Firmaidrætten inviterer sammen med DGI, DIF og Dansk Ungdoms Fællesråd kandidater ved kommunalvalget til et stormøde om det frivillige foreningsliv betingelser og udvikling.

Ved kommunalvalget den 21. november skal det frivillige foreningsliv være en del af dagsordenen. Det frivillige foreningsliv udvikler aktivt medborgerskab, fællesskab, identitet og ansvar og udgør en hjørnesten i det lokale demokrati.  Det er kommunernes opgave at sikre rammerne for det frivillige foreningsliv. Et mangfoldigt og velfungerende foreningsliv forudsætter, at kommunerne prioriterer og støtter de frivillige kræfter – og at kommunerne respekterer de frivilliges drivkraft og motivation. De opgaver ligger i politiske hænder hos byråd og kommunalbestyrelser.

For at politikerne skal være godt forberedte på foreningslivet til valgkampen inviterer Dansk Firmaidrætsforbund, DGI, DIF og Dansk Ungdoms Fællesråd op til valget de lokale kandidater til stormøder seks steder i landet. Hvert møde har et tema inden for foreningsliv og frivillighed, og formålet med møderne er, at politikerne som kommende kommunale politikere er klædt godt på til at kunne udvikle det lokale foreningsliv.

Aarhus - 4.9
Idrætscenteret Århus Firma Sport

Kolding – 5.9
Kolding Firmasport

Aalborg – 11.9
DGI Huset i Nordkraft

Herning – 12.9
Sølvhuset/Ungdomshuset

Næstved – 19.9
KFUM-Spejderne Herlufsholm

Brøndby – 20.9
Idrættens Hus.