Downloads

De danske idrætsorganisationer (Firmaidrætten, DIF og DGI) har en fælles og enkel medlemsregistrering. Læs mere og få vejledning til indberetning på denne side.

Den er kaldet Centralt ForeningsRegister (CFR) og findes på http://www.medlemstal.dk/

Din forening skal bruge et unikt CFR-nummer på hjemmesiden når medlemstallene skal indberettes.

Du finder vejledning og anden relevant information på selve portalen, hvor du også finder kontaktoplysninger m.m.

Besøg medlemsportalen her

De indberetningstal som foreningerne indberetter rettidigt (31. januar) danner grundlag for de idrætsgrenstilskud og medlemstilskud Dansk Firmaidræt udbetaler. Det årlige tilskud fra forbundet udbetales med 1/4 pr. kvartal, normalt i kvartalets første måned.

Associeringsaftaler mellem firmaidrætsforeningerne og andre foreninger indsendes hvert år af firmaidrætsforeningerne til Dansk Firmaidræt.

Medlemstilskud:

Medlemstilskuddet for 2022 er kr. 11,20 pr. aktivitetsmedlem.

Aktiviteter, som kun udbydes i firmaklubregi udløser medlemstilskud.

Idrætsgrenstilskud:

Det skal være foreningen eller associerede parter, der står som udbyder af aktiviteten, for at idrætsgrentilskuddet udløses. (aktiviteter i firmaklubber udløser således ikke idrætsgrenstilskud, men medlemstilskud).

Idrætsgrenstilskuddet for 2021 er kr. 900,- pr. idrætsgren.

Der ydes idrætsgrenstilskud til aktiviteter, som er gennemført af foreningerne således, enten:

  • Sæsonturneringer i forskellige idrætsgrene.
  • Træningsarrangementer, der for hver idrætsgren har omfattet mindst 2 af årets måneder.
  • Motionsaktiviteter, der for hver aktivitet har omfattet mindst 2 af årets måneder.
  • Landsforeninger kan, såfremt det udelukkende er med egne medlemmer som deltagere, få tilskud til afvikling af weekend-turneringer/ stævner samt en-dags arrangementer.

Foreningerne skal fra 2018 og frem selv registrere, hvilke aktiviteter der skal udløse idrætgrenstilskudet i selvbetjeningen inden den fastsatte dato.

Erhvervsskoler
Erhvervsskolemedlemmerne indberettes under aktivitetskode 1220 "Erhvervsskole - tværidrætslig"

Det er aftalt, at den enkelte konsulent sender/afleverer indberetningsskemaet til den pågældende erhvervsskole.
Når skemaet kommer retur, sendes det ud til foreningen, der herefter indberetter på normal vis.

Denne forretningsgang gælder når der kommer nye skoler til i foreningens område, og efterfølgende år henter foreningen selv medlemstallene fra erhvervsskolerne ligesom der indhentes tal fra firmaklubberne.

Idræt for seniorer

Aktive i den tværidrætslige aktivitet "Idræt for seniorer" registreres kun på aktiviteten "Idræt for seniorer".

Deltager medlemmer eksempelvis mandag i "Senioridræt/Tværidræt" og onsdag i badminton for seniorer, registreres de i hver af disse. Dog kun hvis der betales et kontingent for begge aktiviteter.

Gå til medlemstal.dk Læs om ForeningsMedlem

Brug ForeningsMedlem til at registrere medlemmer

ForeningsMedlem er et program, der er udviklet specielt til Dansk Firmaidræts foreninger. Det er et administrationsværktøj til registrering af medlemmer. 
Programmet tilbydes gratis til firmaidrætsforeninger, og du kan læse om FMedlem her.