Dansk Firmaidrætsforbunds Lokalforeningspulje er nu åben for ansøgninger. Alle foreninger, der er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund, kan søge om støtte. Puljen fordeles efter ”først-til-mølle" princippet samt især  til lokale firmaidrætsforeninger – og allerhelst til flest mulige firmaidrætsforeninger i alle dele af landet.

Rammerne for uddeling af midlerne i Lokalforeningspuljen er på plads, og lokale firmaidrætsforeninger kan nu søge midler fra Dansk Firmaidrætsforbunds Lokalforeningspulje.

Mere lokal firmaidræt
Lokalforeningspuljens formål er at styrke den lokale firmaidræt. Firmaidrætsforeninger kan gennem puljen søge tilskud til aktiviteter samt events for og med lokale arbejdspladser. Det gælder både eksisterende aktiviteter og events og nye. I 2018 skal op mod 3 mio. kr. fordeles via puljen.

”Pengene skal ud og leve i foreningerne og skabe værdi lokalt. Og det kan gøres på mange måder. Det kan være, at én forening mangler nye mål eller bander til floorballbanen til deres stævne, en anden vil starte flere zumba-hold op, og søger derfor om penge til at uddanne nye instruktører, eller det kan være en tredje forening, der gerne vil skabe øget synlighed omkring og få flere deltagere til sin billardturnering ved at søge midler til markedsføring,” siger Peder Bisgaard, formand i Dansk Firmaidrætsforbund.

Nemt at søge

Det er nemt at søge midler i puljen gennem et online ansøgningsskema. Der kan som udgangspunkt maksimalt ansøges om 35.000 kr. pr. ansøgning. Ansøgninger, som overstiger den normale grænse på 35.000 kr., vil blive behandlet af Dansk Firmaidrætsforbunds politiske Styrelse. Alle andre ansøgninger vil blev behandlet administrativt, og ansøger kan forvente svar inden for fem arbejdsdage.

Ansøg puljen her

Baggrund for Lokalforeningspuljen
Lokalforeningspuljen er et resultat af den aftale regeringen i slutningen af 2017 indgik med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF om en ny og permanent fordeling af spillehalsmidlerne til lokale, almennyttige foreninger og formål. Midlerne udgør 72 mio. kr. årligt, hvoraf Dansk Firmaidrætsforbund i 2018 får 3 mio. kr. til uddeling blandt lokale firmaidrætsforeninger over hele landet. Midlerne uddeles gennem ansøgninger til Lokalforeningspuljen.