Helle Friis fra Sæby brænder for firmaidræt og kollegamotion. Den nye næstformand i Dansk Firmaidræt vil bl.a. arbejde for mere videndeling og et tættere samarbejde med kommunerne.

Står det til Helle Friis, skal så mange arbejdspladser som muligt i gang med at dyrke motion med deres kolleger og firmaidræt generelt.

”Vi ved, at kollegamotion giver resultater. For den enkelte ansatte og bundlinjen. Kollegamotion styrker sammenholdet og mindsker sygefraværet,” siger Helle Friis, der har et særligt øje til den kommunale sektor.

”Flere kommuner begynder forhåbentlig snart at sætte mere fokus på gevinsterne ved kollegamotion og bevægelse for både medarbejdere og borgere. Vi i firmaidrætten skal vedvarende inspirere dem – og vi har værktøjerne, og vil gerne støtte og hjælpe arbejdspladserne med at komme i gang. Vi er den idrætsorganisation herhjemme med størst viden på området,” siger Helle Friis og supplerer:

”Vores strategi hedder ”Et sjovere Danmark i bevægelse”, og det opnår vi bl.a. ved at få etableret firmaidrætsforeninger i de kommuner, som endnu mangler en lokalforening i vores regi. Derfor er det vigtigt at få alle arbejdspladser med. Vi vil gerne dele erfaringer og inspiration med alle – også kommunerne imellem.”

Helle Friis startede som frivillig i Firmaidræt Sæby i 2003 og blev foreningsformand i 2004, og hun glæder sig over den tillid, der er vist hende.

”Jeg er beæret og stolt, og jeg vil gøre alt for at få vores strategi: ’Et sjovere Danmark i bevægelse’ ud til alle i hele landet. Vi skal dyrke sammenholdet og fællesskaber i hele Danmark. Firmaidrættens pejlemærker er fællesskab, frivillighed og flere aktiviteter, og vi er i den grad i arbejdstøjet,” siger Helle Friis.

...

Opsamling - Repræsentantskabsmøde 2019 på Nyborg Strand Hotel & Konferencecenter

”Hver især er vi stærke, men sammen kan vi endnu mere”

Ragna Knudsen hædret med firmaidrættens Guldnål

Michael Tannis Beck
Michael Tannis Beck
Udviklingskonsulent

Rundt om Helle Friis

  • Valgt til bestyrelsen i Dansk Firmaidræt i 2007 – nu ny næstformand.
  • I forlængelse af arbejdet – i gang med en Master i Offentlig Ledelse på Aalborg Universitet.
  • Bestyrelsesmedlem i Lokale- og Anlægsfonden, medlem af repræsentantskabet på Idrætsskolerne Ikast, medlem af repræsentantskabet og bestyrelsessuppleant på Nordjyllands Idrætshøjskole.
  • Favoritsport – håndbold og ski. Og en lang gåtur ved havet.