Lokale gaming og esportsaktiviteter kan samle foreninger, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og mennesker generelt, og skabe en masse gode aktiviteter, sammenhold og glæde på tværs af geografi, kultur, alder og køn. 

Jeres medlemmer kan danne hold og deltage i YouSee eSportligaen.

Esport i firmaidrætten
  • Vision: Alle lokale firmaidrætsforeninger har grundlæggende viden og netværk til at igangsætte meningsfulde esportsaktiviteter, til gavn for deres medlemmer og lokale erhvervsliv.
  • Mission: At alle lokale firmaidrætsforeninger tilegner sig mere viden og får flere produkter på hylden, til at skabe flere aktiviteter med.

Har din forening brug for sparring om esport?

Tag fat i firmaidrættens esportansvarlige Martin Fritzen👇

Martin Fritzen
Martin Fritzen
Udviklingskonsulent