Sundhedsindex er en spørgeskemaundersøgelse, der effektivt og enkelt afklarer behovet for sundhedstiltag på arbejdspladsen. Spørgeskemaundersøgelsen kan med fordel indgå i virksomhedens SundhedsCertificering.

Kortlæg jeres sundhed og trivsel på arbejdspladsen 

Undersøgelsen kortlægger jeres sundhed og trivsel på arbejdspladsen - overskueligt og effektivt. Medarbejderne modtager et link til undersøgelsen, som de kan besvare, i løbet af arbejdsdagen når det passer dem.

Besvarelsen foregår anonymt og tager ca. 15 minutter. Svarene videresendes automatisk til Dansk Firmaidrætsforbund, der behandler resultaterne anonymt og fortroligt.

Sundhedsindex giver jer:
• En nem og professionel spørgeskemaundersøgelse - til en overskuelig pris
• En placering i forhold til landsgennemsnittet for sundhed, trivsel og arbejdsmiljø
• Hjælp til at prioritere sundhedsindsatsen, så det bliver god forretning frem for fejlinvesteringer.

Undersøgelsen omhandler primært sundhed, livsstil samt motivation og behov for sundhedstiltag på arbejdspladsen.

Sundhedsfremme betragtes som en integreret del af arbejdsmiljøindsatsen, og derfor behandles emner som medarbejdertilfredshed, socialt/psykisk arbejdsmiljø og ledelse også kort.

Sammenfattende rapport og profil 

Undersøgelsens resultater sammenfattes i en læsevenlig rapport med illustrationer og korte forklaringer. Rapporten er et enkelt og let anvendeligt værktøj for ledelsen eller virksomhedens sundhedsansvarlige, når indsatsen skal prioriteres og planlægges. Det er også muligt at få resultaterne præsenteret på et personalemøde eller lignende.

Når undersøgelsen er besvaret, har den enkelte medarbejder mulighed for at se rapporten over sin egen sundhedsprofil. Rapporten giver en status på medarbejderens sundhed inden for områderne: kost, rygning, alkohol, motion, stress og BMI. Desuden får medarbejderen gode råd om livsstilsændring og en personlig handleplan.

Pris
16.900 kr.
  • Introtekst tilpasses efter arbejdspladsens behov
  • Undersøgelsen sendes til alle medarbejdere pr. mail.
  • Løbende opfølgning på svarprocent
  • Rapport til virksomheden
  • Personlig rapport til alle medarbejdere
  • Ved særskilte rapporter for hver afdeling i virksomheden, aftales prisen nærmere

Baggrund

SundhedsIndex er udviklet i et samarbejde mellem Dansk Firmaidrætsforbund og analysevirksomheden E-Opinion. Modellen bygger blandt andet på European Performance Satisfaction Index (EPSI), Arbejdsmiljøinstituttets kortlægningsmetoder og Dansk Firmaidrætsforbunds mangeårige erfaringer med sundhedsfremme på arbejdspladsen..