Fælles indlæg bragt i Jyllands-Posten fredag den 27. september 2019

Af Finn Kristensen, formand i Dansk Skoleidræt og Peder Bisgaard, formand for Dansk Firmaidræt

Tre ud af fire børn mellem 11 og 15 år er fysisk aktive i mindre end en time om dagen. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil, der er udgivet af Sundhedsstyrelsen, lever over 28 procent af den voksne, danske befolkning heller ikke op til de internationale anbefalinger om fysisk aktivitet. Den slags bekymrende fakta får os på stikkerne i Dansk Skoleidræt og Dansk Firmaidræt.

Vi kan dog ikke egenhændigt vende den uheldige udvikling. Der er – i et samfundsmæssigt perspektiv – brug for, at langt flere politikere, skoleledere og beslutningstagere på arbejdspladser landet over begynder at forstå alvoren. Vores børn går i skole, og vi voksne er på arbejde i halvdelen af de vågne timer i døgnet. Det bør derfor være uden for diskussion, at skoler og arbejdspladser er helt naturlige arenaer for bevægelse, leg, aktiviteter og kollegamotion. Næst efter rygning er inaktivitet – kontorstolen – den største dræber og årsag til for tidlig død.

Fysisk aktivitet har en forebyggende effekt på bl.a. hjerte-kar-sygdomme og tyktarmskræft. For større børn giver fysisk aktivitet stærkere knogler, mindre fedt i blodet og mindre risiko for forstadier til type-2-diabetes. Derudover har fysisk aktivitet positiv betydning for børn og unges mentale sundhed og trivsel – fx for selvværd og selvtillid. For voksne styrker fysisk aktivitet livskvaliteten generelt.

Hvis vi i fællesskab formår at skabe markant bedre rammer for, at børn og voksne dyrker sammenholdet i skolen og på arbejdet, vil vi altså alle høste frugter. Undersøgelser peger endvidere på, at motion i skole- og arbejdstiden medfører bedre læring og øger produktiviteten. Så som arbejdsgiver kan det kun være en fordel, hvis medarbejderne mødes på fodboldbanen eller til stafet på gangen. I den forbindelse udlignes de vanlige hierarkier, da vi får smil på læben og sved på panden uafhængigt af titler og anciennitet. Det er yderligere en dimension af dét, motion kan: Motion samler os på tværs og styrker fællesskabet.

Fredag den 11. oktober er det årets festdag for motion i skolen og på arbejdspladsen. Hele Danmark har mulighed for at komme i bevægelse, når henholdsvis Skolernes og Arbejdspladsernes Motionsdag finder sted. Kodeordene for festdagen er fleksibilitet og glæde – og det gælder uanset, hvilket årstal der står på fødselsattesten. Lykkeligvis er der ildsjæle i lærer- og medarbejderkorpset, som går forrest, men hvis ikke skoleledelserne og dem på direktørgangen bakker tydeligere op, bliver ildsjælenes indsats for sårbar. Forankring af motionsindsatser kræver en klar strategi og luft til eksekvering.

Verdens største motionsdag fredag den 11. oktober skaber grobund for at prøve kræfter med nye og måske ukendte aktiviteter, som forhåbentlig inspirerer til meget mere i samme boldgade fremadrettet. Hop med på motionsbølgen, tæl skridt, dans, eller hvad med en gang løb, spring og kast i lagerhallen og skolegården? Mulighederne er mange. Vent ikke til efter efterårsferien eller i det nye år. Det er fredag den 11. oktober, det sker.

Dyrk sammenholdet, glæden og fællesskabet: Kickstart kollegamotion og bevægelse i skolen – NU. For din, min, vores børn, vores kolleger og samfundets skyld.

Michael Tannis Beck
Michael Tannis Beck
Kommunikationskonsulent
Registrér gratis deltagelse til Arbejdspladsernes Motionsdag

Vær med fordi:

  • Der så endelig(!) er en god grund til, at du giver chefen og dine kolleger sved på panden
  • Det giver + på samvittighedskontoen og ++ på humørkontoen
  • Det hverken behøver være yndefuldt eller professionelt - bare sjovt!
  • De voksne selvfølgelig også kan - børnene gør det hvert år til Skolernes Motionsdag
  • Kollegamotion og aktiviteter styrker fællesskabet samt gavner bundlinjen

Arbejdspladsernes Motionsdag er i 2019 en del af European Week of Sport #BeActive

Inspiration til kollegamotion