Et aktivt arbejdsliv fra praktik til pension

Motion på alle ungdomsuddannelser

Alt for mange unge har udfordringer med mistrivsel. Motion og bevægelse er en del af løsningen, derfor kæmper vi for strukturelle ændringer, så motion og bevægelse bliver en del af uddannelsesmiljøet for alle unge, hvor især de erhvervsfaglige uddannelser halter langt bagefter de gymnasiale uddannelser.

Det gør Dansk Firmaidræt

  • Har medlemskaber til ungdomsuddannelser, hvor bevægelse, fællesskab og sundhed er i fokus.

  • Tilbyder aktive turneringer og events målrettet ungdomsuddannelserne.

  • Etablerer stærke partnerskaber med aktører, hvor vi sammen skubber til dagsordenen.

Der er behov for, at:

  • Bekendtgørelse BEK nr 570 af 07/05/2019, Børne- og Undervisningsministeriet §19 (motion og bevægelse på området) bliver fulgt.   

  • Tilsyn bør sikre, at bevægelse og motion rent faktisk bliver gennemført på området.  

  • Lederne på de enkelte institutioner sikrer, at de medarbejdere, der skal undervise i motion og bevægelse, er uddannet til at kunne varetage og udføre undervisningen. 

Rapport (2022): Stor ulighed i fysisk aktivitet blandt unge på tværs af ungdomsuddannelser

Hver dag arbejder vi for at sætte Danmark i bevægelse i firmaidrætsforeningerne og på arbejdspladserne. Det er her, vi i mere end 75 år, har dyrket sammenholdet.


Dansk Firmaidræt er en nonprofitorganisation, der årligt bevæger mere end en halv million mennesker i firmaidrætsforeningerne samt til events og aktiviteter over hele landet.

 

Credit