Kirke- og kulturminister Mette Bock (LA), Sundhedsstyrelsen samt Dansk Arbejdsgiverforening bakker op om konceptet Arbejdspladsernes Motionsdag og opfordrer alle arbejdspladser til at være aktive på dagen.

Fredag den 12. oktober er det Arbejdspladsernes Motionsdag, og den nye tradition, som Dansk Firmaidræt står bag, oplever øget tilstrømning og bred opbakning. Igen i år er der lagt op til en festdag for kollegamotion og den lokale firmaidræt.

Når børnene er aktive til Skolernes Motionsdag, så kan vi voksne også, og det er helt frivilligt og fleksibelt, hvordan den enkelte arbejdsplads/afdeling griber kollegamotionen an. Dansk Firmaidræt stiller i den forbindelse en stor mængde inspirationsmateriale til rådighed på www.amdag.dk (se bl.a. video med Mette Bock her).

Kirke- og kulturminister Mette Bock (LA) fører selv an, hvad angår kollegamotion i ministeriet.

”Arbejdspladsernes Motionsdag er et vigtigt initiativ for at gøre danskerne mere aktive i hverdagen. Netop kombinationen af fysisk aktivitet og socialt samvær på arbejdspladsen er et afgørende element. Derfor glæder det mig, at flere arbejdspladser og deres medarbejdere har valgt at støtte op om et initiativ som Arbejdspladsernes Motionsdag. Jeg vil opfordre flere arbejdspladser til at gøre det samme og til at prioritere motion og fysiske aktiviteter,” siger Mette Bock og supplerer:

”Ud over at bidrage til den enkeltes sundhed, så styrkes det sociale sammenhold på arbejdspladsen, når man får mulighed for at møde hinanden på nye måder og opleve nye sider af ens kolleger.”

Kollegamotion mindsker sygefravær
Direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, påpeger, at fysisk aktivitet på arbejdspladsen ikke blot bidrager til trivsel og godt arbejdsmiljø.

”Fysisk aktivitet på arbejdspladsen kan også reducere antallet af sygemeldinger, som er relateret til smerter i muskler og led. Arbejdspladsernes Motionsdag kan være med til at starte en proces, så det bliver naturligt at være fysisk aktiv i løbet af sin arbejdsdag. Vidensråd for Forebyggelse har peget på, at træningsindsatser, der finder sted på arbejdspladsen, har rigtig god effekt, og derfor er det ét af de spor, som vi mener, at arbejdspladser bør arbejde videre med. Den enkelte kan selvfølgelig godt gøre noget, men det er vigtigt at påpege, at ledere på arbejdspladserne har en stor opgave i at sikre, at der tages initiativer, som medarbejderne kan benytte sig af,” siger Søren Brostrøm.

Dansk Arbejdsgiverforening appellerer til en øget dialog mellem ledere og medarbejdere i relation til kollegamotion.

”Rigtig mange danskere får rørt sig alt for lidt, og det går ud over helbredet. En fysisk inaktiv livsstil kan også påvirke muligheden for, at man kan passe sit arbejde. Det gælder især, hvis man har et job, hvor man skal bruge kroppen. Det er den enkeltes eget ansvar at passe godt på sit helbred, men vi har alle en fælles interesse i at forebygge skader og sygdomme, som kan give sygefravær og resultere i for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Arbejdspladsen kan være én ramme for at komme i gang med en mere aktiv livsstil. Det vil være oplagt at få talt om det på den enkelte arbejdsplads, så man vælger aktiviteter, der passer til arbejdspladsen, og dermed sikrer opbakning – både hos ledelsen og medarbejderne,” siger chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening, Katrine Nordbo Jakobsen.

Michael Tannis Beck
Michael Tannis Beck
Udviklingskonsulent

Kort om Arbejdspladsernes Motionsdag:

  • Arrangeres af Dansk Firmaidræt sammen med lokale firmaidrætsforeninger.
  • #AMdag blev afviklet for første gang i 2015.
  • I 2017 deltog 350 arbejdspladser og i alt 21.700 medarbejdere. Allerede i skrivende stund ved vi, at endnu flere medarbejdere hopper med på kollegamotionsbølgen fredag den 12. oktober.
  • Husk: Det behøver hverken være yndefuldt eller professionelt – bare sjovt!
  • Tjek www.amdag.dk, find inspiration og registrér deltagelse (deltag herved også i konkurrencer).