Medlemstallet for 2021 viser en fremgang på 3,3 %
354.953 medlemmer har i 2021 dyrket sammenholdet i vores 81 lokale firmaidrætsforeninger og brancheforbund

2020 var kendetegnet ved hjemmearbejde og nedlukkede idrætsfaciliteter – og meget idræt 'sammen hver for sig', med afstand på arbejdspladsen eller som digital træning. Og selvom der fortsat var mange corona-benspænd i 2021, er firmaidrætsforeningerne over hele landet lykkes med at skabe en samlet fremgang på godt 11.500 medlemmer, hvilket svarer til en stigning på 3,3 %.

 

Det er glædeligt, at hallerne og banerne igen har været åbne, så der både er svedt og grinet på fodbold-, volley- og floorballbanerne, råbt opmuntrende efter makkeren på badminton- eller padelbanerne og smilt til hinanden på crossfit-, indoor cycling-, yoga- og gymnastikholdene.

Medlemsfremgang i 4 ud af 5 regioner

Medlemstallet stiger i fire ud af fem regioner.

  • Region Midtjylland går frem med 14,5 %
  • Region Nordjylland går frem med 10,5 %
  • Region Sjælland og Region Syddanmark går begge frem med lidt over 2,5 %
  • Region Hovedstaden går tilbage med 3,6 %.

De unge går mest frem

Der er fremgang i alle aldersgrupper fra 19 år og op, men det er den unge aldersgruppe mellem 19-24 år, der stiger mest med 5,5 %.

Denne tendens er helt i tråd med resultaterne fra det store SDU-forskningsprojekt "Arbejdspladserne i bevægelse: Undersøgelse af hvordan og hvorfor vi dyrker firmaidræt og kollegamotion" (2021), som bl.a. viser, at 7 % af erhvervsaktive danskere dyrker firmaidræt mindst én gang om ugen eller oftere, men at tallet for de unge voksne (15-29 år) er hele 10 % og 11 % for unge voksne med hhv. en mellemlang og lang uddannelse.

Motion på arbejdspladsen og padel hitter

Helt i tråd med vores strategi om at skabe et endnu tættere samspil mellem vores firmaidrætsforeninger og de lokale arbejdspladser er det i høj grad kollegamotion på arbejdspladserne, der har gjort 2021 til et medlemsår med fremgang.

 

Firmaidrætsforeningerne har oplevet en vækst på 32 % i de medlemmer, der dyrker motion på arbejdspladsen i tilknytning til firmaidrætsforeningen.

 

Der er medlemmer i alle aldre, men 75 % af medlemmerne er mellem 25-59 år.

 

Medlemstallene for 2021 viser, at de største idrætter i firmaidrætsforeningerne fortsat er fitness og løb. På boldbanerne er det stadig fodbold, som samler langt flest medlemmer. Den nye højdespringer i 2021 på boldbanerne er padel, som nu samler flere kolleger end både håndbold, floorball og volley i firmaidrætsforeningerne.

 

Hjemmesygeplejen Centrum

Firmaidræt Aalborg hjalp i 2021 blandt andet hjemmesygeplejen Centrum godt i gang.

 

I dag driver de selv motionen, sådan at de dyrker yoga hver onsdag i lige uger og puls/styrke i ulige uger – og så er de meget aktive i forhold til 10 minutters bevægelse i løbet af dagen.

Endnu tættere kønsbalance

Den gruppe, der er gået allermest frem, er kvinder mellem 25-59 år, som stiger med hele 8 %.


I 2021 gik kvinderne samlet frem med 4,6 %, og mændene gik frem med 2,4 %. Vi nærmer os derfor en helt lige kønsfordeling i vores firmaidrætsforeninger. Mændene er dog stadig i et lille overtal med 55,5 % af medlemmerne.

 

Hvis vi stiller skarpt på motion på arbejdspladserne, er kønsfordelingen helt lige. Årets medlemstal viser nemlig, at der her er 51 % mænd og 49 % kvinder.

Credit

Dansk Firmaidræt