Arbejdspladserne hjælper de ansatte til en sundere livsstil med sundhedstilbud, der oftest er skattefrie for medarbejderne.

Det lønner sig at give plads til sundheden på arbejdspladserne. Det kan ses på bundlinjen, mærkes på arbejdsglæden og høres ved frokosten, når der tales om ømme biceps efter dagens motion. Sundheden er blevet et indsatsområde, og på arbejdspladserne bliver medarbejderne i højere grad tilbudt firmasport, motionsfaciliteter, massage, zoneterapi, sundhedstjek, sundhedsforsikringer og frugtordninger.

Revisionsfirmaet Deloitte har for første gang opgjort udbredelsen af sundhedstilbud til medarbejderne, og det er planen, at undersøgelsen gentages årligt.

”Der er gennem de senere år kommet et større fokus på sundhedsordninger på arbejdspladserne. Som udgangspunkt er størstedelen af tilbuddene skattefrie for medarbejderne”, siger statsautoriseret revisor i Deloitte, Niels Sonne, der er ekspert i beskatning af personalegoder.

Motionsfaciliteter på arbejdspladsen

Ifølge Danskernes Motions og Sundhedsvaner 2016 mener 58 procent af danskerne, at arbejdspladser burde tilbyde medarbejderne gratis motion.

Det er en opfordring, som arbejdspladserne tager op. 26 procent af de an- satte har muligheden for at gå til firmasport, mens 28 procent har adgang til motionsfaciliteter på arbejdspladsen. Begge muligheder for fysisk udfoldelse er skattefrie.

”Motionsfaciliteter er skattefrie for medarbejderne, så længe de opfattes som almindelig personalepleje og er i et begrænset økonomisk leje. Får medarbejderne derimod et kort til et ”rigtigt” fitnesscenter, så skal der betales skat. Det samme gælder også mere eksklusive sportsarrangementer forbeholdt de få. Det kunne være deltagelse i maratonløb eller triatlon”, lyder det fra Niels Sonne.

Frugt er populært

Massage og zoneterapi tilbydes 35 procent af medarbejderne, og 23 pro- cent benytter sig af tilbuddet. Ordningen er skattefri, så længe der er tale om forebyggende behandling af arbejdsrelaterede skader eller behandling af skader, der er opstået ved ens arbejde.

Mere end halvdelen af medarbejderne tager imod tilbuddet om frugt i arbejdstiden. I den dyrere ende af skala- en for sundhedstilbud der tegner 39 procent af de ansatte en sundhedsfor- sikring. Her træder skattefar så også til, hvis der ikke foreligger særlige vilkår. At så mange ansatte alligevel vælger en sundhedsforsikring hænger sammen med, at arbejdspladsen ofte kan få nogle langt bedre priser og vil- kår end private.

Den synlige indsats med sundheds- arbejdet koster blandt de øvrige personalegoder. Således er kun otte pro- cent medlem af de tidligere så populære kunstforeninger.