Medlemstallet for 2022 viser en fremgang på 1 %
Hele 358.496 medlemmer har i 2022 dyrket sammenholdet i vores 80 lokale firmaidrætsforeninger og brancheforbundMedlemstallet viser en fremgang på 3.543 medlemmer, hvilket svarer til en stigning på 1 %.

Coronaspøgelset spøgte stadig, da kalenderen skiftede til 2022, men allerede med udgangen af januar blev covid-19 ikke længere kategoriseret som en samfundskritisk sygdom – og det har bidraget til at gøre det lettere at være forening og medlem.

Medlemsvæksten i 2022 på 1 % viser, at vi fortsætter genrejsningen efter corona, og om end vi endnu ikke er tilbage på niveauet før corona, er der flere positive tendenser, eksempelvis medlemsstigningen blandt unge.

De unge går mest frem

Det er de unge under 24 år, der går mest frem. De stiger med 3.464 medlemmer, hvilket svarer til en stigning på 3,91 %.

Der er medlemsfremgang på tværs af begge køn og alle aldersgrupper på nær mænd mellem 25-59 år, som falder med 0,65 %.

Bedre kønsbalance

Medlemstallet blandt kvinder stiger mere end mænd, hvilket bidrager til en mere balanceret kønsfordeling. Kvinderne stiger gennemsnitligt set med 1,05 %, og mændene stiger med 0,85 %.

Kvinderne udgør nu 44,5 % af medlemmerne.

Medlemsfremgang i tre ud af fem regioner

Vi har fremgang i tre ud af fem regioner. Region Nordjylland stiger med 13,75 %, Region Sjælland stiger med 8,67 % og Region Syddanmark stiger med 1,47 %. Region Midtjylland falder med 4,73 % og Region Hovedstaden falder med 2,42 %.

Det betyder samlet set en mere ligelig fordeling af medlemmer på tværs af landet, hvor Region Hovedstaden dog fortsat udgør 35,29 % af det samlede medlemstal.

Mere kollegamotion på arbejdspladserne

I tråd med vores strategi om at skabe et endnu tættere samspil mellem vores firmaidrætsforeninger og de lokale arbejdspladser er det positivt at se, at kollegamotion på arbejdspladser fortsætter fremgangen.

Kollegamotion på arbejdspladser havde et rekordår i 2021, hvor medlemstallet steg med hele 32,06 %. I 2022 er stigningen på 5,8 %.

Padel og esport fortsætter væksten

Medlemstallene for 2022 viser derudover, at de største idrætter i firmaidrætsforeningerne fortsat er fitness, løb og fodbold – hvor svømning med en stigning på 2,73 % overhaler gymnastik og indtager fjerdepladsen.

 

To idrætter, der skiller sig ud, er padel og esport. Padel stiger med 4,12 %, så idrætten nu er på niveau med tennis og bordtennis til sammen, og esport vokser med hele 15,6 %.

Credit

Dansk Firmaidræt