Et aktivt arbejdsliv fra praktik til pension

Væk med barrierer for foreningslivet

Det skal være nemt, ligetil og uden bøvl at være frivillig i foreningslivet. De lokale firmaidrætsforeninger er fundamentet i Dansk Firmaidræt, så foreningernes vilkår er helt grundlæggende for os. Derfor kæmper vi for at gøre det enkelt og u-bureaukratisk at være frivillig i vores fællesskaber.

Det gør Dansk Firmaidræt

  • Skaber egne enkle og u-bureaukratiske løsninger for foreningerne, når de fx skal søge tilskud og puljemidler.


  • Har et dedikeret medarbejderteam, der arbejder med frivillighed.


  • Har udviklingskonsulenter ansat lokalt, så vi er tæt på foreningernes lokale udfordringer.

Der er behov for, at:

  • Folketinget beslutter, at vejledningerne til bankerne om foreningers klassificering bliver forpligtende.

  • Hver enkel kommune laver en 360 graders undersøgelse af, hvad kommunen selv har opfundet af bøvl.

  • Folketinget, sammen med kommunerne, etablerer én indgang, når fx større events og arrangementer skal afvikles. 

I foråret 2022 gennemførte Kulturministeriet en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningsaktive, der udfører administrative opgaver. Undersøgelsens formål var at belyse, hvordan frivillige og foreningsaktive oplever regler, procedurer og andre former for krav, som kræver tid og kræfter i foreningslivets dagligdag.


Undersøgelsen er udformet i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidræt, Dansk Ungdoms Fællesråd og Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Hver dag arbejder vi for at sætte Danmark i bevægelse i firmaidrætsforeningerne og på arbejdspladserne. Det er her, vi i mere end 75 år, har dyrket sammenholdet.


Dansk Firmaidræt er en nonprofitorganisation, der årligt bevæger mere end en halv million mennesker i firmaidrætsforeningerne samt til events og aktiviteter over hele landet.

 

Credit