Der er lagt op til kampvalg om formandsposten i Dansk Firmaidræt til repræsentantskabsmødet den 13. november 2021. To kandidater kæmper om formandsposten. Det står klart efter udløbet af opstillingsperioden. De to kandidater er den nuværende formand, Peder Bisgaard, samt den nuværende næstformand, Helle Friis.

Frem mod repræsentantskabsmødet den 13. november lægges vægt på en åben demokratisk proces, og der vil blive skabt gode muligheder for, at alle landets foreninger kan debattere og stille spørgsmål til kandidaterne. Der bliver blandt andet mulighed for valgdebat på de landsdelsmøder, der leder op til repræsentantskabsmødet.


Repræsentantskabet skal også tage stilling til en række andre vigtige forslag og tiltag – ud over formandsvalget – på det kommende møde i november. Budgettet for de kommende 2 år er til beslutning. Det samme er en række forslag til vedtægtsændringer, ligesom der er valg til alle de centrale udvalg.

Lisa Bjerre Slothuus
Lisa Bjerre Slothuus
Kommunikationskonsulent