Kort om grundkursus

For at deltage i grundkurserne forudsættes det at deltagerne har et basalt kendskab til eSport og computerteknik. Ved deltagelse på grundkursus vil kursisterne:

 • Lære at planlægge og udføre kvalificeret undervisning i eSport generelt med fokus på udvikling.
 • Få viden om og værktøjer til at skabe et sundt spil miljø for udøverne både fysisk og mentalt.
 • Få kendskab til rollen som underviser samt relationen til dine udøvere.
 • Blive præsenteret for relevante pædagogiske værktøjer og metoder.
 • Få teoretisk og praktisk viden om, hvordan du kan udvikle dig som underviser i relation til eSport.
 • Blive en del af et netværk, hvor du kan dele viden og erfaringer med andre engagerede eSportsundervisere.
Datoer for grundkursus:
 • Tilmeld dig vores nyhedsbrev for opdatering ved nye kursusdatoer og steder.
Pris for grundkursus:

Er du medlem af en firmaidrætsforening, eSport Danmark, DGI eller Ungdomsringen, kan du deltage i grundkursus til en reduceret medlemspris. Prisen afhænger af, hvilket kursus du deltager i, og kan ses, når du går til tilmelding.

Tilmelding:

Tilmeld dig kursus via vores online tilmeldingsform i højre kolonne. 

Kursets opbygning:

Et typisk grundkursus vil vare en weekend. Kurset starter fredag aften, varer henover lørdag og slutter søndag eftermiddag.

Kurset vil bestå af en veksling mellem foredrag ved kompetente undervisere og opgaver løst alene eller i grupper. Forbered dig på at møde nye mennesker og at lære ud fra deres erfaringer såvel som dine egne.

På kurset vil der være forplejning til at komme igennem weekenden foruden kaffe, kage og snacks til at holde energien, koncentrationen og blodsukkeret oppe. Tjek deltagerinformationen for det enkelte kursus for mere information.

Overnatning er ikke inkluderet i prisen. Til nogle af kurserne vil der være tilbud om overnatning til gengæld for egenbetaling.

Underviser du i eSport eller planlægger du at gøre det?

Nu kan du blive certificeret eSportsinstruktør af forbundet for danske eSportsforeninger eSport Danmark. Uddannelsen har fokus på, hvordan man sikrer læring og udvikling hos sine udøvere, og hvordan man som underviser skaber et sundt spilmiljø med fokus på en balanceret hverdag og gode rammer, som udøverne trives i både fysisk og mentalt.

Uddannelsen udvikles i samarbejde mellem Dansk Firmaidrætsforbund, eSport Danmark, DGI og Ungdomsringen. Uddannelsens grundkursus har været udbudt 6 gange i løbet af første halvår 2017 og udbydes på ny fra november 2017. Du vil efter bestået grundkursus have mulighed for at uddanne dig yderligere i forhold til specifikke spilkompetencer.


Kort om eSport-instruktøruddannelsen

Det er uddannelsens formål at uddanne ressourcestærke og engagerede ambassadører for eSporten. Her er det samarbjedspartnernes forhåbning, at ambassadørerne efterfølgende kan stimulere gode og bæredygtige fællesskaber, hvor eSport kan dyrkes.

 • Uddannelsen retter sig mod alle med interesse i at undervise i eSport. Eksempelvis lærere, pædagoger og frivillige i foreninger.
 • Formålet med uddannelsen er at højne og standardisere kvaliteten af undervisningen i eSport.
 • Uddannelsen vil bl.a. sikre et sundhedsfagligt fokus i uddannelsen med undervisning og inspiration om kost, relevant fysisk træning og søvnrytmer.

Gennem uddannelse af eSport-instruktører sikres det, at foreninger, skoler og andre interesserede får fagpersoner, der kan varetage et højt fagligt og pædagogisk niveau i undervisningen samtidigt med et højt sundhedsfagligt fokus.

De første grundkurser til instruktøruddannelsen er klar. Du kan læse mere om grundkursus og tilmelding via fanebladet 'Grundkursus' øverst på siden. 

Nyt om eSport

Aktuelle kurser
 • Vejle (17. til 19. november 2017) - tilmelding lukket
 • Fyn (10. til 12. november 2017) - tilmelding lukket
Tilmelding til kursus i Vejle
Vi har tidligere afholdt kurser i følgende byer:
 • Esbjerg
 • Odense
 • Holstebro
 • Aalborg
 • Slangerup