Mindeord.

Torsdag, den 9. august fik jeg den meget triste meddelelse, at min gode ven og idrætskammerat gennem mere end 50 år, Chr. Lauritzen, stille var sovet ind på Sønderborg Sygehus i en alder af 81 år.

Jeg havde den store glæde såvel privat som gennem foreningsarbejdet, at være sammen med Christian siden 1966, hvor jeg blev formand for håndboldudvalget i Sønderborg Firma Sport (nu Sønderborg Familie Og Firma Sport).

Han havde da allerede som kasserer været medlem af bestyrelsen siden 1962. Da SFS-Hallen blev bygget i 1976, blev han valgt som formand for SFS-Hallen, en post han havde indtil 2001.

Da jeg i 1967 blev formand for SFS, blev det til et mangeårigt meget tæt samarbejde med Chr. Lauritzen indtil 1998. På grund af hans store engagementer indenfor idrættens verden, blev det også til mange hædersbevisninger.

Christian Lauritzen modtog i 1973 Dansk Firmaidræts Hæderspokal, i 1995 var han modtager af Sydbanks Idrætspris. Endvidere fik han i 1997 Dansk Firmaidræts Fortjensttegn og sluttelig i 1998 blev han Æresmedlem af SFS.

Såvel privat som foreningsmæssigt vil vi i SFS og i SFS-Hallen komme til at savne Christian Lauritzen og jeg kan på vegne af SFS og SFS-Hallen sende de bedste tanker til familien.

Æret være Christian Lauritzens minde.

Sønderborg Familie Og Firma Sport vegne

Otto Svendsen