Lokale gaming og esportsaktiviteter kan samle foreninger, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og mennesker generelt, og skabe en masse gode aktiviteter, sammenhold og glæde på tværs af geografi, kultur, alder og køn.

Vision: Alle lokale firmaidrætsforeninger har grundlæggende viden og netværk til at igangsætte meningsfulde esportsaktiviteter, til gavn for deres medlemmer og lokale erhvervsliv.

Mission: At alle lokale firmaidrætsforeninger tilegner sig mere viden og får flere produkter på hylden, til at skabe flere aktiviteter med.

Esport i firmaidrætten
  • Vision: Alle lokale firmaidrætsforeninger har grundlæggende viden og netværk til at igangsætte meningsfulde esportsaktiviteter, til gavn for deres medlemmer og lokale erhvervsliv.
  • Mission: At alle lokale firmaidrætsforeninger tilegner sig mere viden og får flere produkter på hylden, til at skabe flere aktiviteter med.

Har din forening brug for sparring om esport?

Tag fat i firmaidrættens esportansvarlige Martin Fritzen👇

Martin Fritzen
Martin Fritzen
Udviklingskonsulent