FAQ: Spørgsmål og svar om Kollegagolf

Hvem er spilleberettigede?
Det er alle, der opfylder kriterierne, dvs. alle klubgolfere over 15 år med gyldigt DGU-kort, gyldigt EGA handicap og amatørstatus, samt er tilmeldt turneringen og fremgår af deltagerlisten.

Hvor mange spillere må man være pr. hold?
Et hold består af 2 spillere. En 3. person kan bruges i tilfælde af andet fravær såsom forretningsrejser eller sygdom, men der er kun polo og goodiebag til 2 spillere. Har man deltaget tidligere med 4 spillere så anbefaler vi og lave 2 hold pga. færre matches end tidligere og kun 1 deadline for afholdelse af alle kampe.   

Vi er 2 på hvert hold, Hvem skal spille mod hvem?
Spillerne med laveste handicap møder hinanden i en stableford match om 2 point og ligeledes de 2 spillere med højeste handicap møder hinanden i en stableford match om 2 point.

Kan man ændre holdet undervejs i turneringen?
Nej det kan man ikke. Man kan ikke fjerne spillere, der har spillet en kamp, og det er heller ikke muligt at lave udskiftning af spillere undervejs i turneringen. 

Hvornår skal vi spille de 4 kampe?
Holdet bestemmer selv i samarbejde med modstanderholdet hvornår de ønsker at spille. Kampene skal blot være afviklet imellem d. 6. maj og d. 1. september 2019.

Hvor skal vi spille henne?
Holdene inddeles geografisk, alt efter hvor i landet I kommer fra. Jeres puljeinddelingen viser hvem man møder på hjemmebane og hvem man skal møde på udebane.

Hvornår er finalestævnet?
Finalestævnet kommer til at foregå d. 19. september 2019 kl. 09.00 på Great Northern i Kerteminde.

Hvad kan vi vinde?
Puljevindernes præmie er deltagelse i finalestævnet. Dansk Firmaidrætsforbund betaler greenfee, og giver desuden en burger & en genstand til alle deltagere til finalestævnet. Derforuden er 1. præmien et rejsegavekort på kr. 10.000,- pr. hold. 2. præmie er Titleist produkter til en værdi af kr. 4000,- pr hold, og 3. præmie er et gavekort til golfudstyr til en værdi af kr. kr. 1000,- pr hold.

Hvorfor er deltagerprisen højere i år?
Vi har i år valgt at ligge vægt på at give deltagerne en helt speciel golfoplevelse. En stor del af prisstigningen går derfor til finalestævnet på Danmarks mest omtalte golfbane for tiden, Great Northern i Kerteminde.  Foruden at deltagerne får en stor oplevelse der, er der også 2 kvalitets poloer fra Titleist og en goodiebag med i deltagerprisen.

Skal man spille hullet færdigt, selvom man ikke kan nå flere stableford point?
Nej, hvis en spiller ikke kan opnå flere point på et hul anbefaler vi at vedkommende samler bolden op så golfrunden ikke tager længere tid end højst nødvendigt. 

Efter hver match er holdets samlede stableford point vigtigt – hvorfor? 
Det er i ALLE matcher vigtigt at holdet samler så mange point sammen som muligt da puljevinderne findes ud af fra følgende regler:

 1. Flest point
 2. Flest point indbyrdes
 3. Flest stableford point indbyrdes
 4. Flest stableford point
 5. Omkamp på neutral bane eller lodtrækning

Hvad gør man hvis den ene spiller ikke har gyldigt EGA handicap? For eksempel som denne kamp: XX spillede mod YY. XX vandt matchen med fleste point, men bagefter viser det sig, at XX ikke har gyldigt EGA handicap. Ergo, betyder det så ikke at YY vinder kampen ift. Reglerne?
Vi kan ikke se, om det handicap folk har er et EGA handicap. Først når vi får en protest og kan undersøge det, kan vi finde ud af det. Vi har skrevet i reglerne, at de skal have et EGA handicap, det kan ikke misforstås. Det er så op til holdene selv at håndhæve det.
Reglerne for et EGA handicap er:
For at et EGA handicap kan komme med i en årsrevision kræves det, at der minimum indleveres fire scorekort i løbet af en sæson. Er der indleveret færre end fire scorekort i sæsonen, anses handicappet ikke at afspejle medlemmets spillestyrke og handicappet fastlåses og vil ikke kunne reguleres før medlemmet har indleveret tre nye scorekort for at få ”låst” handicappet op igen. Disse tre scorekort skal indleveres indenfor en periode på seks uger fra indlevering af første scorekort.

Hvad er handicapgrænsen:
Turneringen er åben for alle spillere over 15 år med amatørstatus. Der spilles efter det på dagen gældende handicap, max. ud fra et handicap på 36.

Spillehandicappet, som tildeles på den aktuelle bane, der skal spilles, aflæses på konverteringstabellen. Spillehandicap angives i heltal, for eksempel 7 slag eller 31 slag.

Kan man få dispensation til at bruge buggy ved mindre fysisk handicap?
Ja, det kan godt lade sig gøre. Dog er det vigtigt at huske at søge om det, og man får den kun i nødstilfælde i finalen, hvis ikke man har haft den tidligere.

Turneringsbetingelser Kollegagolf 2019

1. Deltagende hold
Et hold består af to personer. En 3. mand/reserve skal angives ved registrering, som bruges i tilfælde af sygdom og lignende. Alle deltagende spillere skal være registreret med navn og DGU-nummer hos Dansk Firmaidrætsforbund. Golfvenner eller kollegaer kan gå sammen om dannelse af et hold. Ingen kan deltage på mere end et hold. Overtrædelse medfører, at den pågældende match registreres med 0 point.

2. Deltagende spillere
Spillerne skal være over 15 år og kunne fremvise gyldigt DGU-kort, eller tilsvarende, eks. svensk, men alle skal have et gyldigt EGA-handicap.

Har man kun tilmeldt to spillere ved starten, kan man ikke tilføje reservespilleren til deltagerlisten, men de skal registreres før de kan spille. Man kan ikke fjerne spillere, der har spillet en kamp, og der kan heller ikke komme nye navne på til finalen.

3. Spilleform
Stableford

Der er 2 matches når holdene møder hinanden.

Spilleren med laveste handicap på ”hold 1” møder spilleren med laveste handicap på ”hold 2”. Og ligeledes mødes de 2 med højeste handicap hinanden. Man spiller ud fra sit handicap og højeste antal stableford point efter 18 huller vinder matchen.

Alle 18 huller skal færdigspilles da holdets samlede antal stableford point skal angives og holdets samlede antal stableford point efter alle matches er spillet kan blive afgørende for hvem der vinder puljen.   

Damer spiller fra rød tee og herrer fra gul tee.

4. Matchvinder
En vunden match giver 2 matchpoint, en uafgjort 1 matchpoint til hvert hold og en tabt match giver 0 matchpoint.

Dvs. at følgende pointresultater kan forekomme efter en holdkamp er færdigspillet: 4-0, 3-1, 2-2.

5. Golfreglerne
Det er altid Dansk Golf Unions seneste officielle oversættelse af golfreglerne, der spilles efter.

6. Handicapgrænser
Turneringen er åben for alle spillere over 15 år med amatørstatus.

Der spilles efter det på dagen gældende handicap, max. ud fra et handicap på 36.

Spillehandicappet, som tildeles på den aktuelle bane, der skal spilles, aflæses på konverteringstabellen. Spillehandicap angives i heltal, f. eks. 7 slag eller 31 slag. Der skal ikke reduceres til 7/8.

7. Puljeinddeling
Turneringsudvalget udarbejder en turneringsplan, der opdeles geografisk. Der spilles i puljer a’ 5 hold, hvor alle mødes 1 gang, dvs. 2 hjemme og 2 ude. Hvert hold spiller således 4 matcher. Det tilstræbes, i tilfælde af flere hold fra den samme arbejdsplads, at hver arbejdsplads max. har ét hold i hver pulje.

8. Vinder af puljen
Puljevinder er det hold med flest matchpoint. Hold der har meldt afbud til en match, og dermed har tabt deres match, kan ikke blive puljevindere.

Opnår to eller flere hold lige mange matchpoint, afgøres rækkefølgen ud fra følgende:

 1. Holdenes indbyrdes matcher.
 2. Flest stableford point indbyrdes.
 3. Flest stableford point.
 4. Omkamp på neutral bane eller lodtrækning.

Puljevinderen kvalificerer sig til deltagelse i finalestævnet.

9. Spilletidspunkt
Holdet, der i turneringsplanen er nævnt først, bestemmer spillested/hjemmebane.

Alle betaler egen greenfee.

Kaptajner er ansvarlige for at få aftalt spilledato.

Det først nævnte holds kaptajn er ansvarlig for starttid på den valgte bane.

Matcher skal være afviklet senest på den af turneringsledelsen fastsatte stopdato. (1. september 2019), men må meget gerne spilles før.

Turneringsledelsen anbefaler at få spillet 2-3 kampe før sommerferien, da erfaringen viser, at det kan være svært at arrangere kampene efter sommerferien.

10. Afvikling af en match
Er én af spillerne ikke mødt frem til det fastsatte tidspunkt, spiller holdets fremmødte spiller (jf. golfreglerne). En forsinket spiller må slutte sig til sin partner mellem hullerne, men ikke under spillet af et hul.

Kan en spiller spille alene? Ja, men skal vinde sin match for at holdet samlet spiller uafgjort.

Efter afvikling af runden udfylder spillerne tydelige scorekort for rundens resultat. Point pr. hul for begge spillere skal fremgå af scorekortet. Hjemmeholdets kontaktperson skal indberette alle 4 spilleres totaler af Stableford-point senest 48 timer efter matchen.

Resultatet indtastes på det fremsendte link.

Ved spørgsmål vedrørende dette kan Palle Stenhøj Jørgensen kontaktes på: psj@firmaidraet.dk.

Har I ikke gemt linket, hvor I skal indtaste resultatet, så kan I få tilsendt linket igen:

 • Kollegagolf.dk
 • Turneringsinfo
 • Vælg din egen række
 • Vælg kontakter
 • Send resultatlink (dit eget)
 • Nu får du en mail, med linket

11. Spilleorden
Holdkaptajnerne afgør ved lodtrækning inden første start, hvilket hold der skal have honnøren på første hul.

12. For sen ankomst
Hvis et hold ankommer for sent til 1. tee tabes matchen.

Denne bestemmelse gælder dog ikke, såfremt det kun er den ene spiller.

13. Udeblivelse
Hvis et hold udebliver fra en match, tabes denne. Modstanderen får 4 point for matchsejren og tildeles 60* stableford point til holdets samlede antal stableford. Der kan i tilfælde af force majeure gives dispensation. * 30 point er et gennemsnit antal point som er aftalt med DGU.

14. Afbud
Et hold, der melder afbud, uden at træffe aftale om en anden spilledag, taber matchen.

15. Matchens udsættelse
Hvis matchen ikke kan gennemføres på grund af banens beskaffenhed eller vejret, aftales dato for en ny match.

16. Trukket hold
Et hold, der ved skriftlig meddelelse til turneringsledelsen, bekræfter ikke at kunne stille hold til de resterende matcher, defineres som ”trukket hold”. De trukne holds resultater trækkes ud af turneringen.

17. Pulje med reduceret antal hold
Såfremt antallet af hold i en pulje reduceres, spiller den pågældende pulje resten af sæsonen færdig med færre hold.

18. Protester
Protesten med tilhørende dokumentation skal være turneringsledelsen i hænde senest 48 timer efter matchens afvikling. Turneringsledelsen afgør indkomne protester hurtigst muligt, senest 8 dage efter modtagelsen af den skriftlige protest.

19. Kaptajnens pligter og rettigheder
En af spillerne på et hold er holdkaptajn.

Denne har pligt til:

 1. At identificere sig som holdkaptajn ved at påføre sit navn på holdopstillingen.
 2. At underskrive scorekortet.
 3. At sætte sig grundigt ind i betingelserne for turneringen.
 4. At opbevare scorekortet til turneringen er afsluttet.

Denne har ret til:

 1. At indgive protester på holdets vegne. Dette skal meddeles modstanderens holdkaptajn umiddelbart efter matchen.
 2. At udtale sig på holdets vegne.

20. Stopdatoer
Turneringen for kollegagolf 2019 har følgende stopdato:
Alle puljens matches skal være spillet 1. september.

21. Finalestævne
Finalestævnet afholdes torsdag den 19. september 2019 på Great Northern med gunstart kl. 09.00. Finalestævnet spilles af to spillere fra hvert hold. Stævnet bliver spillet som stableford four-ball aggregate. Alle spiller deres egen bold. Holdets sammenlagte stableford point er holdets score. Ved pointlighed er det scoren på hul 18, derefter hul 17, hul 16 osv. der er afgørende.

Greenfee og efterfølgende frokost betales af Dansk Firmaidrætsforbund.

UDSOLGT Kollegagolf-turnering er skudt i gang

Wauw. Rekordmange hold mødes fra den 6. maj - 1. september 2019 på golfbaner landet over i årets totalt udsolgte Kollegagolf-turnering.

220 Kollegagolf-hold dyster om at vinde deres puljer, og dermed spille sig hele vejen til finalestævnet på Great Northern-banen ved Kerteminde på Fyn den 19. september.

Her kårer vi årets bedste Kollegagolf'ere, som løber med æren samt 1. præmien på et rejsegavekort á en værdi på hele 10.000,-.

Facts om Kollegagolf 2019

Pris
Kr. 999,- pr. hold (2 personer).

Deltagere
Turneringen er åben for alle klubgolfere over 15 år med gyldigt DGU-kort (eller tilsvarende), gyldigt EGA handicap og amatørstatus.

Hold og puljer
Et hold består af 2 spillere (3. mand kan bruges i tilfælde af sygdom). Turneringen kører i puljer á 5 hold. Alle hold møder hinanden 1 gang dvs. 2 kampe på hjemmebane og 2 på fremmede baner. Holdene inddeles geografisk, efter hvor i landet I kommer fra. Puljens holdkaptajner aftaler selv tid og sted for den enkelte match – så I kan spille, hvor og hvornår det passer jer. Alle betaler egen greenfee, men benyt de rabatordninger der findes.

Spilleform
Spilleformen er stableford. Laveste handicap møder hinanden og ligeledes højeste handicap spiller mod hinanden. (holdets samlede stableford har vigtig betydning)
Læs mere i turneringsbetingelserne, som du finder hér på siden.

Stopdatoer
Sidste match skal være spillet 1. september. 2019

Finalestævne torsdag den 19. september 2019
Vinderne fra hver pulje kvalificerer sig til at deltage i finalestævnet, som spilles på Great Northern, Great Northern Avenue 1, 5300 Kerteminde kl. 10.00.
Finalen bliver spillet som stableford four-ball aggregate med gunstart.
Greenfee og efterfølgende spisning betales af Dansk Firmaidrætsforbund.

Finalepræmier
Puljevindernes præmie er deltagelse i finalestævnet.
Dansk Firmaidrætsforbund betaler greenfee, 1 burger og 1 genstand til finalestævnet.

Finalepræmier

 1. præmie: Rejsegavekort på 10.000 kr. pr. hold
 2. præmie: Titleist produkter til en værdi af kr. 4.000,- pr. hold
 3. præmie: et gavekort til golfudstyr på kr. 1.000,- pr. hold
Information
 • 6. maj - 19. september 2019
 • Tilmeldingsfrist Se tilmeldingsfrist på de enkelte idrætter
Resultater og spilleplaner Se tilmeldte