Årsrapport 2022
Tak for samspillet og samarbejdet i 2022.

Vi opfordrer dig til at dykke ned i årsrapporten, da 2022 var et begivenhedsrigt og bevægende år i firmaidrætten.

I ledelsesberetningen kan du blandt andet læse om årets økonomiske resultat, fremtidens foreninger i firmaidrætten, samspillet mellem forbund og foreninger, Kulturministeriets afdækning af mange benspænd for frivilligheden, den forventede udvikling i 2023 og meget mere.

2022 var også året, hvor vi slog dørene op til Firmaidrættens Hus med en ambition om at være et åbent forbund, hvor Tour de France satte Danmark på den anden ende, hvor partnerskaber som 'Danmarks Motionsuge' og 'Danmarks Sunde Arbejdspladser' fortsatte successen og partnerskaber som 'Sammen om kolleger i bevægelse' spirede frem. Det var også et år med en række internationale highlights for danske arbejdspladser og for Dansk Firmaidræt, og hvor vi satte fokus på mere bæredygtige aktiviteter og events – og hvor vi benyttede efterårets valgkamp til skærpe og tydeliggøre de vigtigste politiske mærkesager, som vi kæmper for.

Medlemstal og bevægelsesregnskab

Medlemstal

Hele 358.496 medlemmer har i 2022 dyrket sammenholdet i vores 80 lokale firmaidrætsforeninger og brancheforbund. Medlemstallet viser dermed en fremgang på 3.543 medlemmer, hvilket svarer til en stigning på 1 procent. Medlemsvæksten viser, at vi fortsætter genrejsningen efter corona, om end vi endnu ikke er tilbage på niveauet før corona.

Der er flere positive tendenser, hvor hovedoverskrifterne er, at de unge går mest frem, der er bedre kønsbalance, der er medlemsfremgang i tre ud af fem regioner, der er mere kollegamotion på arbejdspladserne, og padel og esport fortsætter væksten.

Bevægelsesregnskab

Bevægelsesregnskabet blev lanceret i 2016 for at skabe et overblik over, hvor mange mennesker firmaidrætten bevæger ud over de 358.496 medlemmer i vores 80 firmaidrætsforeninger.

Firmaidrættens bevægelsesregnskab for 2022 gav en bundlinje på 193.014 deltagere, hvilket er en stigning på 6,5 procent ift. 2021 og hele 105 procent mere end i 2016, hvor bevægelsesregnskabet første gang blev lanceret.

I 2022 deltog 145.671 personer i vores signaturprojekter, som er Arbejdspladsernes Motionsuge og Tæl Skridt, hvilket er en stigning på 30 procent fra 2021. Det betyder faktisk, at 75 procent af alle de mennesker, vi sætter i gang, ud over medlemmerne i vores firmaidrætsforeninger, er deltagere i vores signaturprojekter.

Derudover så vi, at motionsevents fortsætter fremgangen fra 2021, og at både padel og esport har virkelig flotte deltagertal.

Lokalforeningspuljen

Siden 2018 har Dansk Firmaidræt sammen med syv andre hovedorganisationer inden for det frivillige foreningsliv uddelt midler fra lokalforeningspuljen. En pulje, som er realiseret efter en politisk aftale i 2017 og som et resultat af Finansloven 2018 på baggrund af nedlæggelsen af de tidligere Spillehalsmidler.

I 2022 har vi haft en pulje på 3.391.964 kr. til rådighed samt ubrugte midler fra 2021. Det betyder, at vi samlet har bevilliget 3.461.977 kr. i 2022, som har sat gang i et væld af nye aktiviteter og tiltag. Puljen har støttet lokale initiativer, der styrker mulighederne for at dyrke sammenholdet på arbejdspladsen eller i en af de 35 lokale firmaidrætsforeninger og fire brancheforbund, der har søgt og fået tilskud i 2022.

Mange ansøgninger handler om at starte nye aktiviteter som eksempel fitdance i Storkøbenhavn, yoga i Guldborgsund, bordtennis i Esbjerg, bueskydning i Skive eller jumping fitness i Frederikshavn. Men også indkøb af nye og tidssvarende spinningcykler i Aalborg, et nyt lydanlæg til spinningsal i Holstebro, bowls- og shuffleboard-anlæg i Ebeltoft, opgradering og udskiftning af indendørs cykler i Hillerød, teknikbane til mountainbike i Thy og overtagelse af fitnesscenter i Holstebro – og otte ansøgninger handlede om padelinitiativer. 

Det er (stadig) svært at være forening

Coronaen har fyldt meget de seneste år, og pandemien har bestemt ikke gjort det lettere at være forening. Men også i en hverdag uden corona, kan det være
svært at være forening.

Selvom medlemstallet i 2022 viser en vækst på 1 procent – og det er stærkt, at vi for andet år i træk oplever medlemsvækst – så har vi stadig et stykke vej til medlemsniveauet før corona.

Kulturministeriets undersøgelse af de danske foreninger og deres oplevelse af bureaukratiske byrder viste også, at der er udfordringer – og hele 48 procent af de frivillige tilkendegiver, at de oplever bureaukratiske byrder i foreningen. Et stigende antal frivillige er nervøse for at påtage sig opgaver, fordi de er usikre på omfanget af opgaverne og på, om de har kompetencer til at håndtere dem. Samtidig har hele 46 procent af de adspurgte inden for det seneste år gjort sig overvejelser om at stoppe som frivillig, hvoraf over halvdelen angiver, at ”for meget administrativt arbejde” er en af årsagerne.

I 2022 er firmaidrætsforeningen Ringsted Firmaidræt lukket og er dermed med til at understrege, at det er svært at være forening.

Selvfølgelig (stadig) masser af kampgejst

Selvom der er udfordringer, og det har været svære (corona)år, så er vi stadig fulde af kampgejst. Vi oplever nemlig, at kolleger og arbejdspladser i stadig højere
grad bliver opmærksomme på værdien af kollegamotion og firmaidræt – både på arbejdspladsen og i firmaidrætsforeningerne.

Der sker i disse år en bevægelse fra frivilligt arbejde i faste arenaer og på faste tidspunkter til et mere fleksibelt, uformelt og uforpligtende frivilligt arbejde med stor medindflydelse og muligheden for at stemple ind og ud – fx til enkeltstående foreningsevents. Det stiller store krav til vores foreninger, som skal tænke opgaverne og aktiviteterne på nye måder.

Derfor skal vi naturligvis også se og anerkende den frivillighed, som blomstrer på arbejdspladser og ungdomsuddannelser. Vi ser nemlig en tendens til, at frivillige kræfter tager fat for at sætte motion og bevægelse på dagsordenen på både arbejdspladser og uddannelsessteder. Vi kalder dem blandt andet ”holdkaptajner” eller ”anførere”.

De unge går forrest

Rapporten ”Arbejdspladserne i bevægelse” (2021) af Zakarias Engell og Bjarne Ibsen fra Center for forskning i Idræt på SDU viser blandt andet, at den aldersgruppe, der er de mest aktive firmaidrætsudøvere, er de unge mellem 15 og 29 år. Blandt dem dyrker hver femte motion med kollegerne.

Vi oplever også, at de unge går forrest og gerne vil gøre en indsats for at skabe bevægelse for andre. Et eksempel er eventen Kollegadysten, som er en del af Zonen i Nakskov, hvor Center for Handicap var medarrangør sammen med den lokale firmaidrætsforening. Og de unge kolleger på arbejdspladsen engagerede sig helt fra start.

Lokal power – og nye ideer

Mange firmaidrætsforeninger er gode til at tænke nyt og fange tendenser, der peger mod fremtiden. Nye initiativer, aktiviteter og tiltag dukker frem på stribe, og mange har fået tilskud og en hjælpende hånd fra lokalforeningspuljen.

 

I årsrapporten kan du dykke ned i casen fra Skanderborg Firmaidræt, der har fået bevilliget tilskud til et nyt initiativ med lokale ”motionsambassadører”. De har tidligere haft et ”firmaidrætsnetværk” for arbejdspladser, men de har i de seneste år oplevet, at de i højere grad skal ud til arbejdspladserne og spille en mere aktiv rolle for at få sat motion i gang på den enkelte arbejdsplads.

Du kan også læse om et moderne EGYM i Lemvig og Omegns Firmaidræt, og at der er "gang i gang", hvor eksempelvis Ringkøbing og Omegns Firmaidræt i oktober 2022 afholdt ”ROFI Walkathon i Naturens Rige”, hvor godt 450 mennesker fra hele landet gik med.

Endelig kan du dykke ned i Arbejdspladsernes Motionsuge, som vi afviklede for ottende år i træk, og hvor vi i 2022 igen slog det seneste års deltagerrekorder, idet hele 74.086 kolleger i hele landet dyrkede sammenholdet. Mange firmaidrætsforeninger stemplede ind i ugen, og i år havde vi et særligt fokus på kommunale arbejdspladser, som betød, at hele 35 kommuner stemplede ind i Arbejdspladsernes Motionsuge, som deltog med samlet set cirka 40.000 kolleger.

 

Credit

Dansk Firmaidræt