Årets medlemstal viser en tilbagegang på 25.457 medlemmer, som svarer til et fald på 7,1 procent.
333.039 medlemmer har i 2023 dyrket 70 forskellige idrætter i vores 79 firmaidrætsforeninger og brancheforbund i hele landetEfter en periode med stigende medlemstal siden 2020 er der i 2023 et fald på 7,1 %.

Ud af vores 79 firmaidrætsforeninger falder 47 firmaidrætsforeninger i medlemstal, mens 29 firmaidrætsforeninger stiger i medlemstal. Samtidig er der flere firmaidrætsforeninger med store procentvise fald end firmaidrætsforeninger med store procentvise stigninger.

Markant færre medlemmer fra erhvervsskoler/ungdomsuddannelser er årsagen til nedgangen

Det er aktiviteten ”erhvervsskole – tværidrætslig”, der falder med over 40.000 medlemmer på tværs af firmaidrætsforeningerne i 2023, og der er tale om et markant fald på 45 procent af medlemmerne på erhvervsuddannelserne og ungdomsuddannelserne fra 2022 til 2023.

Årets medlemsindberetning viser i den sammenhæng, at der er 17 af firmaidrætsforeningerne, som havde medlemmer fra erhvervsuddannelser og ungdomsuddannelser i 2022, som ikke har det i 2023.

Motion på arbejdspladsen buldrer frem

Den markante nedgang i medlemmer fra erhvervsuddannelser og ungdomsuddannelser opvejes kun delvist af den flotte stigning i antallet af medlemmer i aktiviteten ”motion på arbejdspladsen”.

Motion på arbejdspladsen er vokset støt og roligt siden 2018, og i 2023 stiger aktiviteten motion på arbejdspladsen med hele 36 procent fra – i forvejen rekordmange – 65.843 medlemmer i 2022 til 89.291 medlemmer i 2023.

Kvinderne stiger med 33 procent, og mændene stiger med 28 procent, som betyder, at der nu er en helt lige fordeling mellem kønnene på motion på arbejdspladsen. Det er naturligt nok aldersgruppen 25-59 år, som er klart stærkest repræsenteret i aktiviteten med 78 procent af medlemmerne.

Der er 34 firmaidrætsforeninger med aktiviteten ”motion på arbejdspladsen”, og 23 firmaidrætsforeninger har skabt medlemsvækst i denne aktivitet det seneste år. Firmaidrætsforeninger i de store byer; Aalborg Firmaidræt, Århus Firma Sport og Firmaidræt Storkøbenhavn, vokser mest.

Medlemsfremgangen i ”motion på arbejdspladsen” i storbyerne afspejler sig også i de samlede medlemstal, idet der er medlemsvækst i både København (10 %) og Aalborg (36 %).

Det gennemsnitlige medlem er midt i arbejdslivet

Medlemstallene for 2023 viser, at der er en samlet medlemsvækst i aldersgruppen 25-59 år på over 4.100 medlemmer, så nu er 6 ud af 10 af vores medlemmer i denne aldersgruppe.

Blandt vores ældre medlemmer over 60 år sker der et fald på ca. 10 % på landsplan, og det står desværre endnu værre til i den unge medlemskategori under 24 år, hvor det gennemsnitlige fald på landsplan er på 18 %.

Ketsjersport i fremgang blandt kollegerne

Medlemstallene for 2022 viser, at de største idrætter i firmaidrætsforeningerne fortsat er fitness, løb og fodbold – hvor svømning med en stigning på 2,73 % overhaler gymnastik og indtager fjerdepladsen.

Der er en tendens til, at en række af de mindre idrætter er inde i en flot medlemsudvikling. Padel stiger i 2023 med 66 procent til 4.497 medlemmer, og andre ketsjersport følger også med, idet bordtennis stiger med 13 procent, og tennis stiger med 11 procent.

Årets højdespringere inkluderer også dans, der stiger med 66 procent til 2.206 medlemmer, og volleyball, der stiger med 79 procent til 1.368 medlemmer.

To regioner går frem – tre regioner går tilbage

På regionsplan har Dansk Firmaidræt fremgang i to ud af fem regioner. Region Nordjylland stiger med 25 procent og Region Hovedstaden stiger med 8 procent. Region Sjælland falder med 44 procent, Region Syddanmark falder med 26 procent og Region Midtjylland falder med 19 procent.

Dansk Firmaidræts medlemsmasse er dermed i 2023 fordelt med ca. 40 procent i Region Hovedstaden, ca. 17 procent i henholdsvis Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland og små 10 procent i Region Sjælland.

Credit

Dansk Firmaidræt