TrygFonden har doneret 3,6 mio. kroner til Dansk Firmaidræt, som med et toårigt pilotprojekt vil knække koden til, hvordan Danmark får flere aktive arbejdspladser, hvor kolleger dyrker motion med hinanden i arbejdstiden. Målet med projektet er at forbedre såvel den fysiske som den mentale sundhed hos medarbejdere på danske arbejdspladser.

I godt 75 år har Dansk Firmaidræt arbejdet for at understøtte idræt og sundhed på danske arbejdspladser. Dermed er Dansk Firmaidræt en stærk frontløber inden for kollegamotion, som er fysisk aktivitet på arbejdspladsen. Med TrygFondens støtte vil Dansk Firmaidræt i det nye pilotprojekt uddanne og motivere Firstmovers, som skal være ildsjæle, frontløbere og drivkraften til at få gang i kollegamotionen på arbejdspladsen. Hvad skal der helt præcist til for at få en times motion i arbejdstiden? Det vil pilotprojektet knække koden til.

- Det er vigtigt for både vores psykiske og fysiske velbefindende, at vi får rørt os dagligt. Men mange har travlt i hverdagen og føler derfor, at de har svært ved at få tid til motion. Så hvis vi kan få mere motion ind i arbejdstiden, vil det have en stor effekt ikke bare for den enkelte medarbejder, men også for arbejdspladsen og for samfundet, siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

Kollegamotion skaber mere effektivitet
Kollegamotion er et effektivt værktøj, der skaber ringe i vandet og bevirker øget aktivitet i fritiden. Vi ved, at fysisk aktive medarbejdere har op til fire årlige sygefraværsdage færre end fysisk inaktive medarbejdere1, og motion i arbejdstiden kan nedsætte korttidssygefraværet med op til 56 %2. Det er veldokumenteret, at sundhedsindsatsen kan give en årlig gevinst (ROI) på op til 5 kr. for hver investeret krone, baseret på fald i sygefravær samt øget produktivitet og arbejdsmoral3.

Med disse positive effekter i baghovedet skal pilotprojektet med en praktisk tilgang på en række test-arbejdspladser indsamle viden om og erfaringer for, hvilke kollegamotionsaktiviteter, der fungerer i praksis på arbejdspladserne. Vi vil finde best practise og herefter udvikle og afprøve indsigter og læringer på arbejdspladserne.

Viden er vigtig
Langt de fleste voksne tilbringer hovedparten af deres vågne timer på arbejdet. Hvordan sikrer vi, at medarbejdere går hjem fra arbejde fyldt med mere energi og overskud? Her er kollegamotion et af svarene og et effektivt værktøj.

Peder Bisgaard, formand for Dansk Firmaidræt uddyber:

-Vi ved, at medarbejdere, der dyrker regelmæssig kollegamotion, oplever større fællesskab, arbejdsglæde og trivsel i deres arbejde, men vi mangler viden om, hvad det helt præcis fungerer i praksis i feltet omkring kollegamotion igangsat af Firstmovers. Derfor er vi enormt glade for, at TrygFonden bakker op om det toårige pilotprojekt. Sammen skal vi skabe ny viden og afdække ’hvad der virker’ i praksis, når en Firstmover er i gang på de enkelte arbejdspladser ude i landet.

Samtidig slår Peder Bisgaard fast, at det langsigtede mål rækker langt ud over de testarbejdspladser, der bliver involveret i første omgang. Det langsigtede mål er at skabe en bølge og bevægelse af aktive arbejdspladser i hele landet.

Pilotprojektet Flere Aktive Arbejdspladser starter 2. januar 2019, og TrygFonden støtter over den toårige periode projektet med 3,6 mio. kr.

Maria Arndal
Maria Arndal
Projektleder og kommunikationskonsulent

Fakta om projektet

  • Et toårigt pilotprojekt støttet af TrygFonden med 3,6 mio. kr.
  • Projektejer er Dansk Firmaidræt
  • Projektet løber fra 2. januar 2019 til 2. januar 2021
  • Formålet med projektet er at forbedre såvel den fysiske som den mentale sundhed hos voksne erhvervsaktive danskere ved at skabe flere Aktive Arbejdspladser med en times kollegamotion om ugen, så vidt muligt i arbejdstiden evt. opdelt i mindre aktiviteter af 10 minutter.

Om TrygFonden

TrygFonden arbejder inden for kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel for at bidrage til, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

1 Kilde: ”Sygdomsbyrden i Danmark 2016 - risikofaktorer”, Statens institut for Folkesundhed
2 Kilde: ”The effect of intelligent physical exercise training on sickness presenteeism and absenteeism among office workers. A randomized controlled trial”, Justesen, JB, K. Søgaard, J. R. Christensen og G Sjøgaard. 2015
3 Kilde: Kreis, J og W. Bödeker (2003)