Et aktivt arbejdsliv fra praktik til pension

Mere lighed i sundhed

Alle skal have bedre muligheder for at dyrke motion i arbejdstiden. Det øger trivslen, giver en stærkere arbejdsstyrke, mindsker den fysiske inaktivitet væsentligt og skaber dermed mere lighed i sundhed. Derfor kæmper vi for at sætte motion i arbejdstiden på dagsordenen på landets arbejdspladser.

Det gør Dansk Firmaidræt

  • Uddanner og inspirerer kolleger på arbejdspladser til at planlægge og igangsætte motion i arbejdstiden.

  • Deler viden om og inspiration til motion i arbejdstiden til alle arbejdspladser – både digitalt, på konferencer, via signaturprojekter og gennem foredrag.

  • Har lokale firmaidrætsforeninger over hele landet med målrettede motionstilbud for de lokale arbejdspladser.

Det er der behov, for:

  • Bevægelse og motion bliver skrevet ind i arbejdsmiljø-lovgivningen, hvor det tydeligt fremgår, at det er en del af arbejdsmiljørepræsentantens uddannelse og arbejde at sikre, at arbejdspladserne tilbyder motion og bevægelse.

  • Skabe en incitamentsstruktur, hvor motion og bevægelse på arbejdspladsen, samt for den enkelte borger er fradragsberettiget. Fx fradrag for virksomhederne for den tid medarbejderne laver motion i arbejdstiden. Fx fradrag for borgerne af fx foreningskontingent, køb af cykel, løbehjul, fradrag for kørsel på cykel til arbejdet mv. 

  • Spørgsmål omkring den enkeltes selvvurderede mentale og fysiske sundhed bliver en obligatorisk del af arbejdspladsens APV.

Værdien af motion i arbejdstiden, for den gruppe vi kalder inaktive, bliver belyst via resultaterne fra projekt Flere Aktive Arbejdspladser, som er gennemført med støtte fra TrygFonden fra 2019-2021.
Projektet fulgte
 fem aktive arbejdspladser tæt, og her dyrkede 39 % af dem, der kom i gang med at dyrke motion i arbejdstiden, ikke motion i fritiden. De gik således fra at være inaktive til at være aktive.


Mød en af de aktive arbejdspladser - møbelfabrikken Montana Furniture.

"Det var fedt i dag! Og vi fik lov til at svede."

Sådan lyder det begejstret - efterfulgt af hep og highfives - fra den flok kolleger på møbelfabrikken Montana Furniture, der netop har afsluttet en intens floorballkamp på pladsen foran læsseramperne på lageret. I baggrunden kommer en anden flok kolleger gående retur fra en frisk gåtur i området omkring virksomheden i Haarby på Fyn.

 

Floorball og gåtur i 30 minutter hver mandag og onsdag inden frokost som en fast del af arbejdstiden, der er sat i system med udvalgte anførere i spidsen og bakket op af ledelsen, har været vigtige skridt på vejen mod at blive en aktiv arbejdsplads, der dyrker kollegamotion. 

 

Rejsen mod at blive en aktiv arbejdsplads startede i 2019, hvor Montana Furniture sagde ja til at komme i gang med at dyrke kollegamotion. Motivationen var dengang - og er det stadigvæk ifølge Indkøbs- og Logistikchef Christian Nordborg, at Montana Furniture altid har fokus på medarbejdernes trivsel og gerne vil gøre en forskel for medarbejderne.

For Christian Nordborg som leder har det især været interessant at se, at det har har givet mening at dyrke kollegamotion sammen. Det gør en forskel for trivslen og sundheden på jobbet - og så får medarbejderne talt sammen på tværs af afdelinger og jobfunktioner.

Effekterne af kollegamotionen hos Montana Furniture er ikke til at tage fejl af.

 

På møbelfabrikken er det selvfølgelig vigtigt, at planlægningen er i orden, så produktionen ikke går i stå, men gåturen og floorball giver både ny energi, smil på læberne og en masse social kapital på tværs af hele fabrikken. Det er der bred enighed om blandt fabrikkens anførere og ansatte.

Oplevelserne hos Montana Furniture bliver understreget i den evalueringsrapport, som Ulrik Wagner, der er lektor ved Københavns Universitet, har udarbejdet i forbindelse med projekt 'Flere Aktive Arbejdspladser'.
Rapporten viser, at deltagelse i motionsaktiviteter på arbejdspladsen har positive effekter - både i forhold til hele arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Vi taler om øget arbejdsglæde, forøget energiniveau, mere overskud og meget mere.

Men hvad er en anfører, som dem på Montana - og hvad kan sådan en? 


Hos Montana Furniture har der ikke kun været én anfører. Her har de valgt at nedsætte en anførergruppe med medarbejdere fra de forskellige områder af arbejdspladsen. Anførergruppen har herefter fået en uddannelse i kollegamotion hos Dansk Firmaidræt. Det er et uddannelsesforløb, hvor de bliver uddannet anfører og lærer, hvordan de sammen med deres leder får sparket kollegamotionen i gang. De lærer helt enkelt, HVORDAN de sætter kollegamotionen i gang, HVORDAN de får skabt god holdånd og får gjort kollegamotionen til en integreret del af kulturen på arbejdspladsen.

 

Hos Montana Furniture ser anførergruppen løbende på, hvordan rammerne skal være for, at behovene for de forskellige medarbejderes arbejdsopgaver bedst bliver tilgodeset, når det kommer til kollegamotion. Denne løbende evaluering og rammesætning for kollegamotionen har kastet en god læring af sig, som Christian Nordborg fortæller:

Christian Nordborg har samtidig en række gode råd til andre arbejdspladser, der ønsker at dyrke kollegamotion. Aktiviterne skal planlægges ud fra de forskellige medarbejderes arbejdsdag, der skal være tydelig kommunikation, og endelig er det vigtigt at få både ledelsen og medarbejderne involveret.

 

Evalueringsrapporten fra Ulrik Wagner bakker op om ledelsens involvering og slår fast, at ledelsens opbakning er vigtig. Anføreren sikrer, at medarbejderne føler sig trygge under motionsaktiviteterne, men ledelsen og anføreren skal sammen sætte tydelige rammer. Således har rapporten fire klare anbefalinger til andre arbejdspladser, der ønsker at komme i gang med kollegamotion:

Hver dag arbejder vi for at sætte Danmark i bevægelse i firmaidrætsforeningerne og på arbejdspladserne. Det er her, vi i mere end 75 år, har dyrket sammenholdet.


Dansk Firmaidræt er en nonprofitorganisation, der årligt bevæger mere end en halv million mennesker i firmaidrætsforeningerne samt til events og aktiviteter over hele landet.

 

Credit