Få et individuelt sundhedstjek, som sætter tal på medarbejderens sundhed under anonyme og fortrolige rammer. Medarbejderen møder vores instruktør under fire øjne, og målinger og samtale foregår i trygge rammer.

Hvad er et SundhedsTjek?

Firmaidrættens sundhedstjek indeholder en række fysiske målinger (fedtprocent, blodtryk, blodsukker, kolesterol, lungefunktion, kondital og muskelstyrke). Et sundhedstjek med SundScore indeholder desuden en række spørgsmål om sin livsstil (søvn, kost, ryge- og alkoholvaner). I alt 14 parametre giver tilsammen en SundScore, som er sammenlignelig uanset køn og alder.

Hvordan foregår et SundhedsTjek?
Firmaidrætten kommer ud på arbejdspladsen og stiller udstyret op i et tjeklokale. Medarbejderne kommer enkeltvis ind, og får i anonyme og fortrolige rammer foretaget de målinger, der indgår i sundhedstjekket. Der er mulighed for at den enkelte medarbejder selv kan booke sit sundhedstjek elektronisk – nemt og ligetil.

Hvorfor skal i booke SundhedsTjek?

Sundhedstjek giver et konkret udgangspunkt i sundhedsarbejdet på virksomheden. Medarbejderne får indblik i egen sundhed og viden om forebyggelse af livsstilssygdomme. Ved tilkøb af en samlet, anonym afrapportering af medarbejdernes resultater, får virksomheden indsigt i arbejdspladsens sundhedsmæssige udfordringer, og resultatet kan bruges som målestok, når virksomheden gennemfører og evaluerer nye sundhedstiltag.

Afrapportering
Vi gemmer alle data fra de gennemførte sundhedstjek.
Såfremt I ønsker det, kan vi udarbejde en samlet, anonymiseret rapport over resultaterne.

Vi tilbyder flere muligheder

Med Tjek 60 eller Tjek 45, kommer vi hele vejen rundt med både fysiske målinger og livsstilsspørgsmål. Tilsammen resulterer det i en SundScore, som er sammenlignelig på tværs af køn og alder.
Ønskes et mindre omfattende sundhedstjek, tilbyder vi Tjek 30. Her foretages færre målinger, og medarbejderen spørges ikke ind til sin livsstil.

 

Kontakt os for et tilbud

Hvad er SundScore?

SundScore består af 14 parametre, som tilsammen giver et tal mellem 0 og 100. SundScore giver et billede af medarbejderens sundhed på baggrund af 10 fysiologiske målinger og 4 livsstilsområder (søvn, kost, rygning og alkohol).

TJEK 60

Det komplette sundhedstjek med SundScore. Medarbejderen testes og resultaterne gennemgås. Herefter tilbydes medarbejderen en motiverende samtale om sundhed ud fra selvvalgte temaer, f.eks. kost- eller motionsvaner. Sammen udarbejder vi en handleplan, hvor medarbejderens motivation klarlægges, inden der sættes realistiske mål for eventuelle adfærdsændringer. Der er afsat 60 minutter pr. medarbejder.

Outforce
Det har været en god måde at skabe fokus og motivation på for at forbedre en række dårlige vaner. For mig har det virkelig båret frugt at have været med i forløbet
Kristian Leth, IT-supporter hos Outforce
Læs kundehistorie
Sundhedstjek (60 minutter)
895 kr.
Ekskl. moms og kørsel
 • BMI
 • Fedtprocent
 • Metabolisk alder
 • Blodtryk
 • Blodsukker
 • Kolesteroltal
 • Lungefunktion
 • Kondital
 • Muskelstyrke
 • Livsstilspørgsmål om søvn
 • Livsstilspørgsmål om kost
 • Livsstilspørgsmål om rygning
 • Livsstilspørgsmål om alkohol
 • Personlig rapport
 • SundScore
 • Informationshæfte om SundScore
 • Motiverende samtale
 • Personlig handleplan

TJEK 45

Vores klassiske sundhedstjek med SundScore, som følges op af en grundig gennemgang af resultaterne, og en kort vejledning i sundhed. Målingerne er de samme som i Tjek 60. Der er afsat 45 minutter pr. medarbejder.

Sundhedstjek (45 minutter)
695 kr.
Ekskl. moms og kørsel
 • BMI
 • Fedtprocent
 • Metabolisk alder
 • Blodtryk
 • Blodsukker
 • Kolesteroltal
 • Lungefunktion
 • Kondital
 • Muskelstyrke
 • Livsstilspørgsmål om søvn
 • Livsstilspørgsmål om kost
 • Livsstilspørgsmål om rygning
 • Livsstilspørgsmål om alkohol
 • Personlig rapport
 • SundScore
 • Informationshæfte om SundScore

TJEK 30

Et hurtigt sundhedstjek, hvor antallet af målinger er nedjusteret. Der udregnes ikke en SundScore, men medarbejderen får en grundig forklaring af alle testresultater. Der er afsat 30 minutter pr. medarbejder.

Sundhedstjek (30 minutter)
495 kr.
Ekskl. moms og kørsel
 • BMI
 • Fedtprocent
 • Metabolisk alder
 • Blodtryk
 • Blodsukker
 • Kolesteroltal
 • Lungefunktion
 • Kondital
 • Muskelstyrke
 • Personlig rapport