Senest 1. januar 2020 får alle 5.550 medarbejdere i Hillerød Kommune tilbudt mulighed for en times ugentlig kollegamotion i arbejdstiden. Det sker som led i Bevæg dig for livet-samarbejdet (tryk), og Dansk Firmaidræt bidrager med inspiration.

I de kommende år er det ikke kun arbejdsopgaver, der giver medarbejderne i Hillerød Kommune sved på panden. Kommunen har nemlig som den første i landet indført en mulighed for kollegamotion til samtlige 5.550 ansatte på kommunens arbejdspladser.

Med indgangen til 2020 skal alle ledere på kommunens arbejdspladser have sat tiltaget på dagsordenen og involveret medarbejderne i, hvordan man bedst kan gøre plads til kollegamotion på den enkelte arbejdsplads.

”Det er op til alle vores fantastiske ledere og medarbejdere at finde løsninger, der passer til netop deres arbejdsplads og dagligdag. De kan vælge at fordele tiden ud på alle ugens arbejdsdage eller vælge at samle tiden til et længere motionspas. Hos os i Hillerød Kommune søger vi veje til at handle konkret på vores værdier om tillid, interesse, tid og omsorg, og det her initiativ handler dybest set om at fremme arbejdsglæden gennem fysisk velvære og anderledes fællesskab med hinanden. Der er tale om et frivilligt tilbud til alle medarbejdere med en hensigt om, at det bedst udfolder sig i fællesskaber,” siger Erik Nygreen, kommunaldirektør i Hillerød Kommune.

Firmaidrætten inspirerer
Erik Nygreen håber naturligvis, at rigtig mange medarbejdere både centralt på kommunens rådhus, men også decentralt på institutioner, skoler, plejehjem, sundhedscentre, biblioteker etc. tager initiativet til sig.

”I vores grundforståelse har vi altid haft som to vigtige trædesten, at det er os selv som kompetente mennesker, der gør den største forskel for udviklingen af kommunens kvalitet, og at vores rene og skære arbejdsglæde er selve forudsætningen for den gode kvalitet og borgernes tilfredshed. Råstoffet er hverken systemet eller bundlinjen, men os selv. At give mulighed for at skabe nogle vaner i arbejdstiden, hvor vi bevæger os sammen, understøtter på den måde både sundhed, trivsel og sammenhold og i sidste ende godt kollegaskab. Vi har et medansvar for hinanden, og det tager vi,” siger Erik Nygreen.

Dansk Firmaidræt arbejder målrettet med kollegamotion på de danske arbejdspladser og bidrager med inspiration til initiativet i Hillerød. Og formand i såvel Dansk Firmaidræt som Firmaidræt Hillerød, Peder Bisgaard, er naturligvis meget glad for, at Hillerød Kommune nu tilbyder kollegamotion i arbejdstiden.

”Det er stærkt, at Hillerød Kommune går forrest. Vi ved, at vi får langt flere medarbejdere med – også de medarbejdere der ikke i forvejen er motionsaktive – når tilbuddet er i arbejdstiden. Så vores budskab er klart til alle arbejdspladser: Investér en time af arbejdsugen i kollegamotion, det er godt for både bundlinjen og for sammenholdet, og det får sygefraværet til at dykke. Vi glæder os meget til at være med til at bevæge og inspirere medarbejderne i Hillerød og til, at vi i fællesskab får ny viden og værdifulde erfaringer, som andre kommuner kan bruge,” siger Peder Bisgaard.