Team Rynkeby tager meget af opmærksomheden hos virksomheden Rynkeby på Fyn. Men de gør meget andet end at cykle for at brande virksomheden og holde medarbejderne sunde. Nu er Rynkeby blevet sundhedscertificeret af Dansk Firmaidrætsforbund.

Der er bananpalmer i receptionen, frugt i slikautomaterne – og mødelokalerne har frugtnavne – appelsinen f.eks. Og frugt er da også en meget vigtig ingrediens i successen for virksomheden Rynkeby på Fyn. Men de er næsten lige så kendte for et cykelhold bestående af både kendte og ukendte danskere, der hvert år cykler til Paris.
Ideen bag Team Rynkeby opstod blandt medarbejderne til en julefrokost, og nu er det en tradition, der bliver passet godt på. Men Rynkeby vil gerne være kendt for at gøre mere for medarbejderne, og de blev i juni 2015 sundhedscertificeret af Dansk Firmaidrætsforbund. En certificering, der kræver, at de har en indsats på alle KRAMS-områderne, som er Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress.
”Vi vil gerne vise, hvilken vandring vi er på her i virksomheden. Vi er stolte af sundhedscertificeringen. Jeg håber, I vil fortælle dem, I kender, at vi ikke kun gør noget på cykelsiden, men generelt for sundheden”, sagde direktør Jørgen Dirksen til medarbejderne på Rynkeby til certificeringsarrangementet.

Nye traditioner og mål
I år var der ny intern deltagerrekord på Team Rynkeby blandt medarbejderne, for over halvdelen af de 200 medarbejdere var afsted til Paris i juli måned. 
"Cykelholdet fylder selvfølgelig en del hos os. Der er træning to til tre gange om ugen og obligatoriske testkørsler, da det er en tur, der kræver, at man er i god form. Men vi har selvfølgelig også tilbud til dem, der ikke synes, det er så sjovt at cykle", fortæller Rikke Bekker Henriksen, som er CSR-manager og sundhedsansvarlig hos Rynkeby.
"Det er vigtigt for virksomheden at tage ansvar og at have sunde medarbejdere, fordi vi tror på, at sunde medarbejdere yder mere og er mere motiverede. Vi har sat ambitiøse mål for rygning og vægttab", siger Rikke Bekker Henriksen.

Dagens smiley
Rynkeby blev allerede i 2010 kåret som  Fyns Sundeste Virksomhed. Det var ønsket om også at skabe en rød tråd i sundhedsarbejdet, der gjorde, at Rynkeby valgte at gå i gang med at blive sundhedscertificeret.
"Certificeringen kræver, at der arbejdes strategisk, målrettet og engageret med sundhedsfremme på arbejdspladsen – også fremadrettet. Rynkeby kan være stolte, de forstår på allerbedste vis at integrere sundhed i virksomhedskulturen", siger sundhedskonsulent Trine Kyed.
En af de nye opfindelser er dagens smiley. Hver arbejdsdag slutter med at medarbejderne i produktionen afgiver en rød, gul eller grøn smiley – og de røde smileys bliver der fulgt op på hver uge af sundheds- og trivselskoordinatorerne i samarbejde med fabriksledelsen.
"Vi er jo også en produktionsvirksomhed, hvor effektiviteten er vigtig, og tingene går stærkt – det er selvfølgelig en udfordring. Vi sikrer os, at tilbuddene er der til medarbejderne, så de trives og kan holde sig sunde", siger Rikke Bekker Henriksen.

To voxpops

Lasse Holm, arbejder i varemodtagelsen og blanderiet hos Rynkeby
”Det er rigtig godt, vi bliver mindet om, hvad der er sundt her på arbejdspladsen. Jeg tror også, folk tænker over, hvad de får til aftensmad derhjemme. Jeg har gjort op med mig selv, at hvis jeg skal dyrke motion, så skal det være med mine kolleger og ikke individuelt. Jeg skal have nogen til at trække mig op”.

John Mortensen, truckfører hos Rynkeby
”Jeg synes godt, at det kan blive lidt for meget. Jeg synes selv, man skal have lov at vælge, om man vil have smør under brødet. Jeg har været med på cykelholdet fem gange, efter jeg blev spurgt i en brandert til en julefrokost”.

System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
  at System.Linq.Enumerable.First[TSource](IEnumerable`1 source)
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_Custom_dtgeCtaButton_cshtml.Execute() in e:\Websites\Coresites\Views\Partials\Grid\Editors\Custom\dtgeCtaButton.cshtml:line 10
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in e:\Websites\Coresites\App_Plugins\DocTypeGridEditor\Render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in e:\Websites\Coresites\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20