Med et markant flertal er strategien Et sjovere Danmark i bevægelse godkendt ved lørdagens ekstraordinære Repræsentantskabsmøde. 79 af 83 stemmeberettigede stemte for strategien.

Tidsplanen røg fløjten, da drøftelserne omkring Dansk Firmaidræts kommende strategi foregik lørdag. Der var afsat halvanden time til drøftelser og yderligere spørgsmål til strategien, men det var ikke nødvendigt, og da strategien sat til afstemning blev den også mødt med stor opbakning. Af 83 stemmeberettigede stemte 79 for den nye strategi, én stemme var imod, to stemmer blanke og en enkelt undlod at stemme.

” Vi sætter i strategien tre pejlemærker for den kommende tid. Fællesskab, Frivillighed og Flere aktiviteter. Det er ikke nye pejlemærker, vil mange af jer sikkert sige. Det er korrekt. Det er netop ikke nye pejlemærker, fordi vi bygger i strategien videre på det stærke fundament, vi allerede har. Så det er ubestridt vores vigtigste pejlemærker i den kommende tid. De tre pejlemærker giver os samlet den rigtige retning. Pejlemærkerne er summen af det, vi er sammen om - eller skal være sammen om. De initiativer, vi skaber, – både lokalt og nationalt – skal gerne rotere om en eller flere af vores pejlemærker. Og allerhelst skal vi udvikle initiativer, der rummer dem alle tre. Det er således vores tre centrale pejlemærker, når vi skal skabe mere lokal firmaidræt i hele landet og kollegamotion på flere arbejdspladser”, lød det fra formand, Peder Bisgaard, i introduktionen af strategien.

Magisk potemtiale

Ud over de tre pejlemærker retter Et sjovere Danmark i bevægelse sig mod to indsatsområder – Styrket lokal firmaidræt og Kollegamotion på flere arbejdspladser. I feltet, hvor disse områder mødes skabes et særligt magisk potentiale.

”Det potentiale skal vi få til at vokse og vækste, for det er her, magien opstår med nye aktiviteter og nye relationer mellem firmaidrætsforeningerne, lokale arbejdspladser samt andre lokale aktører og ildsjæle. Vi ønsker at skabe nye lokale netværk og samlingspunkter for fastholdelse og fornyelse af den lokale firmaidræt og kollegamotionen. Vores ambitioner er, at vi vil skabe lokale netværk og nye lokale partnerskaber i kommuner, hvor alle med interesse for firmaidræt og kollegamotion mødes for at dele viden og udveksle erfaringer. Vi vil ligeledes arbejde for at foreningerne betragter arbejdspladser med kollegamotion som medspillere og ikke konkurrenter. På den måde kan det være med til at skabe medlemsvækst på lokal plan ved at registrere dette stor medlemspotentiale, der allerede nu dyrker firmaidræt”, siger Peder Bisgaard.

Pernille Fløjstrup Andersen
Pernille Fløjstrup Andersen
Kommunikationskonsulent

10 landsdækkende indsatser

  • Holdspil og holdaktiviteter i tæt samspil
  • Motionsevents med potentiale
  • Åbne stævner skaber samlingskraft
  • Ungdomsuddannelser med blik for bevægelse
  • Firmaidrætsforeningerne i den digitale verden
  • Motions- og sundhedsambassadøruddannelser
  • Motivationsudspil med mening til arbejdspladserne
  • Aktivitetsdage styrker holdånden.
  • Tæl Skridt
  • Arbejdspladsernes Motionsdag
Læs mere om Et sjovere Danmark i bevægelse