Dansk Firmaidræt vil være med til at skabe aktiviteter for landets ungdomsuddannelser. Mange elever på ungdomsuddannelserne - og især de erhvervsfaglige retninger - har nemlig fortsat brug for bedre bevægelses- og motionsmuligheder.

Vi vil styrke de skoler, hvor ambitionerne er gensidige, og med et stærkt fokus vil vi forankre eksisterende aktiviteter samt udvikle nye. Vi vil inspirere til aktivitetsforløb samt events inden for motion og bevægelse. 

Vi har gennem årene indgået i en række projekter samt undersøgelser - og dannet os et bredt og solidt erfaringsgrundlag derfra. Med baggrund i vores viden og mange erfaringer med ungdomsuddannelserne og med bevægelse skal vi i tæt samarbejde med de lokale kræfter skabe grundlaget for en aktiv og sund hverdag på ungdomsuddannelserne.

Dansk Firmaidræt har siden 2011 arbejdet målrettet med at lave aktiviteter på ungdomsuddannelser i hele landet. Vi hjælper skolerne med at igangsætte aktiviteter - både i og uden for skoletiden.

Carsten Hansen
Carsten Hansen
udviklingskonsulent
 • 66%
  af de adspurgte unge ønsker mere bevægelse i deres liv
 • 24%
  af grundforløbselever dyrker motion som del af undervisning mere end én gang
 • 12%
  af grundforløbselever dyrker motion i pauserne

Vores vision med motion og bevægelse til unge

Dansk Firmaidræt vil i høj grad være medvirkende og supporterende til, at skolerne oplever en succesfuld udførsel af motion og bevægelse både i og efter skoletiden. Undersøgelser viser, at unges bevægelsesvaner og aktivitetsniveau er udfordret – ikke mindst på de erhvervsfaglige retninger. På den positive side ser vi dog, at der eksisterer et generelt ønske blandt de unge om at være mere fysisk aktive. Der er blot brug for en hjælpende hånd til at kickstarte initiativerne og dermed forenkle deltagelsen.

Vores vision er at være den hjælpende hånd og medspiller både for ungdomsuddannelserne og de unge, så der skabes de bedste betingelser for at igangsætte gode skoleaktiviteter.

Aktive fællesskaber gennem motion og bevægelse

I en tid, hvor ensomhed blandt nutidens unge er en stigende negativ tendens, er det især vigtigt, at der skabes frirum, hvor de unge har mulighed at dyrke sammenholdet med hinanden. Ifølge undersøgelser indenfor området foregår leg og aktivitet hovedsageligt bag skærmen, mens samvær foregår hver for sig. De unge engagerer sig således i færre analoge flokke og har flere horisontale vennegrupper samt virtuelle fællesskaber.

Der findes en stadig mindre selvorganiseret tid sammen med venner, hvor individualisering er blevet et grundvilkår. Dansk Firmaidræt ønsker derfor at hjælpe de unge med at finde sammenhold gennem motion og bevægelse. Skoleaktiviteter såsom temadag, forløb, aktivitetsdage og Ung Cup kan hermed fungere som aktive værktøjer til at ryste de unge sammen og give dem en sjov fællesskabsgivende oplevelse gennem motion og bevægelse.

Skoleaktiviteter, der møder de unge på deres præmisser

Der er kamp om de unges fritid, og de unge vælter sig i tilbud – for mange valg risikerer dog at resultere i fravalg. Hos Dansk Firmaidræt fokuserer vi derfor på at udbyde og udvikle skoleaktiviteter, som møder de unge på deres hjemmebane.

"De unge har aldrig haft så mange muligheder som i dag, men samtidig er presset på deres skuldre også det tilsvarene større. Derfor er det vigtigt med aktiviteter, fællesskaber og frirum, hvor de unge kan udvikle sig med og sammen med andre og finde deres vej i livet"
Noemi Katznelson
Centerleder ved CeFU

Udover vores stævner som Ung Cup tilbyder vi ligeledes muligheden for skræddersyede skoleaktiviteter. På den måde kan I sammensætte en aktivitetsdag eller aktivitetsforløb med lige præcis de øvelser og det tema, der passer til jeres skole og eleverne. Uanset om I ønsker at lave et sjovt introforløb eller give eleverne en anderledes motionsdag, står vi klar til at hjælpe jer med at sammensætte det perfekte program og ikke mindst hjælpe med at facilitere selve dagen.

Vi forsøger altid at nytænke vores skoleaktiviteter, så vi har noget til alle elever, derfor kan I hos firmaidrætten finde både de klassiske sportsgrene som fodbold og rundbold samt andre skoleaktiviteter som bazookaskydning og eSport. Kun fantasien sætter grænser, og vi glæder os til give jeres skole og elever muligheden for at opleve magien ved at dyrke sammenholdet gennem motion og bevægelse!

Gå ikke glip af nyheder om Ung Cup og fede aktiviteter til din skole

Aktive skoler – Bliv medlem og få fede medlemsfordele

Sammen med firmaidrætten kan din skole være aktiv året rundt. Hver måned har vi nemlig forskellige events, skoleaktiviteter, kurser eller temadage, der alle har det til fælles, at bevægelse, fællesskab og sundhed er i fokus. Jeres skole får en række gode fordele ved at være medlem. Det inkluderer:

 • Inspiration til aktiviteter, der styrker sammenholdet på din skole.
 • Årlige bevægelseskampagner og materialer til at understøtte motion og bevægelse på din skole.
 • Stærkt netværk med øvrige lærere fra andre ungdomsuddannelser.
 • Mulighed for at få fede aktiviteter for din skole gennem vores ungdomsuddannelsespulje i samarbejde med jeres lokale forening.
  Du kan læse mere om puljen, forudsætninger, ansøgningsmuligheder og formalia lige her.
Læs mere

I skrivende stund har over 95 skoler meldt sig ind i en lokal firmaidrætsforening, hvor 88.765 elever er medlemmer i 42 lokale firmaidrætsforeninger.

Friske lunger i arbejde

Projektet Friske Lunger i Arbejde er et samarbejde med Lungeforeningen og 3F. Projektets formål er at forebygge, at elever på erhvervsskolerne begynder at ryge samt hjælpe elever, der allerede ryger med at kvitte cigaretterne. Fokusset er især på elever i Grundforløb 1 og Grundforløb 2 inden for Transport, Teknologi og Byggeri. Friske Lunger i Arbejde er for skolen, der ønsker at give lærere kompetencer til at undervise elever om lungesundhed.

Du kan læse mere om projektet, selve opbygningen og formålet lige her.

I form til fremtiden

I form til fremtiden var et partnerskabsprojekt gennemført i perioden 2014-2017 og var en helhedsorienteret indsats for lærere og elever på landets social- og sundhedsskoler samt produktions- og erhvervsskoler. Formålet var at øge elevernes deltagelse og lyst til fysisk aktivitet, fremme de unges trivsel og ikke mindst styrke deres sundhedskompetencer. Projektet viste, at unge gerne vil deltage i motion og bevægelse. Der skal dog konkrete skoleaktiviteter for eleverne samt opkvalificering af lærerne til for at få mere aktivitet ind i skoledagen.

Partnerskabsprojektet blev gennemført med tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet og var et bredt samarbejde mellem PenSam, FOA, Elevernes Erhvervsskoleorganisation, Schools on the Run, Syddansk Universitet, Psykiatrifonden og Produktionsskoleforeningen. Du kan blive klogere på alle de erfaringer projektet gav i slutrapporten OPTUR UNITED – livet er en holdsport.

Samarbejder og partnerskaber

Dansk Firmaidræt kan tilbyde samarbejde og partnerskaber både lokalt i form af vores foreninger og på nationalt plan. Vi samarbejder gerne på tværs af organisationer og vidensområder og kobler aktører i nye konstellationer for at få det stærkeste udgangspunkt for at ramme plet. Vores samarbejdspartnere tæller blandt andet Erhvervsskolernes Elevorganisation, Produktionsskoleforeningen, Danske SOSU-skoler, Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, PenSam, FOA, Psykiatrifonden, eSport Danmark, Antidoping Danmark og de danske skolehjem.