende værksted.

Pokalen var dog ved at gå til grunde i 1951 ved den store ulykke på Holmen. Brandmandskabet fandt den heldigvis i ruinerne og man fortsatte turneringen hvert år indtil værftet lukkede i 1993.

Leifs råd til os er: ”Op på mærkerne, tal med dine kolleger og kom i gang med at motionere ude på arbejdspladserne igen. Det giver velvære og man oplever en ny form for fællesskab, som måske ikke længere er til stede”.

Leif Rislund - "En rigtig FKBU’er" og Kurt Petersen – tidligere formand for MpA