Montana Furniture
"Det var fedt i dag! Og vi fik grint sammen."

Sådan lyder det begejstret - efterfulgt af hep og highfives - fra den flok kolleger på møbelfabrikken Montana Furniture, der netop har afsluttet en intens floorballkamp på pladsen foran læsseramperne på lageret. I baggrunden kommer en anden flok kolleger gående retur fra en frisk gåtur i området omkring virksomheden i Haarby på Fyn.

 

Floorball og gåtur i 30 minutter hver mandag og onsdag inden frokost som en fast del af arbejdstiden, der er sat i system med udvalgte anførere i spidsen og bakket op af ledelsen, har været vigtige skridt på vejen mod at blive en aktiv arbejdsplads, der dyrker kollegamotion. 

 

Rejsen mod at blive en aktiv arbejdsplads startede i 2019, hvor Montana Furniture sagde ja til - med hjælp fra Dansk Firmaidræt og projekt Flere Aktive Arbejdspladser - at komme i gang med at dyrke kollegamotion. Motivationen var dengang - og er det stadigvæk ifølge Indkøbs- og Logistikchef Christian Nordborg, at Montana Furniture altid har fokus på medarbejdernes trivsel og gerne vil gøre en forskel for medarbejderne.

For Christian Nordborg som leder har det især været interessant at se, at det har har givet mening at dyrke kollegamotion sammen. Det gør en forskel for trivslen og sundheden på jobbet - og så får medarbejderne talt sammen på tværs af afdelinger og jobfunktioner.

 

3F Vestfyn, der organiserer Montana Furniture, ser også meget positivt på motionsaktiviterne og kan sagtens se fordelene ved motion i arbejdstiden. Ivan Pedersen Thor, næstformand i 3F Vestfyn lægger stor vægt på, at kollegamotion kan hjælpe deres medlemmer med at klare hjernen i løbet af arbejdsdagen, skabe større trivsel, højne arbejdsglæden og ikke mindst bryder udfordringen med EGA (ensartet gentagne bevægelser).

 

 

 

 

Effekterne af kollegamotionen hos Montana Furniture er ikke til at tage fejl af.

 

På møbelfabrikken er det selvfølgelig vigtigt, at planlægningen er i orden, så produktionen ikke går i stå, men gåturen og floorball giver både ny energi, smil på læberne og en masse social kapital på tværs af hele fabrikken. Det er der bred enighed om blandt fabrikkens anførere og ansatte.

Oplevelserne hos Montana Furniture bliver understreget i den evalueringsrapport, som Ulrik Wagner, der er lektor ved Københavns Universitet, har udarbejdet i forbindelse med projekt 'Flere Aktive Arbejdspladser'.
Rapporten viser, at deltagelse i motionsaktiviteter på arbejdspladsen har positive effekter - både i forhold til hele arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Vi taler om øget arbejdsglæde, forøget energiniveau, mere overskud og meget mere.

Men hvad er en anfører, som dem på Montana - og hvad kan sådan en? 

 

Hos Montana Furniture, har der ikke kun været én anfører. Her har de valgt at nedsætte en anførergruppe med medarbejdere fra de forskellige områder af arbejdspladsen. Anførergruppen har herefter fået en uddannelse i kollegamotion hos Dansk Firmaidræt. Det er et uddannelsesforløb, hvor de bliver uddannet anfører og lærer, hvordan de sammen med deres leder får sparket kollegamotionen i gang. De lærer helt enkelt, HVORDAN de sætter kollegamotionen i gang, HVORDAN de får skabt god holdånd og får gjort kollegamotionen til en integreret del af kulturen på arbejdspladsen.

 

Hos Montana Furniture ser anførergruppen løbende på, hvordan rammerne skal være for, at behovene for de forskellige medarbejderes arbejdsopgaver bedst bliver tilgodeset, når det kommer til kollegamotion. Denne løbende evaluering og rammesætning for kollegamotionen har kastet en god læring af sig, som Christian Nordborg fortæller:

Christian Nordborg har samtidig en række gode råd til andre arbejdspladser, der ønsker at dyrke kollegamotion. Aktiviterne skal planlægges ud fra de forskellige medarbejderes arbejdsdag, der skal være tydelig kommunikation, og endelig er det vigtigt at få både ledelsen og medarbejderne involveret.

 

Evalueringsrapporten fra Ulrik Wagner bakker op om ledelsens involvering og slår fast, at ledelsens opbakning er vigtig. Anføreren sikrer, at medarbejderne føler sig trygge under motionsaktiviteterne, men ledelsen og anføreren skal sammen sætte tydelige rammer. Således har rapporten fire klare anbefalinger til andre arbejdspladser, der ønsker at komme i gang med kollegamotion:

Dyrk kollegamotion, skab god kollegakarma og øg arbejdsglæden på din arbejdsplads

Kollegamotion i arbejdstiden løfter arbejdspladsers trivsel og sundhed.

 

Det er der bred enighed om fra Montana Furniture, fagforeningen 3F Vestfyn og evalueringsrapporten. Mere motion får medarbejderne af at bevæge sig, men vigtigst er den øgede holdånd, arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen, som kollegamotion giver. 

Se hele interviewet med Christian, Anette, Kim og Lars

Credit

3F Vestfyn
Montana Furniture
Redaktionen i Firmaidrætten