Ragna Knudsen, formand for Ringkøbing og Omegns Firmaidræt (ROFI) og netop aftrådt næstformand i Dansk Firmaidræts Styrelse, modtog ved Repræsentantskabsmøde 2019 den ærefulde Guldnål for sit særdeles aktive, årelange og passionerede arbejde for firmaidrætten både lokalt og på forbundsplan.

Det var en bevæget, glad og stolt Ragna Knudsen, der lørdag modtog Dansk Firmaidræts hæder, Guldnålen, der kan tildeles en firmaidrætsleder, som har udført et særdeles aktivt og årelangt arbejde for firmaidrætten på såvel lokalt plan som forbundsplan.

Guldnålen blev overrakt af forbundsformand, Peder Bisgaard, der på Repræsentantskabsmøde 2019 også takkede Ragna for hendes store indsats i forbundsstyrelsen gennem 16 år:

”Ragna, du har valgt at stoppe i Styrelsen efter 16 års tro tjeneste, og i over 30 år har du kæmpet utrætteligt for din forening og for firmaidrætten. Du har været en eminent næstformand, en 110 % loyal næstformand med fingeren på pulsen ude i foreningen, og du har været en fantastisk sparringspartner for mig som formand, som jeg har kunnet drøfte alt med. Med dig har vi haft en dygtig og vellidt næstformand og ambassadør ude i det lokale. Det har været guld værd. Du er en brændende ildsjæl. Og du er et fantastisk menneske med et stort hjerte. Tak!," var nogle af de rosende ord fra Peder Bisgaard.

Næstformands-stafetten er givet videre
Ragna Knudsen gav stafetten som næstformand i forbundet videre til Helle Friis efter 12 år på posten. Siden Ragna Knudsen blev valgt ind i Styrelsen i 2003, har hun sat sit præg på firmaidrætten og forbundsarbejdet på flere fronter. Ragna har været en stærk medspiller i Motion på arbejdspladsen-udvalget, nu kaldet Kollegamotion, hvor hun bl.a. har været med at tage de første skridt til Tæl Skridt-kampagnen. Et andet område, Ragna har sat sit tydelige aftryk på, er ligestillingsområdet, hvor hun fra 2006 har stået i spidsen for indsatsen for at få flere kvinder på toppen og ind i morgendagens ledelse i firmaidrættens regi.

Ragna Knudsen takkede af med en tale til forsamlingen på Repræsentantskabsmøde 2019:

”Kære venner, så er det nu. 1000 tak for samarbejdet gennem alle årene. I har været inspirerende, frække og dejlige – og det har været en fantastisk periode. Det er vemodigt og mærkeligt. Når jeg tænker tilbage, er det, jeg er allermest stolt af, de resultater, vi i fællesskab har opnået. Vi har opnået så meget – økonomien kører på skinner. Vores medlemstal er rigtigt flotte. Vi er et foregangsforbund inden for rigtigt mange ting. Kvinder på toppen – der var og er vi jo i førertrøjen. Og vi bliver set på med respekt af Kulturministeriet. Det skal I være stolte af – det er jeg. Vi skal også være stolte af, at vi er diamanten i det nordiske firmaidrætssamarbejde, og at vi fortsat sætter dagsordenen i det europæiske samarbejde. Og til mine styrelseskolleger - hold nu op, hvor har det været fantastisk og berigende. Både samarbejdet og resultaterne. Vi har altid dyrket sammenholdet og fællesskabet. Tusind tak, kære venner. Det har været uovertruffent. Og jeg vil huske det til mine dages ende," lød det til salen, som kvitterede med stående bifald.

Også generalsekretær Jan Steffensen, der går på efterløn ved årsskiftet, blev tildelt Guldnålen ifm. Repræsentantskabsmøde 2019 i Nyborg.

Ragna Knudsen – blå bog

Ringkøbing og Omegns Firmaidræt (ROFI)
1991-1994: Medlem i bestyrelsen
1990-2007: Formand for fitness-udvalget
1994-2007: Næstformand
2007 og for nuværende: Formand

Dansk Firmaidræt
2001-2003: Suppleant til Styrelsen
2003-2007: Medlem i Styrelsen
2007-2019: Næstformand i Styrelsen

Hæderstegn i firmaidrætten
2001: Modtager af Dansk Firmaidræts hæderstegn
2015: Modtager af Dansk Firmaidræts fortjensttegn
2019: Modtager af Guldnålen i Dansk Firmaidræt