Det er en både fornyet og større bestyrelse i Dansk Firmaidræt, der her fra det nye år er klar til at tage hul på arbejdet med organisationens strategi fra 2024 ”Aktive arbejdsliv fra praktik til pension”. Bestyrelsen er blevet udvidet fra fem til syv medlemmer, som en konsekvens af beslutningerne truffet på det seneste repræsentantskabsmøde. De to nye ansigter i bestyrelsen – Anne Marie Bay, formand for HK Midt, og Freddy M. Hejgaard, som driver eget fitnesscenter i Frederiksværk og er medlem af SMV:Fitness – er udpeget af hhv. Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og SMVdanmark. 

I forbindelse med vedtagelsen af Dansk Firmaidræts nye strategi "Strategi 2027 – Aktive arbejdsliv fra praktik til pension" i november 2023 blev det også vedtaget at forny forbundets demokratiske organisering – herunder en udvidelse af bestyrelsen fra fem til syv pladser. 

De to nye medlemmer skal bidrage med viden og indsigt fra henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstagerside, og bestyrelsen fik af repræsentantskabet opgaven at udpege de organisationer, der i denne periode skal kunne udpege til bestyrelsen. Og valget er altså faldet på hhv. FH og SMVdanmark.

"Vi er sikre på, at udvidelsen vil styrke grundlaget for de strategiske beslutninger, vi skal træffe i den kommende strategiperiode. Foreningerne er og bliver vores rygrad - og udgør fortsat flertallet i bestyrelsen - men med to medlemmer, der er helt tæt på arbejdsgivere og medarbejdere, holder vi en meget vigtig finger på pulsen i forhold til vores centrale målgrupper,” siger Peder Bisgaard, formand for Dansk Firmaidræt.

Bestyrelsen består, udover de to eksternt udpegede medlemmer, af fem medlemmer, som er valgt af Dansk Firmaidræts repræsentantskab: Peder Bisgaard (formand), Pernille Aude (næstformand), Jeanette Thornberg, Claus Schou og Thomas Schrøder Andersen, der som den eneste af de fem, er et nyt ansigt efter valget ved repræsentantskabsmødet i november 2023.

Det åbne forbund 
Den fornyede demokratiske organisering tæller udover en udvidelse af bestyrelsen også tre nye stående udvalg. Baggrunden for fornyelsen er at skabe de bedste betingelser for at handle "Strategi 2027 – Aktive arbejdsliv fra praktik til pension" god og gøre organisationen i endnu bedre stand til med kort afsæt at indrette sig efter en omskiftelig omverden. Målet er at sikre, at Dansk Firmaidræt – også frem ad banen – har en demokratisk organisation, der tager ejerskab på strategien og bidrager aktivt til at positionere firmaidrættens mærkesager samtidig med, at foreningernes interesser bliver varetaget.

Det nye greb med at invitere eksterne og relevante parter til at udpege til Dansk Firmaidræts bestyrelse er en naturlig forlængelse af det kontinuerlige arbejde med at skabe flere og tættere samarbejdsrelationer og løbende sikre, at Dansk Firmaidræt er et åbent og undersøgende idrætsforbund.

”Det er vigtigt for Dansk Firmaidræt at være et åbent og inviterende forbund. Og vi vil gerne invitere eksterne partnere og perspektiver indenfor – også helt tæt på beslutningerne. Det, mener vi, giver os endnu bedre forudsætninger for at skabe løsninger, der passer til vores målgrupper,” siger Peder Bisgaard. 


Yderligere info:

Peder Bisgaard, formand for Dansk Firmaidræt, mobil: 24 45 30 15

Søren Willeberg, chef for kommunikation, marketing og politisk interessevaretagelse, mobil: 29 66 42 10