På Dansk Firmaidræts Repræsentantskabsmøde lørdag blev seks af firmaidrættens frivillige ildsjæle hædret for deres årelange indsats på lokal- såvel som forbundsplan. Også formand Peder Bisgaard modtog en særlig hæder for sit virke i firmaidrætten.

Hverken Danmark eller firmaidrætten ville være det samme uden de mange frivillige kræfter, der hver eneste dag gør en forskel. De frivillige spiller en uvurderlig rolle, og på lørdagens repræsentantskabsmøde i Kolding blev seks frivillige ildsjæle hyldet for den forskel, de har gjort i en menneskealder. Også formand Peder Bisgaard modtog en særlig hæder for sin store indsats.

Til stående klapsalver fik de overrakt Guldnålen – et af de fornemste hæderstegn, man kan modtage i Dansk Firmaidræt.  

De seks modtagere af guldnålen var:

Bjarne Andersen
Som tak for et aktivt og årelangt arbejde for firmaidrætten på såvel lokal- som forbundsplan. Tak for at dele ud af din viden og erfaring – og for dit engagement i firmaidrætten.

Helle Friis
Som tak for et aktivt og årelangt arbejde for firmaidrætten som formand for Sæby Familie- og Firmaidræt og som styrelsesmedlem. Tak for dit engagement, for din energi og for at dele ud af dine erfaringer til fællesskabets og firmaidrættens vinding.  

Knud Johansen
Som tak for et aktivt og årelangt arbejde for firmaidrætten som formand for Ry Familie og Firma Idræt, som styrelsesmedlem og som medlem af Kommunikation og Marketingudvalget. Tak for din erfaringsrigdom, dit engagement og din eftertænksomhed.

Marianne Daugaard
Som tak for et aktivt og årelangt arbejde for firmaidrætten på såvel lokal- som forbundsplan. Tak for dit bidrag til fællesskabet, foreningslivet og fremtidens fokus i firmaidrætten.

Palle Stenhøj Jørgensen
Som tak for et aktivt og årelangt arbejde for firmaidrætten på såvel lokal- som forbundsplan. Tak for din uvurderlige indsats med at udvikle, undervise og udvide firmaidrætten.

Valdemar Thomsen
Som tak for et aktivt og årelangt arbejde for firmaidrætten på såvel lokal- som forbundsplan. Og som tak for at være en grundpille i Firmaidræt Silkeborgs historie – venlig, visionær og en velsignelse for foreningslivet.

Udover de seks guldnåle blev også Æresnålen, firmaidrættens fornemste hæderstegn, uddelt til formand Peder Bisgaard for den store indsats, han har bidraget med i forbundet, siden han første gang blev valgt ind i styrelsen i 1991.

Peder Bisgaard - modtager af Æresnålen
Som tak for et dedikeret, nytænkende og årelangt arbejde for at styrke firmaidrætten – både lokalt, nationalt og internationalt.

Din indsats for Dansk Firmaidræt og for firmaidrættens udvikling og position internationalt nyder stor anerkendelse, og du efterlader altid et godt aftryk, uanset om du har varetaget rollen som formand, leder eller samarbejdspartner.