Forskningsprojektet ’Danmark i Bevægelse’ undersøger nu al vores bevægelse i arbejdstiden, fritiden og som transport. Målet er at finde ud af, hvad der motiverer os til fysisk aktivitet. Får du spørgeskemaet, kan du vinde 10.000 kr., hvis du svarer.

Går du meget på jobbet? Dyrker du en form for motion sammen med dine kolleger i fritiden? Eller dyrker I kollegamotion på arbejdspladsen i arbejdstiden? Det vil forskerne bag den største nationale måling af danskernes bevægelsesvaner nogensinde, ’Danmark i Bevægelse’, gerne vide mere om.

Derfor modtager hver tiende dansker over 15 år i disse dage et spørgeskema via e-Boks om fysisk aktivitet og bevægelse i hverdagen. Er du en af disse, kan du vinde 10.000 kr. skattefrit, hvis du svarer. I alt sendes spørgeskemaet til ca. 400.000 borgere.

Nogle spiller fodbold med kollegerne, andre melder sig til motionsløb og Tæl Skridt eller ruller med på bevægelsesbølgen til Arbejdspladsernes Motionsdag, men der er også mange danskere, som ikke bevæger sig ret meget. Hverken på jobbet eller i fritiden.

Nu vil forskere på Syddansk Universitet undersøge, hvordan vi bevæger os i hverdagen, og hvad der motiverer os til at komme ud over dørtrinnet. Den viden er nemlig forudsætningen for, at flere kan få et mere aktivt liv. ’Danmark i Bevægelse’ er støttet af Nordea-fonden med knap 12 mio. kr.

Giver ny viden om motivation
Dansk Firmaidræt deltager i en følgegruppe bestående af organisationer og kommuner, der kommer med input til forskningsprojektet.

”I Dansk Firmaidræt er vi glade for at være en del af undersøgelsen og forskningsprojektet. Vi har i særlig grad bidraget til spørgsmål omkring bevægelse i arbejdslivet for den voksne målgruppe. Via undersøgelsen får vi værdifuld viden om danskernes motion for bevægelse – både i fritiden i firmaidrætsforeningerne og i arbejdstiden, hvor arbejdspladsen er arena for bevægelsen,” fortæller Merete Spangsberg Nielsen, direktør for kollegamotionsafdelingen.

Og Merete Spangsberg Nielsen uddyber:

”Det faktum, at vi snarligt får et samlet billede af, hvordan bevægelse indgår i danskernes liv på tværs af alder, køn, beskæftigelse og bopæl, gør, at vi som idrætsforbund fremadrettet kan arbejde mere målrettet med at udvikle, understøtte og tilbyde de aktiviteter før, i og efter arbejdstid, som danskernes efterspørger og trives med.”

Forskningen viser, at fysisk aktivitet forebygger livsstilssygdomme og for tidlig død. Selv en smule mere fysisk aktivitet i hverdagen har en god virkning på mange sygdomme og på den almene sundhed. Men fysisk aktivitet og bevægelse har også stor betydning for det sociale liv, arbejdslivet og sammenhængskraften i lokalsamfundet.

Vil vise potentialet for at skabe mere bevægelse
’Danmark i Bevægelse’ vil give firmaidrætten, andre organisationer, kommuner og øvrige aktører en detaljeret viden om, hvordan forskellige borgere motiveres af forskellige muligheder for at bevæge sig, fortæller forskningsleder og professor Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet:

”Vi kobler data om bevægelsesvaner og motiver sammen med data om de muligheder for fysisk aktivitet og idræt, som findes i hver enkelt kommune. På den måde får vi et danmarkskort over potentialet for at få flere danskere i gang med at være mere fysisk aktive,” siger Bjarne Ibsen.

”Projektet vil give os en mere præcis viden om, hvad der motiverer folk til forskellige former for bevægelse og fysisk aktivitet. Det bliver altså lettere at vurdere, hvad der skal til for at få flere i gang med at bevæge sig. Er det grønne områder tæt på de store arbejdspladser? Flere cykelstier? Fitnessrum på arbejdspladserne? Vi vil forhåbentlig kunne give nogle ret konkrete svar,” fortsætter han.

Maria Arndal
Maria Arndal
Projektleder og kommunikationskonsulent
Læs mere om undersøgelsen

’Danmark i Bevægelse’ er den hidtil største nationale måling af vores bevægelsesvaner. Den omfatter flere forskellige undersøgelser, bl.a. en spørgeskemaundersøgelse, der sendes ud til 400.000 unge og voksne i uge 43, 2020. Resultaterne gøres op dels på landsplan, dels kommune for kommune. På den måde får hver kommune mulighed for at bruge resultaterne konkret i deres planlægning. Projektet løber fra 2019-2022 og udføres af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet med professor Bjarne Ibsen i spidsen. Det er støttet af Nordea-fonden med knap 12 mio. kr.