Forbundets nye næstformand vil arbejde benhårdt for, at foreningerne i Dansk Firmaidræt sprudler af aktivitet og engagement.

Står det til Pernille Aude, skal vi have mange flere aktive arbejdspladser, hvor kolleger dyrker motion og sammenholdet i foreningerne og på arbejdspladserne.

”Vi ved, at når kolleger er aktive sammen, så bliver deres smil bare bredere. For netop gennem motion og bevægelse bliver arbejdsglæden større - og når medarbejdere er glade og trives, så bliver de mere effektive og tilfredse i deres job," siger Pernille Aude, der ud over et kæmpe foreningshjerte har et særligt øje til den politiske arena.

”Vi skal fortsætte med at øge kendskabet til Dansk Firmaidræt, og de positive samfundsgevinster der er ved aktive arbejdsliv overfor spillerne på den politiske arena. Det gælder selvfølgelig politikerne på Christiansborg, men også de gode samarbejdspartnere vi har fra fx arbejdsgiver- og arbejdstagerside. Derfor glæder det mig ekstra meget, at repræsentantskabet har stemt ja til en ny demokratisk organisering i Dansk Firmaidræt, der blandt andet betyder, at vi udvider bestyrelsen med to pladser til organisationer fra henholdsvis arbejdstager- og arbejdsgiverside," siger Pernille Aude og supplerer:

”Vores nye strategi, der løber fra 2024 til 2027, har overskriften ”Aktive arbejdsliv fra praktik til pension”, og vi har den strategiske ambition, at Dansk Firmaidræt vil arbejde målrettet for bedre rammer for aktive arbejdsliv. Det kommer vi blandt andet i mål med ved at få firmaidrætsforeninger flere steder i landet. Vi vil være dem, der skaber en national bevægelse i den måde, som både arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner tænker trivsel, sundhed og koblinger til det lokale foreningsliv på."

Pernille Aude blev medlem af Forretningsudvalget i Firmaidræt Slagelse i 2019 og indtrådte hurtigt i foreningens bestyrelse, og Pernille er fuld af taknemlighed over den tillid, som repræsentantskabet i Dansk Firmaidræt har vist hende.

”Jeg er beæret og stolt, og jeg vil gøre alt for, at vores strategi 2027 "Aktive arbejdsliv fra praktik til pension" bliver handlet og levet lokalt og nærværende i hele landet. For strategien får liv i kraft af dem, vi er - og hvordan vi agerer. Og jeg vil gerne stå på mål for, at strategien bliver sprællevende. Jeg sætter gerne i løb og løber med forrest, for der er SÅ meget handlekraft og passion overalt i firmaidrættens foreninger. Tænk, hvis vi i 2027 har fået skabt nye bevægelsesvaner og stærkere fællesskaber med arbejdspladserne og uddannelsesinstitutionerne som et naturligt centrum - og med foreningslivet som leverandør, legekammerat og ligesindet" slutter Pernille Aude.

 

Rundt om Pernille Aude

  • Valgt til bestyrelsen i Dansk Firmaidræt i 2019 – nu ny næstformand
  • Formand for Health Management udvalget i EFCS i 2022
  • Arbejder som salgschef i den svenske koncern Essity
  • Har en HD i Organisation og Ledelse samt en Mini-MBA med i baggagen
  • Favoritsport: Jumping Fitness, alpin ski og jagthundetræning
Søren Willeberg
Søren Willeberg
Chef for kommunikation, marketing og politisk interessevaretagelse