Et samlet og stærkt Dansk Firmaidræt har skudt året i gang med en dugfrisk strategi: Et sjovere Danmark i bevægelse.

Med strategien sætter de 80 lokale firmaidrætsforeninger, landsforeninger, medarbejderne i forbundet og styrelsen retning mod et sjovere Danmark i bevægelse. Frem mod 2022 vil vi sætte os i spidsen for at dyrke sammenhold sammen med medlemmerne, arbejdspladserne, ungdomsuddannelserne og vores mange samarbejdspartnere. Strategien sikrer, at vi arbejder dynamisk samtidig med, at vi konstant lytter til medlemmernes, arbejdspladsernes og omverdenens behov, idéer og ønsker.

Formand for Dansk Firmaidræt, Peder Bisgaard, siger:

"Jeg lover dig, at vi i hele strategiperioden, som løber til og med 2022, vil arbejde målrettet mod et mere aktivt, sundere og sjovere Danmark i bevægelse, hvor vi holder fokus på meningsfulde lokale aktiviteter og stærke fællesskaber. Frivillighed er den væsentligste drivkraft – og midlet i arbejdet for mere lokal firmaidræt og kollegamotion på flere arbejdspladser."

Derfor zoomer Dansk Firmaidræt i strategien også skarpt ind på to overordnede indsatsområder, et magisk potentiale og to signaturprojekter.

Læs mere om dem herunder. Du kan også hente strategi Et sjovere Danmark i bevægelse lige her.

Styrket lokal firmaidræt
Firmaidrætsforeningerne er vores lokale udgangspunkt. De rummer store potentialer og er mangfoldige med stærke lokale særpræg. Vi skal netop styrke det lokale, og vores ambitioner er, at vi vil skrue op for volumen, så der kommer flere aktiviteter, events og mere firmaidræt for arbejdspladserne i lokalområdet. Samtidig vil vi identificere – og skabe relation til – de lokale partnere, der gennem nye netværk og samspilsflader kan styrke firmaidrætsforeningerne. Vi vil også arbejde for, at der i flere kommuner er en firmaidrætsforening, hvor arbejdspladser kan mødes lokalt og dyrke firmaidræt, mærke fællesskabet og holdånden.

Kollegamotion på flere arbejdspladser
Kollegamotion på flere arbejdspladser er afgørende for at indfri vores målsætning om et sjovere Danmark i bevægelse. Vi vil således inspirere til og skabe stærkere tradition for kollegamotion på arbejdspladser. Traditioner og gode vaner begynder allerede i skoletiden, og derfor er firmaidrætten også en aktiv samarbejdspartner over for ungdomsuddannelserne, der uddanner kommende - sundere - medarbejdere til arbejdspladserne.
Vi arbejder målrettet videre med vores landsdækkende kampagner og tilgængelige motionsindsatser til glæde og gavn for alle landets arbejdspladser.

Når det bliver særligt magisk
Arbejdet med indsatsområderne overlapper hinanden og netop hér er et magisk potentiale. Et potentiale, hvor der opstår lokale netværk og partnerskaber – og som vi sammen skal få til at vokse med nye aktiviteter og nye relationer mellem firmaidrætsforeningerne, lokale arbejdspladser og andre lokale aktører og ildsjæle. Vi vil skabe stærke lokale samlingspunkter for fastholdelse og fornyelse af den lokale firmaidræt og kollegamotionen.
Vi går forrest for at skabe netværk og partnerskaber, hvor alle med interesse for firmaidræt og kollegamotion mødes for at dele viden og udveksle erfaringer. Sammen har vi en fælles ambition om at styrke den lokale firmaidræt og kollegamotion.

Signaturprojekter
Firmaidrætten er mangfoldig – og tilbuddene i firmaidrætsforeninger og til arbejdspladserne spænder fra høj puls og mudderløb til rolig kollegamotion og petanque – en bredde og variation, som vi er stolte af. Vi sætter dog ekstra fokus på udvalgte indsatser, da de skal være firmaidrættens særkende - vores signatur - og vise, hvad Dansk Firmaidræt står for, og hvad vi vil være særligt kendt for. Vi har udvalgt Tæl Skridt og Arbejdspladsernes Motionsdag som vores to første signaturprojekter.

Bliv klogere på de to signaturprojekter. Klik dig videre her 👇

Tæl Skridt får Danmark til at runge af skridt
Arbejdspladsernes Motionsdag er arbejdspladsernes aktive festdag

Vi er allerede i gang med at sætte handling bag løfterne om et stærkere og styrket lokal firmaidræt, mere kollegamotion på flere arbejdspladser samt mere magi, hvor vi dyrker sammenholdet.

Vi ses derude!

Maria Arndal
Maria Arndal
Projektleder og kommunikationskonsulent
Læs om et sjovere Danmark i bevægelse