Frederikshavn er det danske bud som værtsby ved European Company Sport Games (ECSG) i 2023. Derfor var der sendt kompetente kræfter til Gent for at kigge nærmere på festivalen og fortælle om Frederikshavns bud.

Det kræver et stort forarbejde at lave et godt og gennemført bud på en idrætsfestival med flere end 5.500 deltager og mindst 20 forskellige idrætsgrene. Frederikshavn er det danske bud på værtskabet for idrætsfestivalen i 2023, og derfor var direktør i Arena Nord, Per Malmberg, og Christina Palmstrøm fra Frederikshavn Kommune med i Gent i juni. Her skulle de dels kigge idrætsfestivalen efter i sømmene og finde inspiration, dels promovere Frederikshavn som en værdig værtsby, der byder på nærhed og fællesskab i tidssvarende idrætsfaciliteter.

”Vi ville gerne se, hvordan Gent løste opgaven og mærke stemningen omkring idrætsfestivalen. Vi har i Arena Nord haft flere lignende arrangementer og har derfor allerede stor erfaring med den praktiske afvikling, bespisning af mange mennesker og transporten mellem faciliteter. Så vi kigger bl.a. på, hvordan idrætsfestivalen er synlig i byen, og om borgerne er involveret. I Frederikshavn vil det være hele kommunen, der byder deltagerne velkommen”, siger Per Malmberg.

Stor opmærksomhed fra flere sider

En anden meget vigtig opgave i Gent har været at skabe synlighed omkring Frederikshavn over for det politisk bagland i den europæiske organisation for firmaidræt. Så i løbet af dagene mødtes Per Malmberg og Christina Palmstrøm med flere af de idrætspolitikere, der ved generalforsamlingen til næste sommer skal beslutte, hvor ECSG skal afholdes i 2023.

”Turen har givet os mange spændende kontakter, og vi har fået skabt masser af opmærksomhed omkring Frederikshavn. Det har betydet meget, at Danmark i forvejen har ry for at være god til at organisere store idrætsbegivenheder, og der er mange, der kan huske, at de i 2007 var i Aalborg. Nu skal de så en smule længere mod nord i 2023”, siger Christina Palmstrøm, der med til Gent havde badges med teksten ”Top of Denmark – Canditate ECSG 2023” og stakkevis af oplysningsmateriale.

Derfor gik det ikke manges næser forbi, at det nordjyske forarbejde er begyndt, og at der er erfarne kræfter bag. Ambitionen er at lave en idrætsfestival, hvor hele Frederikshavn Kommune er involveret aktivt, og hvor deltagerne kan opleve, at der er styr på tingene, omgivelserne er i top og det samme gælder den danske hygge.