Lokale gaming og esportsaktiviteter kan samle foreninger, arbejdspladser og mennesker generelt, og skabe en masse gode aktiviteter, sammenhold og glæde på tværs af geografi, kultur, alder og køn. 

Jeres medlemmer kan danne hold og deltage i Esportligaen.

Esport i firmaidrætten
  • Vision: Alle lokale firmaidrætsforeninger har grundlæggende viden og netværk til at igangsætte meningsfulde esportsaktiviteter, til gavn for deres medlemmer og lokale erhvervsliv.
  • Mission: At alle lokale firmaidrætsforeninger tilegner sig mere viden og får flere produkter på hylden, til at skabe flere aktiviteter med.