Turneringsbetingelser Kollegagolf 2020

1. Deltagende hold
Et hold består af to eller tre personer. Der kan tilkøbes tøjpakke til 3. mand ved tilmelding. Alle deltagende spillere skal være registreret med navn og DGU-nummer hos Dansk Firmaidrætsforbund. Golfvenner eller kollegaer kan gå sammen om dannelse af et hold. Ingen kan deltage på mere end et hold. Overtrædelse medfører, at holdet taberdømmes i den pågældende kamp.

2. Deltagende spillere
Spillerne skal være over 15 år, og de skal kunne fremvise gyldigt DGU-kort eller tilsvarende, f.eks. svensk, men alle skal have et gyldigt EGA-handicap.

Har man kun tilmeldt to spillere ved starten, kontakter man modstanderholdet, hvis man har brug for at stille til kamp med en reserve. Har et hold brug for at stille med reserve i finalen, kræver det en dispensation af turneringsudvalget (dah@firmaidraet.dk)

3. Spilleform
Hulspil; Spilleren med laveste handicap på hold 1 møder spilleren med laveste handicap på hold 2. Spilleren med højeste handicap på hold 1 møder spilleren med højeste handicap på hold 2. Der er således 2 matches i hver kamp. Alle 4 spiller går sammen. 

Hulspil
I hulspil spiller to modstandere mod hinanden om hvert enkelt hul (18 huller i alt). Den spiller, der har anvendt det mindste antal slag på et hul, vinder dette og kommer ”1 up”. Den spiller, der har vundet flest huller, er vinder. Hulspillet eller matchen slutter, når den ene spiller har flere hullers forspring, end der er huller tilbage at spille.

Et halveret hul er et hul, hvor ingen af spillerne/parterne vinder (hullet deles). En halveret match er en hulspilskonkurrence, som efter 18 huller ender uafgjort.

Spillerne må gerne give råd og vejledning under hele matchen til eget hold.

Hvis en spiller har brugt mange slag på et hul, kan spilleren vælge at ”give” hullet til sin modstander, derved kan man spare tid og gå videre til næste hul.

Hvis en bold ligger ”tæt” på hullet, kan modstanderen vælge at ”give” puttet. Så lægges et slag mere til spillerens score, og han kan derved samle bolden op. Eksempel: Ligger man i 3 slag på greenen og får givet et put, noteres der 4 slag på hullet.

Spilleren/holdet bestemmer selv, om man vil ”give” et put eller hullet jf. ovenstående. Da man spiller som hold – og derfor må modtage råd og vejledning samt give puts/hullet – kan en spiller ikke blive reguleret i handicap efter en kamp.

Udregning af slag:
Eksempel: Lavhandicapspilleren på hold 1 har 12 slag, og på hold 2 har lavhandicapspilleren 8 slag. De to tal (antallet at slag) trækkes nu fra hinanden. Det betyder, at lavhandicapspilleren på hold 1 nu har 4 slag (12-8), som fordeles ud på de 4 sværeste huller på banen i forhold til modstanderen. På 4 huller har spiller 1 dermed 1 slag mere end sin modstander, og på de resterende 14 huller er de helt lige.

Damer spiller fra rød tee og herrer fra gul tee.

4. Matchvinder
En vunden match giver 2 matchpoint, en uafgjort match giver 1 matchpoint til hvert hold, og en tabt match giver 0 matchpoint. Der kan således indberettes følgende kampresultat på www.stævneplanner.dk: 4-0, 3-1, 2-2, 1-3 eller 0-4.

VIGTIGT: hver match skal indberettes med den endelige score. Eksempel: I ”lavhandicap”-matchen fører den ene spiller med ”3 up”, og der er kun 2 huller tilbage, så derfor indberettes scoren 3 til vinderen og 0 til taberen.     

5. Golfreglerne
Det er altid Dansk Golf Unions seneste officielle oversættelse af golfreglerne, der spilles efter.

6. Handicapgrænser
Turneringen er åben for alle spillere over 15 år med amatørstatus.

Der spilles efter det på dagen gældende handicap, max. ud fra et handicap på 36.

7. Puljeinddeling
Turneringsudvalget udarbejder en turneringsplan, der opdeles geografisk. Der spilles i puljer á 5 hold, hvor alle mødes indbyrdes; 2 hjemmekampe og 2 udekampe. I nødstilfælde kan der forekomme 6-holdspuljer. Tildeling af hjemme og udebane foregår pr. automatik. Det tilstræbes, i tilfælde af flere hold fra den samme arbejdsplads, at hver arbejdsplads max. har ét hold i hver pulje.

8. Vinder af puljen
Puljevinder er det hold med flest matchpoint.

Opnår to eller flere hold lige mange matchpoint, afgøres rækkefølgen ud fra følgende:

 1. Holdenes indbyrdes matcher, herunder flest vundne up.
 2. Flest vundne up i alle spillede puljekampe.
 3. Flest vundne matchpoints på udebane.
 4. Lodtrækning.

Puljevinderen kvalificerer sig til playoff-kamp mod anden puljevinder. Vinderen af den kamp er kvalificeret til finalestævnet.

9. Spilletidspunkt
Holdet, der i turneringsplanen er nævnt først, bestemmer spillested/hjemmebane.

Alle betaler egen greenfee.

Alle holds kaptajner er ansvarlige for at få aftalt spilledato og tidspunkt. Oplys gerne spilledato i stævneplanner hurtigst muligt, så andre hold i puljen kan følge med – det giver en sjovere turnering.

Alle puljekampe skal være afviklet senest den 1. september kl. 22.00. Kampe, der ikke afviklet inden dette tidspunkt, udgår og tæller ikke med i den samlede stilling. Vi anbefaler kraftigt at have afviklet 3 kampe inden sommerferien. Erfaringer fra 2019 viser, at sommerferien kan strække sig over en lang periode for 4 spillere og giver pludselig problemer med afvikling af sidste kamp.

10. Uenighed om dato og tidspunkt
Kan holdkaptajnerne ikke enes om en dato og et klokkeslæt er stopdatoen 1. september for matchen, som SKAL igangsættes senest kl. 17.00 på den af hjemmeholdet valgte bane.

11. Afvikling af en match 
Er én af spillerne ikke mødt frem til det fastsatte tidspunkt, spiller holdets fremmødte spiller (jf. golfreglerne). En forsinket spiller må slutte sig til sin partner mellem hullerne, men ikke under spillet af et hul.

Kan en spiller spille alene? Ja, men denne spiller skal vinde sin match for at spille uafgjort.

Efter afvikling af runden udfylder spillerne tydelige scorekort for rundens resultat. Score pr. hul for begge spillere skal fremgå af scorekortet. Vinderholdets kaptajn skal indberette resultatet. Resultatet indtastes på det fremsendte link fra www.stævneplanner.dk

LINKET ER FREMSENDT VED TURNERINGSSTART TIL ALLE HOLDKAPTAJNER.

Har I ikke gemt linket, hvor I skal indtaste resultatet, så kan I få tilsendt linket igen:

 • Kollegagolf.dk
 • Turneringinfo
 • Vælg din egen række
 • Vælg kontakter
 • Send resultatlink (dit eget)
 • Nu får du en mail, med linket

12. Spilleorden
Holdkaptajnerne afgør ved lodtrækning inden første start, hvilket hold der skal have honnøren på første hul.

13. For sen ankomst
Hvis et hold ankommer for sent til 1. tee tabes kampen.

Denne bestemmelse gælder dog ikke, hvis det kun er den ene spiller. Se pkt. 11.

14. Udeblivelse
Hvis et hold udebliver fra en kamp, tabes denne. Modstanderen får 4 point for kampsejren. Der kan i tilfælde af force majeure gives dispensation.

15. Afbud
Et hold, der melder afbud, uden at træffe aftale om en anden spilledag, taber kampen.

16. Kampens udsættelse
Hvis kampen ikke kan gennemføres på grund af banens beskaffenhed eller vejret, aftales dato for en ny kamp. Hvis man er enige om, at dette ikke kan lade sig gøre, deles kampen med 2 matchpoint til hvert hold og med scoren 0.

17. Trukket hold
Et hold, der ved skriftlig meddelelse til turneringsledelsen, bekræfter ikke at kunne stille hold til de resterende kampe, defineres som ”trukket hold”. De trukne holds resultater trækkes ud af turneringen.

18. Pulje med reduceret antal hold
Såfremt antallet af hold i en pulje reduceres, spiller den pågældende pulje resten af sæsonen færdig med færre hold.

19. Protester
Protesten med tilhørende dokumentation skal være turneringsledelsen i hænde senest 48 timer efter kampens afvikling. Turneringsledelsen afgør indkomne protester hurtigst muligt; senest 8 dage efter modtagelsen af den skriftlige protest.

20. Kaptajnens pligter og rettigheder
En af spillerne på et hold er holdkaptajn.

Denne har pligt til:

 1. At identificere sig som holdkaptajn ved at påføre sit navn på holdopstillingen.
 2. At underskrive scorekortet.
 3. At sætte sig grundigt ind i betingelserne for turneringen.
 4. At opbevare scorekortet til turneringen er afsluttet.

Denne har ret til:

 1. At indgive protester på holdets vegne. Dette skal meddeles modstanderens holdkaptajn umiddelbart efter matchen.
 2. At udtale sig på holdets vegne.

21. Playoff kampe
Alle puljevindere skal møde en anden puljevinder i en playoff-kamp om kvalifikation til finalen. Kampen SKAL spilles torsdag den. 3. september eller fredag den 4. september 2020. Spillested tilgår og vil være en bane, der geografisk ligger så tæt på deltagerne som muligt. Spilform bliver hulspil (samme vilkår som i gruppespillet). Turneringsledelsen trækker lod om, hvem der møder hinanden. Lodtrækningen foretages for puljer i region eller nærliggende regioner. Dansk Firmaidrætsforbund betaler greenfee for playoff-kampene.

22. Finalestævne
Finalestævnet afholdes fredag den 11. september 2020 på Great Northerns bane fra kl. 10.00 med gunstart kl. 10.30. Finalestævnet spilles af to spillere fra hvert hold. Stævnet bliver spillet som stableford four-ball aggregate. Alle spiller deres egen bold. Holdets sammenlagte stableford point er holdets score. Ved pointlighed er det scoren på hul 18, derefter hul 17, hul 16 osv., der er afgørende.

Greenfee og frokost betales af Dansk Firmaidrætsforbund.