Tidsplan for grundkursus:

 • Fredag: 17.30 – 21.00
 • Lørdag:  9.00 – 21.00
 • Søndag: 9.00 – 16.00

Program for grundkursus vil behandle følgende emner:

 • Gode læringsmål og Spilanalyse
 • Tilrettelæggelse af undervisning
 • Sundhed & Nudging – Det sunde spilmiljø
 • Bevægelse & Brainbreaks 
 • Det gode forbillede & Forældrekontakt
 • Etik og Opførsel på nettet
 • Underviserrollen og Fremtidig udvikling
 • Praktisk prøve

 

Tilmelding:

Tilmeld dig kursus via vores online tilmeldingsform i højre kolonne. 

Tilmeldingsfrist:

Aalborg: 14. april 2017
Slangerup: 28. april 2017

Kort om grundkursus

For at deltage i grundkurserne forudsættes det at deltagerne har et basalt kendskab til eSport og computerteknik. Ved deltagelse på grundkursus vil kursisterne:

 • Lære at planlægge og udføre kvalificeret undervisning i eSport generelt med fokus på udvikling.
 • Få viden om og værktøjer til at skabe et sundt spil miljø for udøverne både fysisk og mentalt.
 • Få kendskab til rollen som underviser samt relationen til dine udøvere.
 • Blive præsenteret for relevante pædagogiske værktøjer og metoder.
 • Få teoretisk og praktisk viden om, hvordan du kan udvikle dig som underviser i relation til eSport.
 • Blive en del af et netværk, hvor du kan dele viden og erfaringer med andre engagerede eSportsundervisere.
Datoer for grundkursus:
 • 16.-18. juni, Vejle
 • Tilmeld dig vores nyhedsbrev for opdatering ved nye kursusdatoer og steder.
Pris for grundkursus:

Er du medlem af en firmaidrætsforening, eSport Danmark eller Ungdomsringen, kan du deltage i grundkursus til en særlig medlemspris:

 • Medlemspris: 1950 kr.
 • Ikke-medlemspris: 2450 kr.
Tilmelding:

Tilmeld dig kursus via vores online tilmeldingsform i højre kolonne. 

Tilmeldingsfrist:

Tilmeldingsfrist til kursus i Vejle er 8. juni 2017.

Kursets opbygning:

Et typisk grundkursus vil vare en weekend. Kurset starter fredag aften, varer henover lørdag og slutter søndag eftermiddag.

Kurset vil bestå af en veksling mellem foredrag ved kompetente undervisere og opgaver løst alene eller i grupper. Forbered dig på at møde nye mennesker og at lære ud fra deres erfaringer såvel som dine egne.

Til sidst på weekenden vil forefinde en praktisk prøve, hvor de behandlede værktøjer og metoder benyttes og behandles. Her vil vi vurdere om du har opnået den nødvendige viden og de nødvendige kompetencer til at blive certificeret eSports-underviser.

På kurset vil der være forplejning i form af aftensmad (Lørdag) og frokost (lørdag og søndag). Derudover vil der være kaffe, kage og snacks til at holde energien, koncentrationen og blodsukkeret oppe.

Overnatning er ikke inkluderet i prisen. Til nogle af kurserne vil der være tilbud om overnatning til gengæld for egenbetaling.

NB! Kurset i Vejle er inkl. overnatning.

Underviser du i eSport eller planlægger du at gøre det?

Nu kan du blive certificeret eSportsinstruktør af forbundet for danske eSportsforeninger eSport Danmark. Uddannelsen har fokus på hvordan man sikrer læring og udvikling hos sine udøvere og hvordan man som underviser skaber et sundt spilmiljø med fokus på en balanceret hverdag og gode rammer, som udøverne trives i både fysisk og mentalt.

Uddannelsen udvikles i samarbejde mellem Dansk Firmaidrætsforbund eSport Danmark og Ungdomsringen. Uddannelsens grundkurser udbydes fra februar 2017 og du vil efter bestået grundkursus have mulighed for at uddanne dig yderligere i forhold til specifikke spilkompetencer.

Kort om eSport-instruktøruddannelsen

Det er uddannelsens formål at uddanne ressourcestærke og engagerede ambassadører for eSporten. Her er det Dansk Firmaidrætsforbunds forhåbning, at ambassadørerne efterfølgende kan stimulere gode og bæredygtige fællesskaber, hvor eSport kan dyrkes.

 • Uddannelsen retter sig mod alle med interesse i at undervise i eSport. Eksempelvis lærer, pædagoger og frivillige i foreninger.
 • Formålet med uddannelsen er at højne og standardisere kvaliteten af undervisningen i eSport.
 • Dansk Firmaidrætsforbund vil bl.a. sikre et sundhedsfagligt fokus i uddannelsen med undervisning og inspiration om kost, relevant fysisk træning og søvnrytmer.

Gennem uddannelse af eSport-instruktører sikres det, at foreninger, skoler og andre interesserede får fagpersonener, der kan varetage et højt fagligt og pædagogisk niveau i undervisningen, samtidigt med et højt sundhedsfagligt fokus.

De første grundkurser til instruktøruddannelsen er klar. Du kan læse mere om grundkursus og tilmelding via fanebladet 'Grundkursus' øverst på siden. 

Nyt om eSport

Tilmelding

16.-18. juni
DGI Huset Vejle
Willy Sørensens Pl. 5
7100 Vejle

Tilmeldingsfrist er 8. juni 2017.

Pris er inkl. overnatning på gruppeværelser.

Tilmelding - Vejle

Foreløbig har vi afholdt kurser i følgende byer:

 • Esbjerg: 3.-5. februar
 • Odense: 26. – 28. februar
 • Holstebro: 10.-12. marts
 • Aalborg: 21.-23. april
 • Slangerup: 5.-7. maj