Med en ny politisk aftale får det lokale foreningsliv bedre vilkår i fremtiden. Regeringen er sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF gået sammen om at sikre en ny og permanent fordeling af spillehalsmidlerne til lokale, almennyttige foreninger og formål på 72 mio. kr. årligt. I Dansk Firmaidrætsforbund er vi glade for aftalen, der giver os mulighed for at styrke den lokale firmaidræt.    

I Kulturministeriets pressemeddelelse siger kulturminister Mette Bock (LA):

”Det lokale foreningsliv er en hjørnesten i vores samfund, og civilsamfundets, og danskernes engagement er helt enestående, når vi ser på andre lande rundt om i verden. De lokale foreninger gør et kæmpe arbejde for kultur-, idræts- og fritidslivet i Danmark og derfor er det enormt positivt, at det er lykkedes at blive enige om at sikre over 70 mio. kr. årligt til det lokale foreningsliv og det lokale engagement.”

Aftalen ligger i tråd med regeringsgrundlaget, som lægger vægt på, at der skal være gode udviklingsmuligheder for det frivillige og folkelige foreningsarbejde.

Læs pressemeddelelse fra Skatteministeriet

Læs pressemeddelelse fra Kulturministeriet