HOLDSPIL
Vi tager pulsen på holdspil - hop med på rejsen

Holdspil har altid været en stor og integreret del af idrætsbilledet i Danmark - også i firmaidrætten. Faktisk blev Dansk Firmaidræt grundlagt en frostklar januardag i 1946 af kolleger, der oplevede glæden og styrken ved at spille firmafodbold på tværs af arbejdspladser. Holdspil har siden 1946 udviklet sig i et utal af retninger, men hvad er holdspil i dag? Og hvor bevæger det sig hen? Vi har været en tur rundt i holdspilslandskabet, hvor vi forsøger at tage pulsen på holdspil anno 2022.

Vi taler holdspil, når:

Første stop var - naturligvis fristes vi til at sige - hos Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet, der netop forsker i holdbaserede aktiviteter. Her mødte vi Laila Ottesen, lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, der i mange år har beskæftiget sig med holdspil. Laila beskriver fire elementer, der i mere eller mindre grad alle skal være i spil, når vi taler holdspil.  

Holdspil i udvikling

Holdspil har de seneste 20 år været gennem en spændende udvikling, både når det gælder køn, alder og fleksibilitet.

"Vi oplever en bredere repræsentation med flere kvinder og børn, der dyrker holdspil. De ældre bliver også hængende længere, end vi tidligere har set".

At flere målgrupper kan være med, skyldes ifølge Laila, at vi er blevet dygtigere til at skabe fleksible koncepter, som flere kan stemple ind i. 

"De fleksible koncepter har virkelig vundet frem. Tag fx fodboldfitness. Her har man åbnet op for, at holdspil kan være så meget andet end den klassiske turneringsform. Man behøver ikke det hierarki, holdspil tidligere har haft som fundament, for at man synes, det er sjovt," siger Laila. 

Udviklingen har været nødvendig for fastholdelse af medlemmer

At vi ser både et bredere målgruppespektre samt nye tilpasninger er en helt naturlig udvikling, mener lektoren:

"Organisationerne og foreningerne er nødt til at forny sig, og søger hele tiden nye måder, hvorpå at få flere medlemmer. På et tidspunkt er der jo ikke flere af “stamkunderne” tilbage. Så begynder man at søge bredere, og opdager, der er masser af kvinder, piger og seniorer, der sagtens kan være med på en måde, som måske ikke er baseret på den traditionelle form," siger Laila. 

Foruden en udvikling i køn og alder, så er holdspil også justeret på banestørrelse og deltagerantal, som styrker intensiteten og fleksibiliteten. Vigtigste er dog, at holdspil ikke længere i lige så høj grad handler om konkurrence, Holdspil er i højere grad leg.

"Det handler ikke om at sparke et indersidespark korrekt. Vi lavede nogle projekter, hvor vi gik sammen med nogle professionelle fodboldspillere som instruktører. Det var ikke nogen succes. Så fik vi nogle fodboldspillere, som var pædagogiske, og så fungerede det rigtig godt. Legen i holdspillet er helt central," siger hun.

"Du har den makker! Den er din."

Sådan lyder det ofte fra padelbanerne i Køge Padel Center, fortæller Bjørn Clausen, der er formand i Firmaidræt Køge. Firmaidrætsforeningen etablerede i 2020 Køge Padel Center sammen med Køge Badminton Klub samt Ravnsborghallen, og i sommeren 2020 stod to padelbaner klar. De to padelbaner har stort set ikke været ledige siden åbningen.

"Det går usædvanlig godt i øjeblikket. Etableringen af Køge Padel Klub har haft en stor betydning, hvor vi har gjort meget for at skabe et klubmiljø med cafeteria, toiletter og omklædning, hvor det ikke er usædvanligt at se folk spørge hinanden, om de skal spille sammen, også selvom det er en fremmed," siger Bjørn og fortsætter:

"Vi har lige afholdt en forårsturnering for begyndere og let øvede i én klasse, og øvede i en anden. Det foregik over fire onsdage og afsluttende med en finaleaften, hvor der også var tændt op i grillen. Det var en stor succes, ikke mindst finaleaftenen, hvor der også kom en del for at kigge på." 

Hvorfor er holdspil med kollegerne noget særligt?

Holdspil er noget helt særligt i dansk firmaidræt. Faktisk er det firmaidrætten, der har opfundet både 7-mands og 5-mands fodbold. En tilretning, der gør, at vi kan holde fast i en lang og stolt fodboldtradition i firmaidrætsforeningerne.

Laila Ottesen ser også arbejdspladsernes som en af de allervigtigste platforme til holdspil:

"I dag anskues arbejdet ikke på samme måde som tidligere som et “slavearbejde”. Vi kan lide vores arbejde mange af os, og vi går på arbejde med en lyst til at lave noget socialt sammen med vores kolleger - og have noget at være fælles om," siger Laila.

Hør her hendes gode råd til, hvordan man kan tilpasse holdspillet til arbejdspladsen.  

Holdspil og et stærkt kollegaskab

Den holdånd og dynamik, men oplever i holdspil, kan på mange måder sammenlignes med dynamikken blandt kolleger på en arbejdplads. På begge arenaer vælger man nemlig ikke altid dem, man skal spille sammen med og mod:

"Der er ikke noget galt i at gå over i en park og have vennerne med og spille. Men at møde tilfældige i en forening at spille med, som man ikke selv har valgt, giver dig et andet blik på verden og livet. Det giver også dig et netværk, der egentlig er mere anvendelig end dem, der ligner dig," fortæller Laila og fortsætter:

"Det samme er gældende på en arbejdsplads. Her har du heller ikke valgt dine kolleger. Man skal tilpasse sig sit teamet og få teamet til at fungere, og det er holdspil faktisk med til at klæde dig på til. Det kan godt være, man ikke elsker alle kolleger lige meget, men man skal jo have det til at fungere. For ellers falder det hele fra hinanden og så taber man alle kampene," afslutter hun.

Find det holdspil, der passer bedst til dig og dine kolleger

Fremtidens holdspil

Holdspil vil ifølge Laila leve i bedste velgående i fremtiden. og hun ser gerne, at holdspillene bliver endnu mere divergente. Med plads til og blanding af alle køn, erfaring og alder: 


"Jeg drømmer om, at vi bliver endnu bedre til at tilpasse og forny koncepter, men også at vi bliver bedre til at skabe rammer, der passer ind i nutidens behov. Da de klassiske holdspil fra 50’erne og 60’ erne vækstede, havde vi et andet familieliv. Mor var hjemmegående, og far gik på arbejde og til fodbold, når han kom hjem. Nu har vi familier med to arbejdende forældre, hvor det skal tilrettelægges på en anden måde. Med større krav til fleksibilitet, hvor holdspil skal tilpasses familiemønstret og ikke omvendt," siger hun.

 

Laila Ottesen spår også, at de mere uforpligtende holdspil vil vinde frem - særligt blandt i unge:

Jeg tror, at der i fremtiden vil være flere yngre voksne, som spiller uforpligtende holdspil. Deres hverdag er tempofyldt, og de føler, at de hele tiden skal præstere. I holdspil kan de få en pause og et frirum og glemme hverdagens problemer og udfordringer. Det er lige meget, om man scorer. Det er der måske en anden, der gør i stedet. Og stillingen er pludselig ikke så vigtig," afslutter hun.

Credit

Dansk Firmaidræt