Ansøgningsskema

Kontaktinformation

Ansøgningsinfo

Tak for din ansøgning, som vi vil behandle på det førstkommende møde.

Med venlig hilsen
Dansk Firmaidræt
Tak for din ansøgning, som vi vil behandle på det førstkommende møde.

Med venlig hilsen
Dansk Firmaidræt

Instruktøruddannelse
Kurser som kvalificerer til at fungere som træner/instruktør for andre.

1. Der ydes et tilskud til uddannelser, som kvalificerer til at fungere som træner/instruktør for andre.

2. Tilskuddet udgør op til 50% af udgiften til deltagelse i uddannelsen, dog maksimalt 5.000 kr. pr kursist.

3.   Ansøgningsskema skal indsendes til administrationen, før kurset afholdes, som godkender/afviser ansøgningen.

4. Tilskud ydes, når der fremsendes dokumentation for gennemførelse af kurset i form af kursusbevis eller lignende.

5. Såfremt prisen for et kursus overstiger den maksimale støtte på 5000 kr., kan der ved ekstraordinære behov indgives begrundet ansøgning. Det skal understreges, at tilsagn om støtte ud over det maksimale beløb kun vil finde sted i særlige tilfælde.