I to år har Dansk Firmaidræt, Dansk Erhverv og Forsikring & Pension i samarbejde kåret Danmarks Sundeste Arbejdsplads – Initiativprisen, og i 2019 gør vi det igen sammen med Velliv Foreningen. Det handler om at dele de gode historier om sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Her kan alle arbejdspladser være med.

”Velliv Foreningen har til formål at fremme den mentale sundhed i arbejdslivet. Kåringen af Danmarks Sundeste Arbejdsplads har allerede vist vejen og sat sundhed i arbejdslivet på dagsordenen. Vi glæder os til at være med til at finde de bedste eksempler fra hele landet og hjælpe med at gøre dem synlige for alle med interesse i mental sundhed – særligt i arbejdslivet,” siger Lars Bo Pedersen, programchef i Velliv Foreningen.

Nye muligheder
Danmarks Sundeste Arbejdsplads – Initiativprisen har i flere år indsamlet et væld af initiativer, der øger den mentale trivsel på arbejdspladserne i Danmark igennem en bred palette af sundhedsinitiativer. Med Velliv Foreningens ankomst i partnergruppen bliver det muligt at få endnu flere af de mange initiativer ’ud at leve’. Bl.a. vil der blive arrangeret en inspirationstur, hvor ildsjæle fra andre arbejdspladser kan besøge de bedste arbejdspladser og dermed mærke initiativerne på egen krop.

På turen får deltagerne et indblik i mental trivsel på andre arbejdspladser, forandringsledelse, igangsættelse af aktiviteter, stresshåndtering samt mere.

”Man kan ofte få utrolig meget ud af at se på, hvordan andre gør tingene. Det kan give inspiration til at se på ens egen virksomhed og se, hvordan man kan gøre tingene anderledes og bedre. Ingen virksomheder er ens, så det handler om at finde og søsætte de aktiviteter, som passer bedst til medarbejdernes og virksomhedens behov,” siger Katrina Feilberg Schouenborg, sundhedspolitisk fagchef i Dansk Erhverv.

Sundhed på arbejdspladsen gavner den enkelte medarbejder, den enkelte arbejdsplads og samfundet som helhed, da bedre trivsel på arbejdspladsen giver mere glæde, mindre sygefravær og produktive medarbejdere.

”På samfundets og vores egne vegne i branchen er vi interesserede i, at alle holder sig sunde og raske i deres arbejdsliv. Via konkurrencen vil vi få alle gode sundhedsinitiativer på arbejdspladserne til overfladen, så man kan blive inspireret af hinanden, ikke mindst i forhold forebyggelse af mental sundhed,” siger Karina Ransby, underdirektør i Forsikring & Pension.

Alle kan være med til at indstille gode initiativer og stemme om, hvilken arbejdsplads der har skabt det sundeste initiativ.

”Vi ønsker at understrege og eksemplificere, hvordan kollegamotion er et middel til at øge sammenholdet, trivslen og dermed den mentale sundhed på arbejdspladsen. I forhold til sidste år vil inspirationsturen være en fornyelse og en sjov måde at få ny viden og inspiration på. Det handler kort og godt om at dyrke sammenholdet på arbejdspladsen,” fortæller Peder Bisgaard, formand hos Dansk Firmaidræt.

Danmarks Sundeste Arbejdsplads – Initiativprisen 2019 er et samarbejde mellem Forsikring & Pension, Dansk Erhverv, Dansk Firmaidræt og nu Velliv Foreningen.

Hannibal Klok
Hannibal Klok
Kommunikationskonsulent

Fakta om Velliv Foreningen:

Velliv Foreningen støtter projektet Danmarks Sundeste Arbejdsplads med 1.050.000 kroner, da projektet understøtter Velliv Foreningens målsætning om forebyggende aktivitet på den enkelte arbejdsplads. Mentale helbredsudfordringer er en stigende udfordring for danskerne. Dårlig mental sundhed som f.eks. stress medfører dagligt omkring 35.000 sygemeldinger, og herudover kommer symptomer på angst, depression, søvnbesvær og ensomhed, der også har været i stigning i de senere år. Det har enorme velfærdsmæssige konsekvenser for den enkelte og familien samt store økonomiske konsekvenser for virksomhederne og det offentlige. Velliv Foreningen vil gerne bidrage til at afhjælpe denne udfordring via forebyggende indsatser.

Om initiativet og konkurrencen:

Konkurrencen Danmarks Sundeste Arbejdsplads – Initiativprisen 2019 bliver skudt i gang i foråret. Derefter kan alle indstille og stemme på initiativer frem mod afgørelsen senere i foråret 2019. Vinderne i hver af landets fem regioner kåres i slutningen af foråret, og de dyster herefter om at vinde selve Initiativprisen 2019. Landsvinderen kåres ligeledes sidst i foråret 2019. Alle indstillede sundhedsinitiativer offentliggøres løbende på www.sundestearbejdsplads.dk.

Vinderen af Danmarks Sundeste Arbejdsplads – Initiativprisen 2018 blev: Tridan/Quickparts!

Tridan/Quickparts er en grossistvirksomhed, som ligger i Sønderborg. Med hjælp fra Sønderborg Kommunes tilbud, ’virksomhed med overskud’, blev en medarbejder gennem et kursus uddannet til nøgleperson og sundhedsambassadør. Det blev startskuddet til en sundere arbejdsdag, og der indkøbtes stepbræt, sjippetov, elastikker med mere til fri afbenyttelse. Ud over den daglige aktivitet er sundhed på dagsorden til møderne, hvor der deles gode oplevelser og tips. Det er blevet til synlige resultater, og 17 medarbejdere tabte i alt 56,5 kilo fra november 2017 til april 2018.