Formand for Dansk Firmaidræt, Peder Bisgaard, betonede vigtigheden i samarbejde og partnerskaber i sin mundtlige beretning på Repræsentantskabsmøde 2019 på Nyborg Strand Hotel & Konferencecenter. Helle Friis er ny næstformand.

”I firmaidrætten kan vi en masse selv. Og når vi går sammen i partnerskaber og finder nye medspillere både lokalt, nationalt og internationalt, så kan vi endnu mere. Vi skal skabe fremskridt i tæt samspil med vores omverden – den linje har vi tydeligt lagt i vores fælles strategi.”

Formand for Dansk Firmaidræt, Peder Bisgaard, kiggede ud over forsamlingen ved Repræsentantskabsmøde 2019. Til stede var netop et udpluk af samarbejdspartnere, gæster og 150 stemmeberettigede, frivillige ildsjæle med forankring i en af de 80 foreninger i firmaidræts-familien.

Nyborg Strand Hotel & Konferencecenter dannede – som så ofte før i firmaidrættens historie – en fabelagtig ramme om den øverste myndighed: Repræsentantskabet.

”Vi er allerede i gang med at få bogstaverne til at blive til bevægelse i foreningerne og på arbejdspladserne. Strategien udfolder sig for fuld damp,” sagde Peder Bisgaard med eksakt reference til Strategi 2022: Et sjovere Danmark i bevægelse.

”Hvem vil vi så gerne være i 2022,” spurgte Peder Bisgaard fra scenen. Og han kom selv med svaret …

”Vi vil gerne være flere foreninger – meget gerne i kommuner, hvor der i øjeblikket ikke er en firmaidrætsforening. Vi vil gerne være flere kolleger på endnu flere arbejdspladser, der oplever glæden ved kollegamotion – meget gerne en time om ugen i eller op til arbejdstiden. Vi vil i 2022 ligeledes gerne være en del af et sjovere og mere aktivt Danmark, hvor vi er flere, der bevæger os i lokale fællesskaber.”

Fællesskab, frivillighed og flere aktiviteter
Firmaidrættens pejlemærker er fællesskab, frivillighed og flere aktiviteter.

”Hvert pejlemærke rummer naturligvis udfordringer. Og de rummer masser af potentialer. Det er derfor de er relevante. Det er derfor, de er vigtige. Og en ting er i hvert fald sikkert: Det er helt afgørende for os som idrætsforbund – og for os som samfund – at vi i årene fremover arbejder stenhårdt og kommer med nye løsninger til, hvordan vi styrker og dyrker fællesskaberne: Både de nære, lokale – i foreningen og på gangen på arbejdspladsen. Og hvordan vi som idrætsbevægelse fortsat er med til at skabe nationale fællesskaber og sammenhængskraft. Mellem land og by. Og mellem generationerne på arbejdsmarkedet,” sagde Peder Bisgaard.

Jubilæumsår i horisonten
”Næste gang, vi holder repræsentantskabsmøde, er i 2021 – og her fejrer vi også forbundets 75 års jubilæum. Vi vil bruge vores jubilæum som et godt afsæt til både at kigge tilbage og se fremad mod fremtidens firmaidræt. Jeg konkluderer, at det er og bliver en glæde og et privilegium at være formand for Danmarks bedste idrætsorganisation – nemlig Dansk Firmaidræt. Med vores nye slogan i ryggen vil jeg også understrege: Jeg glæder mig til at ”Dyrke Sammenholdet” – med jer og med alle de arbejdspladser, der vil med på bevægelsesbølgen,” afrundede Peder Bisgaard.

Kampvalg om næstformandsposten
Foruden vedtagelse af budgettet og rokeringer i diverse udvalg (se bokse til højre) var der på Repræsentantskabsmøde 2019 kampvalg om næstformandsposten i Dansk Firmaidræt.

Afstemningen faldt ud til Helle Friis' fordel. Helle Friis fik 78 stemmer, mens Claus Schou måtte nøjes med 68 stemmer. Helle Friis afløser Ragna Knudsen (Ringkøbing) som næstformand.

Claus Schou og Helle Friis Kristiansen fortsætter samarbejdet i Forbundsstyrelsen.

Ragna Knudsen - nu tidligere næstformand i firmaidrætten.

Michael Tannis Beck
Michael Tannis Beck
Udviklingskonsulent
Årsberetning 2018/2019 – læs
Tweets - firmaidrætten - fra Repræsentantskabsmøde 2019
Program, lovforslag, valg og budgetforslag – se under Repmøde_stortprogram2019

Valg ved Repræsentantskabsmøde 2019

Næstformand:

Helle Friis, 78 stemmer.
Claus Schou, 68 stemmer.

Forbundsstyrelsesmedlem:

Jeanette Thornberg (genvalgt).
Pernille Wolfsberg Aude (nyvalgt).

Styrelsen består nu af: Peder Bisgaard (formand), Helle Friis (næstformand), Claus Schou, Jeanette Thornberg og Pernille Wolfsberg Aude.

Suppleanter til Forbundsstyrelsen:

Mikael Nielsen (genvalgt).
Flemming Odde (genvalgt).

Revisionsudvalget:

Bjarne Andersen (genvalgt) og Svend Mandel Hansen (genvalgt).

Firmaidrætsudvalget:

Består nu af Ib Østergaard (formand – var ikke på valg), Flemming Bech (genvalgt), Allan Brønnum (nyvalgt), Thomas Schrøder Andersen (nyvalgt), Lea Bergstedt (nyvalgt) og Marianne Rasmussen (genvalgt).

Kollegamotionsudvalget:

Består nu af Helle Gram Quist (formand – nyvalgt), Kim Valbum (genvalgt), Julie Krarup (genvalgt), Kathrine Flink Isager Qvist (genvalgt), Lone Slothuus Nordsof (genvalgt) og Kenneth P. Paulsen (genvalgt).

Kommunikationsudvalget:

Består nu af Knud Johansen (formand – genvalgt), Dan Hilgaard (genvalgt), Mette Ring (genvalgt), Bernt Nielsen (genvalgt), Henrik Kjær Larsen (genvalgt) og Bodil Kjærgaard (nyvalgt).

IT-udvalget:

Består nu af John Juul (formand – genvalgt), Carsten Nielsen (genvalgt) og Ib Østergaard (genvalgt).

Appeludvalget:

Består nu af Hans Henrichsen (formand – genvalgt), Leif Sørensen (genvalgt) og Svend Christensen (genvalgt).

Fastsættelse af mødested for Repræsentantskabsmøde 2023

Kolding Firma Idræt, 62 stemmer.
Sønderborg Familie og Firma Sport, 44 stemmer.
Nyborg Familie & Firma Sport, 42 stemmer.