TrygFonden har doneret 5,8 mio. kroner til Dansk Firmaidræt, som med et treårigt projekt vil knække koden til, hvordan vi får langt flere kolleger i gang med at bevæge sig og dyrke motion i arbejdstiden. Målet med projektet er, at kolleger på landets arbejdspladser får let adgang til at bevæge sig mere og bedre på arbejdet, så de bliver sundere, får bedre livskvalitet og lever længere.

I Dansk Firmaidræt er vi sat i verden for at hjælpe med at skabe rammerne for et aktivt arbejdsliv fra praktik til pension, og vi har i mere end 75 år arbejdet for at bevæge kollegerne på arbejdspladserne. Mange arbejdspladser har allerede taget de små første skridt mod mere bevægelse i arbejdstiden med fx gående møder, hævede skriveborde, en omgang floorball på parkeringspladsen eller strækøvelser i receptionen, men vi skal have langt flere arbejdspladser i gang, og via projektet jagter vi netop viden og læring om, hvordan vi får det til at ske på flere arbejdspladser.

Men hvorfor går vi sammen om at få kolleger til at bevæge sig i arbejdstiden? Det gør vi, fordi mere end hver anden voksne dansker ikke lever op til anbefalingerne for tiltrækkelig motion. De sidder ganske enkelt alt for stille – især, når de er på arbejde, hvor 58 % af den mandlige og 54 % af den kvindelige arbejdsstyrke sidder stille mere end otte timer om dagen. Folkesundheden og uligheden i sundhed skriger ganske enkelt efter, at vi får flere voksne til at bevæge sig.

Derudover er arbejdspladsen en oplagt arena til at få flere til at bevæge sig mere og bedre – dels fordi mange voksne tilbringer hovedparten af deres vågne timer på arbejde, men også fordi at motion med kollegerne forøger arbejdsglæden, styrker sammenholdet og giver mere overskud i arbejdet.

- Hvert år dør mange for tidligt af sygdomme, der kunne være undgået, og middellevealderen i Danmark er kortere end de lande, vi normalt sammenligner os med. Det skyldes blandt andet, at for mange voksne bevæger sig for lidt. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder for, at flere voksne får og fastholder en sund og aktiv livsstil. Og flere kolleger, der bevæger sig sammen, har i vores optik stor effekt – ikke bare for den enkelte medarbejder, men også for det kollegiale sammenhold, for arbejdspladsen og for samfundet, siger Ida Hagemann, projektchef i TrygFonden.

Tæt samarbejde
Indsatserne i projektet sker i tæt samarbejde med partnere, der har interesse i og kan skubbe til den aktive dagsorden – og vi er klar til at stå sammen. Med i det aktive samarbejde er der partnere fra fagbevægelsen, arbejdsgivere, arbejdsmiljø, sundhed og forskning.  

- Vi har døbt projektet Sammen om kolleger i bevægelse – med streg under sammen. Vi mangler nemlig ikke evidens for, at motion er livsvigtigt. Vi ved godt, at vi skal bevæge os. Vi mangler heller ikke evidens for, at motion på arbejdspladsen er en god investering, fortæller Peder Bisgaard, der er formand i Dansk Firmaidræt – og fortsætter:

-  Men på trods af den store viden og evidens, er der altså for få kolleger, der bevæger sig i løbet af arbejdsdagen. Så det er glædeligt, at vi via projektet og de stærke partnere kan få gjort ledelserne og kollegerne endnu mere bevidste om dagsordenen, og dermed få dem til hurtigere at træffe beslutning om at komme i gang og holde ved med bevægelsen og motionen – også på den lange bane.

Projekt Sammen om kolleger i bevægelse er startet 1. januar 2023, og TrygFonden støtter over den treårige periode projektet med 5,8 mio. kr.

Fakta om motion og bevægelse på arbejdspladsen

 • I alt opfylder 58,1 % af den voksne befolkning ikke WHO’s minimumsanbefaling for fysisk aktivitet. Blandt personer, der ikke opfylder WHO’s minimumsanbefaling for fysisk aktivitet, angiver 70,7 %, at de gerne vil være mere fysisk aktive. 58 procent af danske mænd og 54 procent af danske kvinder svarer, at de sidder ned mere end otte timer om dagen.
  Danskernes sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 20221, Sundhedsstyrelsen 2022
 • 66 % mener, at motion på arbejdspladsen styrker relationen til kollegaerne.
  Danskernes motions- og sportsvaner 2016, Idrættens Analyseinstitut
 • Projektet Flere Aktiv Arbejdspladser (støttet af TrygFonden 2019-2021) dokumenterede positive mentale effekter:
  - 41% oplevede mere overskud i arbejdet
  - 44 % tilkendegav stolthed over arbejdspladsen
  - 55 % fik forøget arbejdsglæde
  - 63 % oplevede følelsen af holdånd
  - 45 % fik forøget energiniveau
  Overbye, Marie og Wagner, Ulrik: Momentum lost or creating new constellations? Insights from an exercise-at-work project during the COVID-19 pandemic – a mixed methods approach, juni 2022
 • 39 % af dem, der kommer i gang med at dyrke motion i arbejdstiden, dyrker ikke motion i fritiden
  Overbye, Marie og Wagner, Ulrik: Momentum lost or creating new constellations? Insights from an exercise-at-work project during the COVID-19 pandemic – a mixed methods approach, juni 2022.
 • En fjerdedel (25,7 %) af de danske lønmodtagere får tilbudt motionsaktiviteter på arbejdspladsen.
  Arbejdstilsynet, ’National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere’ (NOA-L) 2021. Data er indsamlet af DST Survey, Danmarks Statistik for Arbejdstilsynet.

Fakta om projektet

 • Et treårigt projekt støttet af TrygFonden med 5,8 mio. kr.
 • Projektejer er Dansk Firmaidræt
 • Samarbejdspartnerne i projektet:
  Fagbevægelser: 3F, Dansk Metal og HK Privat
  Arbejdsgiver: Dansk Erhverv
  Arbejds- og sundhedsmiljø: Crecea A/S, Sundhedsstyrelsen og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  Forskning: Københavns Universitet og Syddansk Universitet
 • Projektet løber fra 1. januar 2023 til 31. december 2025
 • Formålet med projektet er, at voksne får let adgang til at bevæge sig mere og bedre på arbejdet, så de bliver sundere, får bedre livskvalitet og lever længere.

Om TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er største aktionær i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtet ejerskab og almennyttige uddelinger. Læs mere på tryghed.dk.

Maria Arndal
Maria Arndal
Projektleder og kommunikationskonsulent
Søren Willeberg
Søren Willeberg
Chef for kommunikation, marketing og politisk interessevaretagelse