Firmaidrætten er fremover sikret økonomiske midler til videreudvikling af vores aktiviteter.

På forhånd var udlodningsloven, der fordeler i alt 1,7 mia. kr. til dansk idræt og foreningsliv i 2018, sikret et flertal med en politisk aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF.

Fredag den 20. oktober kunne kulturminister Mette Bock (LA) sætte ord på vedtagelsen af loven, der får virkning fra 1. januar 2018.

”Borgerne og civilsamfundets engagement er helt afgørende for dansk idræt og kultur – og dermed for det danske samfund. Jeg hylder det frie foreningsliv, og jeg vil sikre de organisationer bidrager til foreningslivet gode vilkår. Med udmøntningen af aftalen har vi både løftet og skabt økonomisk større sikkerhed for en lang række foreninger og organisationer, der arbejder med idræt og foreningslivet. De udfører et værdifuldt stykke arbejde, som er dybt prisværdigt”, siger kulturministeren.

Vedtagelsen af udlodningsloven, der omfatter fordeling af overskud og udbytte fra Danske Spil, imødeses med stor glæde fra firmaidrætten. Fremover er der afsat et fast beløb til modtagerne, der er inddelt i tre prioriterede grupper. Sammen med bl.a. DGI, DIF, Dansk Skoleidræt, Dansk Ungdomsfællesråd og Friluftsrådet er Dansk Firmaidrætsforbund placeret i gruppe 1.

Med loven har vi nu fået sikkerhed på den økonomiske front, hvilket giver arbejdsro til at gøre dét, vi er bedst til – at udvikle og drive aktiviteter, der motiverer til motion, sundhedsfremme og fællesskab med arbejdspladsen som omdrejningspunkt. Det ser vi meget frem til.

 Forhistorien for den nye lov begyndte i 2010, hvor det blev aftalt, at udlodningsmodellen skulle evalueres i 2014, og at der samtidig skulle laves en udredning af idrættens økonomi og struktur. To år forinden var spilmarkedet med et års forsinkelse blevet liberaliseret. Udredningsarbejdet sluttede i foråret 2016, og herefter begyndte forhandlingerne om en ny model.